STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 lutego 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 4, Sygnatura: II AKz 6/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr. Piotr Piszczek Zarówno konstrukcja art.299 k.p.k. jak i ż zażalenie może dotyczyć jedynie decyzji sądu I instancji podjętej w trybie art. 299 § 1 pkt 2 k.p.k.(...) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 marca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 10/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wszczęcie sprawy w postępowaniu sądowym następuje z momentem wpłynięcia aktu oskarżenia do sądu, nie zaś dopiero z momentem rozpoczęcia rozprawy, czy rozpoczęcia przewodu sądowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 20/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr. Wincenty Grzeszczyk„ Niewątpliwie łączne rozpoznanie sprawy wszystkich sprawców przestępstwa najlepiej zapewni wszechstronne wyjaśnienie wszelkich okoliczności sprawy i prawidłowe osądzenie sprawców . Zasada ta nie ma jednak bezwzględnego charakteru; wyłącznie do odrębnego postępowania może być koniecznością wynikającą z faktu ukrywania się jednego ze sprawców”. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 marca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 11/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Piotr Piszczek i Leszek CiulkinNiejednokrotnie w postępowaniu karnym isnieje jedynie możliwość przyjęcia wartości granicznych, minimalnych lub maksymalnych, wystarczających do zakwalifikowania czynów oraz wymierzenia kary. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 7, Sygnatura: II AKo 2/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ryszard A. StefańskiStosownie do treści art. 71 k.p.k., zasadą jest, że w postępowaniu przed Sądem Wojewódzkim jako Sądem I instancji, oskarżony musi miećobrońcę i udział na rozprawie jest obowiązkowy. Ponieważ przepisy rozdziału 50 k.p.k. nie wprowadzają wyjątku od reguły, zatem przepis art. 71 k.p.k. odnosi się także do postępowania o przyznanie odszkodowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 lutego 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 8, Sygnatura: I ACz 7/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Zgłaszając wniosek o przyznanie kosztów według norm przepisanych, strona musi liczyć się z tym, iż wynagrodzenie ustalone zostanie przez sąd zgodnie z obowiązującymi stawkami w granicach pomiędzy stawką górną a dolną. Natomiast zasądzenie wynagrodzenia w wysokości umówionej z zespołem następuje wówczas, gdy wysokość opłaty zostanie wykazana kwitami zespołu adwokackiego. Warunkiem zasądzenia kosztów adwokackich w wysokości umówionej jest jednak, aby wysokość ta została sądowi wykazana najp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 lipca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 9, Sygnatura: II AKr 62/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr Ryszard A. StefańskiSkoro aresztowany oskarżony nie został doprowadzony na rozprawę obojętnie z jakich przyczyn (usprawiedliwionych lub nie) to przeprowadzenie pod jego nieobecność czynności procesowych skutkuje uchylenie wobec jego osoby zapadłego orzeczenia bez względu na to, czy miał zagwarantowane prawo do obrony przez uczestnictwo w rozprawie jego obrońcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 1 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 10, Sygnatura: I ACz 253/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Andrzej Zieliński„Postanowienie o nadanie klauzuli wykonalności nie należy ani do postępowania rozpoznawczego, ani do postępowania rozpoznawczego, ani do postępowania egzekucyjnego, lecz jest postępowaniem odrębnym, spełniającym pomocniczą funkcję w stosunku do postępowania egzekucyjnego. Ponieważ postępowanie to sprowadza się z reguły do czynności jednorazowej, dlatego i wynagrodzenie adwokata powinno się ustalać jak za czynności jednorazowe nie związane z merytorycznym prowadzeniem s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 11, Sygnatura: II AKr 29/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Wincenty Grzeszczyk„W szczególności naruszono przepis art. 188 § 1 i 2 k.p.k., z którego jednoznacznie wynika, że w wypadku podejrzenia przestępnego spowodowania śmierci, należy zawsze zarządzić oględziny zwłok i ich otwarcie. Szczegółowe zasady postępowania w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1929 r., o wykonywaniu oględzin sądowo - lekarskich [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 czerwca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 12, Sygnatura: I ACz 110/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Witold M. Kister Nieoznaczenie wartości przedmiotu sporu stanowi brak formalny, który winien być usunięty w trybie art. 130 k.p.c. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, [21], 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU