STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 września 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: VI ACa 129/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro zastaw ustawowy na rzeczach wniesionych przez najemcę powstaje z chwilą wymagalności długu najemcy, to zastaw taki nie mieści się w zakazie uregulowanym w art. 27 Prawa upadłościowego. Z UZASADNIENIA Powód - Syndyk Masy Upadłości "Market Pozperito" S.A. w P. domagał się nakazania wydania przez pozwaną spółkę Real Estate Development Company sp. z o.o. w W. ruchomości, które zostały wyszczególnione w pozwie, a które "Market Pozperito" S.A. w P. wniósł do wynajmowanych od pozwanej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 13, Sygnatura: I Ca 475/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jako wymieniony w art. 4011 § 1 k.p.c. akt normatywny traktować trzeba także pojedynczy przepis zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny, na podstawie którego został wydany wyrok, jak również przepis zastosowany w sprawie już po powstaniu wyroku (nakazu zapłaty). Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział I Cywilny Odwoławczy, po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2003 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Polskich Kolei Państwowych Przewozów Regionalnych Spółki z o.o. Biura Przejazdów Bezbil [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 22, Sygnatura: II AKa 204/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i innych ustaw (Dz.U. nr 17, poz. 155) nie dotyczy kwestii właściwości sądu. Ustalenie owej właściwości po dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawach, w których akt oskarżenia wniesiono do sądu przed dniem 1 lipca 2003 r., za wyjątkiem tych, które podlegają dyspozycji art. 7 p.w.k.p.k., odbywać się winno poprzez bezpośrednie stosowanie art. 24 k.p.k. i art. 25 k.p.k. – tego ostatniego w brzmieniu nadan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 42, Sygnatura: II AKo1 401-403/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest też uzasadnionych powodów do przedłużania w tym trybie tymczasowych aresztowań dla realizacji czynności procesowych, które tak co do faktu możliwości ich przeprowadzenia, jak i czasu ich realizacji, uznać należy za zdarzenie przyszłe i niepewne jak np. poszukiwanie od wielu miesięcy międzynarodowym listem gończym jednego ze współpodejrzanych, czy wszczęcie procedury ekstradycyjnej wobec innego współpodejrzanego zatrzymanego w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej stosownej umowny mi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 518/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wymierzając dodatkową opłatę, organ ubezpieczeń społecznych winien oznaczyć w decyzji nie tylko spółkę ale także jej wszystkich wspólników, którzy w przypadku wniesionego odwołania do sądu biorą udział w tworzącym się postępowaniu. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W., trzema decyzjami z dnia 24 lipca 2001 r., wymierzył płatnikowi składek „Bar u Ż.” sc opłaty dodatkowe i tak: – decyzją nr 01/2001 LP 166 opłatę dodatkową w wysokości 150 zł, stanowiącą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 395/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązujące przepisy nie zawierają regulacji stanowiącej, że w przypadku likwidacji osoby prawnej będącej płatnikiem składek, Zakład nie ma obowiązku zwrotu składki na ubezpieczenie społeczne dla ubezpieczonego. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W., decyzją z dnia 16 sierpnia 2001 r. odmówił M. L. zwrotu nadpłaconych składek z tytułu przekroczenia w 1999 r. i 2000 r. rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w łącznej kwocie 1 956,28 zł ze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 77, Sygnatura: II AKo 132/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ani „niedouczenie” sędziów sądów rejonowych, ani też przeciążenie ich pracą nie może stanowić przesłanki z art. 25 § 2 k.p.k., albowiem nie świadczy ani o szczególnej wadze, ani też o szczególnej zawiłości sprawy. Również osoby będące oskarżonymi, bez względu na ich wykształcenie bądź pełnione funkcje, a przez to medialność sprawy, nie mogą stanowić przesłanki do uznania, że sprawa ma charakter „szczególnej wagi”. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: II AKo 126/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po wejściu w życie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zachowują mandat ławnika osoby powołane do ścigania przestępstw i wykroczeń w rozumieniu art. 159 § 1 pkt 3 tej ustawy, a szerzej osoby, co do których, po ich wyborze na funkcję ławnika, ujawniły się okoliczności, które nie pozwalały na ich wybór, wymienione w art. 158 § 1 i art. 159 u.s.p. Z UZASADNIENIA ...W takiej sytuacji zachodzi jednak potrzeba zbadania tego, czy nie zachodzą przesłanki do wznowienia postępowania z urz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 86, Sygnatura: II AKo 116/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Korzystanie z unormowania zawartego w art. 25 § 2 k.p.k. powinno być wyjątkowe i szczególne, zaś nadmierne jego wykorzystywanie w praktyce mogłoby doprowadzić do osłabienia poczucia zaufania do sądu i jego zdolności do fachowego i rzetelnego przeprowadzenia procesu. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie Andrzeja S., oskarżonego o czyn z art. 296 § 3 k.k. oraz 21 innych osób oskarżonych o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w związku z art. 296 § 3 k.k., wniosku Sądu Rejonowego dla Kra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz1 608/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozłożenie grzywny na raty jest formą zmierzającą do jej efektywnego wykonania, tak by jej natychmiastowe wykonanie, ze względów humanitarnych, o których mowa w art. 49 § 1 k.k.w., nie naruszało podstaw egzystencji skazanego lub jego najbliższej rodziny, co oznacza, że musi istnieć gwarancja, iż z zachowaniem wyznaczonego terminu skazany nie uchybi płatności kolejnych rat. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie Bogdana S., skazanego za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. i in., zaża [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, [200], 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU