STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 listopada 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 8, pozycja: 56, Sygnatura: II SA/Lu 406/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powody, dla których nastąpiło wyłączenie spornego budynku z ewidencji zabytków, wskazane w dokumentach związanych z wyłączeniem, powinny być uwzględnione przy ponownym jego włączaniu do ewidencji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że skoro celem ujęcia obiektu w ewidencji zabytków jest jego ochrona ze względu na szczególne cechy, które można określić ogólnie jako „zabytkowe”, to ocena tych cech przy włączaniu i wyłączaniu obiektu do ewidencji musi prowadzić do odmiennych wniosków. Wo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 9, pozycja: 64, Sygnatura: II SA/Wa 678/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poprzez przeprowadzenie testu proporcjonalności, konieczne jest wyważanie wartości leżących z jednej strony u podstaw prawa dostępu do informacji publicznej, a opierających się zasadniczo na jawności porządku publicznego, z drugiej zaś wartości wyznaczających prywatność osoby fizycznej, w celu ustalenia zakresu ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę wolności i praw innych osób. Bez przeprowadzenia przez organ powyższego testu proporcjonalności, przy uwzględnien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 3 lipca 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: I SA/Op 21/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 150 Ordynacji podatkowej ustanawia fikcję prawną doręczenia pisma. Taka forma doręczenia może być zastosowana dopiero wtedy, gdy nie ma możliwości dokonania doręczenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 3 lipca 2019 r., sprawy ze skargi P. S., na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 28 listopada 2018 r., nr (…), w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości w podatku od towarów [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 10, pozycja: 73, Sygnatura: I SA/Rz 337/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie art. 153 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy. Zatem sąd orzekając obecnie związany jest wykładnią prawną zawartą w tym wyroku. Dotyczy to m.in. zarówno oceny zarzutów podnoszonych w skardze co do skuteczności dokonanego zajęcia, jak też wytycznych od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 12, pozycja: 86, Sygnatura: I SA/Rz 309/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 25 listopada 2018 r. o podatku od towarów i usług stanowi zawężenie katalogu podatników podatku od towarów i usług poprzez wyłączenie z niego podmiotów publicznych. Wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników, o których mowa we wskazanych przepisach, ma charakter wyłączenia podmiotowo–przedmiotowego. Wyłączenie to zachodzi w razie łącznego spełnienia dwóch przesłanek, tj. podmiotowej, gdyż wyłączenie odnosi s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: I SA/Po 146/1
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organy podatkowe uznając, iż zobowiązania podatkowe skarżącego, jako należności pieniężne podlegające wpisowi do Rejestru Należności Publicznoprawnych, nie uległy przedawnieniu dlatego, że zostały zabezpieczone hipoteką, dopuściły się naruszenia art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, w trybie uproszczonym w dniu 6 czerwca 2019 r., sprawy ze skargi (…), na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z dnia (…), [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: I SA/Gl 83/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opłata egzekucyjna może być pobrana wyłącznie wówczas, gdy nastąpi faktyczne zajęcie wierzytelności pieniężnych. Jednocześnie ustawodawca nie zawarł jakiegokolwiek przyzwolenia do pobierania stosownych opłat egzekucyjnych także wówczas, gdy dojdzie do zajęcia rachunku bankowego, na którym nie było jakichkolwiek środków finansowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, w trybie uproszczonym w dniu 4 czerwca 2019 r., sprawy ze skargi Prezydenta Miasta C., na postanowieni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 10, pozycja: 70, Sygnatura: I SA/Gd 558/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastosowanie art. 96 ust. 9a ustawy o podatku od towarów i usług wymaga zawiadomienia podatnika o dokonanym wykreśleniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 4 czerwca 2019 r., sprawy ze skargi A., na czynność Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 11 stycznia 2019 r., nr (…), w przedmiocie wykreślenia podatnika z ewidencji podatników podatku od towarów i usług, oddala skargę. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 maja 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: IV SAB/Po 67/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania jej wniesienie dopuszczalne jest wówczas, gdy strona uprzednio wyczerpała tryb przewidziany w art. 37 § 1 k.p.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, w trybie uproszczonym w dniu 30 maja 2019 r., sprawy ze skargi J. W., J. W. i R. T., na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta, w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość: 1. umarza postępow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 maja 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: I SA/Ol 253/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca wiąże koszty uzyskania przychodu z określonym celem, a mianowicie poniesienie tych kosztów ma doprowadzić do osiągnięcia przychodu bądź zabezpieczenia, zachowania źródła przychodu. Tym samym, aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt podatkowy, to winien mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu, jego zwiększenie, czy też zachowanie źródła przychodu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 30 maja 2019 r., sprawy ze skar [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, [3], 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU