STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 4, pozycja: 7, Sygnatura: II AKa 305/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 555 k.p.k. stanowi, że roszczenia te przedawniają się, w razie zatrzymania, z upływem roku od daty zwolnienia. Przy tej formie krótkotrwałego pozbawienia wolności ustawodawca nie uzależnił dochodzenia roszczeń od sposobu zakończenia sprawy karnej, w razie jej wszczęcia. Rozdzielił kwestię oceny zasadności samego zatrzymania od ostatecznego zakończenia postępowania. Tak więc jego tok, w tym zakończenie wyrokiem określonej treści, nie ma znaczenia dla dochodzenia roszczeń za samo zatrzymanie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 5, pozycja: 10, Sygnatura: II AKa 402/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stanu zagrożenia spowodowanego niepłaceniem rat alimentacyjnych nie niweluje to, że środki na zaspokojenie potrzeb osoby uprawnionej pochodziły z funduszu alimentacyjnego, czy ośrodka pomocy społecznej. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu 25 stycznia 2019 r., sprawy A. Z., oskarżonego z art. 156 § 1 pkt 2 k.k., w związku z art. 64 § 1 k.k., art. 209 § 1 k.k. i art. 209 § 1a k.k., na skutek apelacji, wniesionej przez oskarżonego, od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24 wrześ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 7, pozycja: 13, Sygnatura: II AKz 1077/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przeprowadzenie czynności końcowego zaznajomienia podejrzanego bez udziału jego obrońcy, w sytuacji gdy podejrzany o to wnosił, zaś obrońca z urzędu wyznaczony na podstawie art. 81 § 1 k.p.k. w związku z art. 79 § 1 k.p.k. nie został w ogóle zawiadomiony o terminie tej czynności procesowej, przy jednoczesnym zaniechaniu przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze ustosunkowania się do wniosków dowodowych zgłoszonych w jego toku przez obronę, stanowi istotne braki postępowania przygotow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 grudnia 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 9, pozycja: 16, Sygnatura: II AKo 128/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanką umożliwiającą zakwestionowanie prawomocnego orzeczenia wydanego pod nieobecność oskarżonego jest wykazanie, że nie uzyskał on informacji o terminie (art. 540b § 1 k.p.k.). Nawet jednak w wypadku braku doręczenia zawiadomienia o terminie rozprawy lub doręczenia tego zawiadomienia w inny sposób niż przewidziany w przepisanych art. 132 § 1–3 k.p.k., art. 133 k.p.k., art. 137 k.p.k. i art. 138 k.p.k. nie ma warunków do wznowienia postępowania na podstawie art. 540b § 1 k.p.k., gdy n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > KarneRocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 22, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 09-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
[...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 września 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: II AKa 155/18
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Znamiona przestępstwa przewidzianego w art. 137 § 1 realizować będzie także takie zachowanie, które skierowane jest przeciwko przedmiotowi nieodpowiadającemu dokładnie kryteriom definicyjnym zawartym w odpowiednich przepisach, lecz który symbolizuje dostatecznie wyraźnie państwo polskie i ma charakter znaku państwowego. W takim przypadku czynność sprawcza skierowana będzie przeciwko przedmiotowi określonemu jako „inny znak państwowy”. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 196/18
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działalność podmiotów gospodarczych, niezależnie od formy prawnej ich funkcjonowania, z jednej strony regulują przepisy prawa, z drugiej, opiera się na zaufaniu wobec osób, które w imieniu właściciela ją prowadzą, bez względu na to, jaką funkcję pełnią. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 września 2018 r., sprawy: 1. J. P., oskarżonego z art. 296 § 1 k.k., 2. M. N., oskarżonego z art. 284 § 1 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k., na skutek apelac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 169/18
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Posłużenie się lub użycie noża w innym celu niż przymuszenie pokrzywdzonego nie wypełnia znamion przestępstwa rozboju kwalifikowanego. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2018 r., w sprawie S. S., oskarżonego z art. 280 § 2 k.k. i inne, apelacji prokuratora, od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 26 marca 2018 r., sygn. akt III K 167/17: I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że orzeczoną w ust. 1 karę pozbawienia wolności podwyższa do 3 lat i 6 miesięcy; [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 299/18
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie listu żelaznego dezaktualizuje decyzję o tymczasowym aresztowaniu i powoduje przyczynę, w świetle której izolacyjny środek winien być uchylony bądź zmieniony (art. 253 § 1 k.p.k.). Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu, w sprawie podejrzanego V. L., zażalenia wniesionego przez obrońcę podejrzanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2018 r., sygn. akt III Kp 564/18, w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o wydanie listu żelaznego, na podstawie art [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKz 160/18
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art. 6 ust. 2, art. 11, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym pozostają w kolizji z obowiązującymi na terenie RP i mającymi przed nimi pierwszeństwo uregulowaniami prawa międzynarodowego, w tym art. 8 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, którego treść ma swe odzwierciedlenie w art. 7 i art. 8 Karty praw podstawowych oraz art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, [3], 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU