STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 65, Sygnatura: III CZP 37/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie gospodarczej radca prawny reprezentujący przedsiębiorcę, będącego osobą fizyczną, nie składa oświadczenia przewidzianego w art. 89 § 3 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Piotra Ł., Izabelli Ł. i Henryka St. przeciwko Robertowi Z. i Zdzisławowi P. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 23 sierpnia 2001 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Krakowie postanowieniem z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 45, Sygnatura: III CZP 37/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie gospodarczej, radca prawny reprezentujący przedsiębiorcę, będącego osobą fizyczną, nie składa oświadczenia przewidzianego w art. 89 § 3 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Piotra Ł., Izabeli Ł. i Henryka S. przeciwko Robertowi Z. i Zdzisławowi P. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 23 sierpnia 2001 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Krakowie, postanowieniem z dnia 5 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: V CKN 431/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skarb Państwa na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawa łowieckiego (Dz.U. nr 147, poz. 713 ze zm.) odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne żyjące na obszarze rezerwatu przyrody, jeżeli w następstwie zasad obowiązujących na obszarze rezerwatu zwierzęta te podlegają całorocznej ochronie. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Zbigniewa S. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Dolnośląskiemu (poprzednio: Wojewodzie Wrocławskiemu) o zapłatę, po rozpozna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 44, Sygnatura: I SA/Gd 1486/99
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyłącznie na podatniku spoczywa ciężar udowodnienia, że zachodzą przesłanki do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.). Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 12 marca 1999 r., Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w B. określił dla Krzysztofa P. zaległość podatkową w podatku od towarów i usług za styczeń 1998 r. w kwocie 11.897 zł, odsetki za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego z dnia 13 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 147, Sygnatura: XVII Ama 95/00
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Dyrektor delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma samodzielnego prawa do podpisywania decyzji w sprawie toczącej się w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. II. Decyzja nakazująca zaniechanie praktyki ograniczającej konkurencję powinna ten obowiązek wyrażać precyzyjnie, bez niedomówień i możliwości różnej interpretacji. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Antymonopolowy, po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2001 r., sprawy z p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: I CKN 1350/98
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. nr 3, poz. 17 ze zm.), przejęcie przedsiębiorstwa obejmowało wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, niezależnie od tego, czyją stanowiły własność. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Powiatu W., przy uczestnictwie: Przemysłowej Spółdzielni Pracy "Okęcie" w likwidacji w W., Tadeusza G., o założenie księgi wieczyst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: IV CKN 421/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli gmina dopuszcza do sprzecznego z prawem zadysponowania lokalami w należącej do niej nieruchomości w ten sposób, że jednym nabywcom zbywa lokal wraz z udziałem we współwłasności gruntu, a drugim lokal z udziałem w prawie wieczystego użytkowania, to ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną w ten sposób szkodę na podstawie art. 420-1 § 1 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Renaty R.-H. i Piotra H. przeciwko Gminie Miasta W. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 26 lipca 2001 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: III CZP 42/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W oświadczeniu o poddaniu się egzekucji złożonym na odstawie art. 97 ust. 2 Prawa bankowego (Dz.U. nr 140, poz. 939 ze zm.) dłużnik może ustalić dopuszczalny termin wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego także przez określenie, że bieg tego terminu rozpocznie się od daty rozwiązania przez bank umowy, będącej podstawą wystawienia tytułu egzekucyjnego. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku wierzyciela Banku Przemysłowo-Handlowego Spółki Akcyjnej w K. Oddziału w S. z udziałem dłużnika Bożeny S. o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 53, Sygnatura: I SA/Łd 407/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określona w art. 29 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. 23, poz. 117 ze zm.) tak zwana metoda ostatniej szansy nie polega na dowolnym ustalaniu wartości celnej. Jak wynika z uwag interpretacyjnych do artykułu 7 Porozumienia w sprawie stosowania artykułu VII Układu Ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. - Dz.U. nr 98 z 1995 r., poz. 483), [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 55, Sygnatura: I SA/Łd 1875/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trzydniowy termin wyznaczony na podstawie art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.) nie ogranicza uprawnień procesowych strony. Jeżeli strona wypowiedziała się w sprawie zebranego materiału dowodowego wprawdzie po tym terminie, ale przed wydaniem decyzji, to obowiązkiem organu jest ustosunkowanie się do stanowiska strony w treści decyzji. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 23 marca 2000 r., Dyrektor Urzędu Celnego w (...) uznał zgłoszenie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, [202], 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU