STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2013 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 12, pozycja: 45, Sygnatura: II AKa 520/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odszkodowanie z art. 552 § 4 k.p.k. ma charakter cywilnoprawny, to w żadnym razie nie można pomijać jego odrębnego karnoprocesowego charakteru i tego, że postępowanie to toczy się według reguł rozdziału 58 k.p.k., a zagadnienie składania wniosków dowodowych jest wyczerpująco uregulowane w przepisach Kodeksu postępowania karnego i w tym zakresie nie stosuje się regulacji Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2013 r., sprawy wnioskodawcy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 8, pozycja: 32, Sygnatura: II AKa 269/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. dłużnik może dopuścić się także wtedy, gdy egzekucja dopiero mu grozi, a więc w okresie, kiedy wierzyciel postanowił dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Nie musi więc istnieć orzeczenie sądowe lub orzeczenie innego organu państwowego, w tym rozstrzygnięcie prawomocne. Sąd Apelacyjny w Łodzi, wyrokiem z dnia 18 grudnia 2012 r., po rozpoznaniu sprawy Pawła K., na skutek apelacji, wniesionych przez obrońcę oraz pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej, od w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 grudnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 41, Sygnatura: II AKa 426/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbędna jest kumulatywna kwalifikacja prawna przestępstwa z art. 297 § 1 k.k. oraz z art. 270 § 1 k.k., jeżeli kredytobiorca wyłącznie przedstawia sfałszowane dokumenty, a sam w ich fałszowaniu nie bierze udziału. Skoro bowiem kredytobiorca działając w myśl art. 297 k.k. przedkłada takie dokumenty, to oczywistym jest, że w ten sposób się nimi posługuje i wprowadza taki sfałszowany dokument do obrotu. Natomiast w sytuacji, gdy przedstawiony dokument, którym posługuje się sprawca, został uprzednio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2012 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: II AKa 351/12
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do obrony przysługujące sprawcy czynu niezależnie od faktu wszczęcia postępowania i jego stadium, wyłącza nie tylko bezprawność fałszywego zeznania, ale również fałszywego oskarżenia innej osoby. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2012 r., sprawy Pawła P., oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k. i art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k. oraz z art. 233 § 1 k.k., art. 234 k.k. i art. 235 k.k. w związ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: II AKa 341/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Normalny, dorosły i niedotknięty zakłóceniami czynności psychicznych człowiek może przewidzieć, że skutkiem pobicia, w trakcie którego sprawcy posługują się nożem, może być śmierć człowieka, jako zwykłe a nie nadzwyczajne (nieprzewidywalne) następstwo takiego zachowania. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2012 r., sprawy P. R., oskarżonego z art. 148 § 1 k.k., na skutek apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego, od wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 5 lipca 2012 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: II AKo 153/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z mocy art. 11 ustawy z dnia 16 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 240, poz. 1431), do wykonania orzeczeń, które uprawomocniły się przed dniem wejścia w życie tej ustawy (tj. przed dniem 1 stycznia 2012 r.) nie ma zastosowania reguła wyrażona w zdaniu drugim przepisu art. 3 § 1 k.k.w., wiążąca właściwość sądu, do wykonywania orzeczeń, z miejscem stałego pobytu skazanego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 28, Sygnatura: II AKa 234/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Środek karny przewidziany w art. 46 k.k. pełni oprócz funkcji kompensacyjnej także funkcję represyjną, stąd przy jego orzekaniu należy uwzględniać unormowanie art. 4 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2012 r., sprawy K. P., oskarżonego z art. 148 § 2 pkt 3 k.k. i in., z powodu apelacji, wniesionych przez obrońcę oskarżonego oraz pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej, od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2012 r., sygn. akt IV K 296/10: I. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2012 r.,

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: II AKz 551/12
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że śledztwo ma charakter rozwojowy nie stanowi przesłanki przedłużenia tymczasowego aresztowania. Na „rozwojowy charakter sprawy” prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym może wskazywać możliwość przedstawienia w przyszłości podejrzanemu (podejrzanym) zarzutów popełnienia przestępstw innych niż dotychczas bądź przedstawienia takich zarzutów kolejnym osobom. Wymieniona sytuacja nie jest jednak pewna ani przesądzona, a jedynie hipotetyczna. Uzależniona jest bowiem od prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 41, Sygnatura: II AKzw 544/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za uzasadniający zwolnienie z obowiązku podjęcia pracy zarobkowej nie może być uznany fakt, że istnienie tego obowiązku po stronie skazanego utrudnia mu relacje z kuratorem sądowym. Zadaniem kuratora sądowego jest motywowanie skazanego do wykonania powyższego obowiązku, skazany zaś ma podjąć w tym zakresie odpowiednie starania. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Michała J., skazanego za przestępstwa z art. 157 § 1 k.k., art. 158 § 1 k.k., art. 178a § 1 k.k., art. 65 § 1 k.k.s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 października 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 310/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Błędne jest w odniesieniu do tej samej partii narkotyków uznanie oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa jednocześnie z ust. 1 i ust. 3 artykułu 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 31 października 2012 r., sprawy 1. R. G., oskarżonego z art. 280 § 1 k.k. i inne, 2. P. N., oskarżonego z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. i art. 59 ust. 1 pow. ustawy w związku z art. 11 § 2 k.k., 3. D. S., oskarżo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, [21], 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU