STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 maja 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 8, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 1102/15
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 maja 2016 r., sygn. I ACa 1102/15 - Michał Niedośpiał Teza glosowanego wyroku ma następujące brzmienie[1]: „1. Sam fakt, że przybierający postać pisemną wydruk nie spełnia warunków dokumentu określonego w art. 244 i art. 245 k.p.c. nie oznacza, że nie może on stanowić dowodu w sprawie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. akt I ACa 1833/14, LEX nr 1785322). Wiadomość e-mailowa zawarta w wydruku k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia SN z dnia 12 maja 2016 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 11, pozycja: 6, Sygnatura: IV CSK 477/151
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do postanowienia SN z dnia 12 maja 2016 r., IV CSK 477/15[1] Teza postanowienia ma następujące brzmienie: Spór wynikający z zarzutu któregokolwiek spadkobierców, że dokonane przez spadkobiercę rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do spadku bez zgody pozostałych spadkobierców jest bezskuteczne na podstawie art. 1036 k.c., nie jest sporem o przynależność określonego przedmiotu do spadku w rozumieniu art. 685 k.p.c.”. 1. Przedmiotem glosy jest [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Recenzja książki Damiana Wąsika i Mariusza Dubiela pt. „Sekcja zwłok. Zagadnienia karnoprocesowe i medyczno-sądowe” - dr Alfred Staszak

Rocznik: 2016, miesiąc: 5, pozycja: 5, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Recenzja książki Damiana Wąsika i Mariusza Dubiela pt. „Sekcja zwłok. Zagadnienia karnoprocesowe i medyczno-sądowe” - dr Alfred Staszak Sekcja zwłok odgrywa kluczowe znaczenie w rekonstrukcji każdego przestępczego zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym. Pomimo jej ogromnej roli, problematyka autopsji w literaturze rzadko jest podejmowana w innym kontekście niż tylko sądowo–medycznym. Przyjmuje się, że jest ona niejako zastrzeżona dla medycyny sądowej i nie ma tu już miejsca dla żad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Recenzja książki Damiana Wąsika i Mariusza Dubiela pt. „Sekcja zwłok. Zagadnienia karnoprocesowe i medyczno-sądowe” - dr Alfred Staszak

Rocznik: 2016, miesiąc: 5, pozycja: 5, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Recenzja książki Damiana Wąsika i Mariusza Dubiela pt. „Sekcja zwłok. Zagadnienia karnoprocesowe i medyczno-sądowe” - dr Alfred Staszak Sekcja zwłok odgrywa kluczowe znaczenie w rekonstrukcji każdego przestępczego zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym. Pomimo jej ogromnej roli, problematyka autopsji w literaturze rzadko jest podejmowana w innym kontekście niż tylko sądowo–medycznym. Przyjmuje się, że jest ona niejako zastrzeżona dla medycyny sądowej i nie ma tu już miejsca dla żad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia SN z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 8, pozycja: 4, Sygnatura: III CSK 226/151
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do postanowienia SN z dnia 21 kwietnia 2016 r., sygn. III CSK 226/151 Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: „1. Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – otwartego w okresie obowiązywania przepisów o szczególnych zasadach dziedziczenia gospodarstw rolnych na podstawie ustawy – niezawierające odrębnego orzeczenia o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego nie wiąże innych sądów co do tego, że w skład spadku nie wchodz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Wojciech Kotowski - Niechlujstwo najwyższej staranności

Rocznik: 2016, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wojciech Kotowski - Niechlujstwo najwyższej staranności Tragiczny w skutkach wypadek drogowy wydarzył się w miejscowości K. około godz. 2230. Otóż, na skrzyżowaniu w kształcie litery T samochód osobowy stojący w lekkim lewo–skosie na pasie przeznaczonym dla skręcających w lewo został uderzony przez motocykl, jego czołem w czoło samochodu na wysokości lewego reflektora. W wyniku zderzenia kierujący motocyklem i jego pasażer znaleźli się 30 m dalej. Pasażer motocykla zginął na miejscu, kier [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Ograniczenia konstytucyjnych praw jednostki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - mgr Kamil Kopeć

Rocznik: 2015, miesiąc: 12, pozycja: 11, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ograniczenia konstytucyjnych praw jednostki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - mgr Kamil Kopeć Za wstęp do niniejszego opracowania posłuży preambuła Konstytucji z 1997 r., „Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzrusz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Wypadkorodny kontakt pieszego z pojazdem, a działanie aktualnego prawa drogowego i jego logiczne skutki - Mgr inż. Ryszard Zahorski

Rocznik: 2015, miesiąc: 11, pozycja: 10, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypadkorodny kontakt pieszego z pojazdem, a działanie aktualnego prawa drogowego i jego logiczne skutki - Mgr inż. Ryszard Zahorski Uzasadnianie na początku tytułu tej publikacji skutków kontaktu pieszego z jakimkolwiek pojazdem samochodowym jest bezprzedmiotowe, mija się z potrzebą. Każdy uczestnik dzisiejszego ruchu drogowego zdaje sobie w pełni sprawę z następstw takiego kontaktu: zawsze w tym kontakcie przegrywa pieszy, niestety najczęściej z nieprzeżyciowymi skutkami. Może mówić o o łuci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: K 21/14
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wojciech Kotowski - Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r., sygn. K 21/14 Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl dyspozycji art. 27 ust. 1, podatek dochodowy, z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Możliwość zwolnienia komornika sądowego z zachowania tajemnicy zawodowej - dr Joanna Brylak

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 9, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość zwolnienia komornika sądowego z zachowania tajemnicy zawodowej - dr Joanna Brylak Streszczenie: Artykuł przedstawia wybrane problemy i aspekty zagadnienia zwalniania z tajemnicy zawodowej komorników sądowych w Polsce. Autorka przybliża nie tylko istotę tajemnicy zawodowej w ogólności z ukierunkowaniem na sytuację komorników sądowych, jej zakres, ale również omawia procedurę i możliwości zwolnienia z obowiązku jej zachowania oraz praktyczne dylematy płynące ze zwolnienia komornika [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, [3], 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU