STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie ETS z dnia 7 marca 1996 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 15, Sygnatura: C-192/94 El
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ochrona konsumentów we Wspólnotach Europejskich Ochrona konsumentów stała się stosunkowo późno przedmiotem wyraźnych norm Traktatu tworzącego Wspólnotę Europejską (dalej cytowanego jako TWE). Tytuł Traktatu dotyczący expressis verbis ochrony konsumenta wprowadzony został dopiero Traktatem o Unii Europejskiej (Traktatem z Maastricht z 1992 r.)1. Orzeczenia i akty prawa wtórnego, uznawane za reprezentatywne dla problematyki ochrony konsumentów, pochodzą jednak ze znacznie wcześniejszego okresu. [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1995 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 14, Sygnatura: Sprawa C 55/94
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1995 r. Sprawa C 55/94 Reinhard Gebhard v. Consiglio dell' Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano 1. Czasowy charakter świadczenia usług, o którym mowa w trzecim paragrafie art. 60 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej, należy oceniać w świetle ich trwania, regularności, periodyczności i ciągłości. 2. Usługodawca, w rozumieniu Traktatu, może wyposażyć się w przyjmującym Państwie Członkowskim w infra [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1995 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 8, Sygnatura: C-484/93
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Swoboda świadczenia usług i swoboda zakładania przedsiębiorstw w najnowszym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości CZĘŚĆ II Zamieszczony poniżej przegląd orzecznictwa stanowi kontynuację tematyki poruszonej w poprzedniej części publikacji, tj. swobody zakładania przedsiębiorstw oraz swobody świadczenia usług. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na różnorodność problemów jakie pojawiają się w praktyce stosowania, a także tworzenia przepisów krajowych przez Państwa Członkowskie, [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 1993 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 11, Sygnatura: C-148/91
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 1993 r. Sprawa C-148/91 Vereniging Veronica Omroep Organisatie v. Commissariaat voor de Media Postanowienia Traktatu dotyczące swobodnego przepływu kapitałów i swobody świadczenia usług należy interpretować w ten sposób, iż nie wykluczają one prawodawstwa Państwa Członkowskiego, które zakazuje mającym siedzibę w tym Państwie organizacjom nadawczym inwestowania w spółki nadawcze mające lub mające mieć siedzibę w innym [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1991 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 9, Sygnatura: Sprawa C-76/90
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1991 r. Sprawa C-76/90 Manfred Säger v. Dennemeyer & Co. Ltd Artykuł 59 TWE wyłącza przepisy Państwa Członkowskiego zakazujące spółce ustanowionej w innym Państwie Członkowskim świadczenia usług na terytorium pierwszego Państwa na rzecz podmiotów uprawnionych z patentów w zakresie monitorowania tych patentów i odnawiania ich przez zapłatę wymaganych kwot, ze względu na to, iż na mocy tych przepisów czynności taki [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie ETS z dnia 14 marca 1991 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 18, Sygnatura: C-361/89
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie ETS z dnia 14 marca 1991 r. w sprawie C-361/89 dotyczącej postępowania karnego v. Patrice di Pinto, Zb. Orz. 1991, s. I-1189 1. Przedsiębiorca, do którego adresowana jest oferta dotycząca zamieszczenia w piśmie ogłoszenia o sprzedaży jego przedsiębiorstwa, nie będzie uznany za konsumenta objętego dyrektywą 85/577 w sprawie ochrony konsumentów przy zawieraniu umów poza lokalem przedsiębiorstwa. Z art. 2 dyrektywy wynika, że ochrona gwarantowana przez dyrektywę jest ściśle uzależni [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1991 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 10, Sygnatura: C-154/89
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1991 r. Sprawa C-154/89 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Francji W maju 1989 r. Komisja Wspólnot Europejskich wniosła do ETS w trybie art. 169 powództwo przeciwko Republice Francuskiej, żądając stwierdzenia, iż przez uzależnienie świadczenia usług przez przewodników turystycznych towarzyszących grupom turystów z innego Państwa Członkowskiego od posiadania licencji, która wymaga nabycia specjalnych kwalifikacji zawodow [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie ETS z dnia 16 maja 1989 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 16, Sygnatura: w sprawie R.Buet i Educational Business Services (EBS) SARL v. Ministere public
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie ETS z dnia 16 maja 1989 r. w sprawie R.Buet i Educational Business Services (EBS) SARL v. Ministere public, Zb. Orz. 1989, 1235. Zastosowanie do towarów importowanych zawartego w prawie krajowym zakazu domowej akwizycji materiałów edukacyjnych nie jest niezgodne z art. 30 Traktatu. Taki zakaz nie jest sprzeczny z zasadą proporcjonalności, należy bowiem uznać, że samo uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych zawartej transakcji nie zapewnia wystarczającej ochrony i celowe [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU