STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: I ACa 1159/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W okresie od dnia 1 listopada 1998 r. do dnia 29 grudnia 1998 r. Centralny Szpital Kolejowy w W.-M. był jednostką organizacyjną Skarbu Państwa i tenże Skarb Państwa odpowiada za zaciągnięte przez nią w owym czasie zobowiązania. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2003 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w W., przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Wojewodę M. i PKP S.A. o zapłatę 122 826,85 zł, na skutek apelacji p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 44, Sygnatura: I ACa 177/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odszkodowanie przyznane na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 972 ze zm.) wyłącza możliwość dochodzenia innych roszczeń dotyczących działki zajętej na drogę publiczną, w tym roszczenia byłych właścicieli o wynagrodzenie za bezumowne z niej korzystanie. Z UZASADNIENIA Powodowie Adolf Z. i Janusz T. ostatecznie wnieśli o zasądzenie kwoty 177 384 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 183/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oskarżony dopuścił się przypisanego mu zabójstwa pod wpływem silnych uczuć i emocji związanych z poczuciem krzywdy, odrzucenia i brakiem możliwości rozwiązania powstałej sytuacji tym bardziej, że stwierdzono u niego cechy emocjonalnej niedojrzałości. Również zasady moralne dają przesłanki do usprawiedliwienia silnego wzburzenia oskarżonego. Pokrzywdzona długo odkładała rozmowę na temat dalszych losów ich małżeństwa, ukrywała swoją bliską znajomość z innym mężczyzną i okłamywała oskarżonego co do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 10, Sygnatura: III APa 8/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadome i celowe wydanie podrobionego zaświadczenia, mającego stanowić podstawę do ubiegania się o pożyczkę bankową, stanowi podstawę do wydalenia z pracy w urzędzie pracownika, który tego dokonał. Z UZASADNIENIA W dniu 11 września 2000 r., Rzecznik Dyscyplinarny Drugiego Urzędu Skarbowego w K. wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko H. K., zatrudnionej na stanowisku kierownika działu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 92, Sygnatura: II AKa 167/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wśród charakterystycznych dla przestępstw naruszających przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znamion ocennych, różnicujących podstawy odpowiedzialności pomiędzy typem podstawowym a uprzywilejowanym wypadkiem mniejszej wagi, jest kryterium ilościowe oraz kryterium jakościowe, a więc rodzaj wprowadzonego do obrotu środka narkotycznego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu dniu 30 maja 2003 r. sprawy Tomasza K. oskarżonego z art. 46 ust. 3 w związku z art. 46 ust. 1 i ust. 2 ustawy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 113, Sygnatura: II AKa 163/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie każda różnica w ocenie wymiaru kary może uzasadniać zarzut rażącej niewspółmierności kary w rozumieniu art. 438 pkt 4 k.p.k., ale tylko taka, która jest natury zasadniczej, to znaczy jest niewspółmierna w stopniu nie dającym się zaakceptować. Niewspółmierność rażąca to znaczna, "bijąca w oczy" różnica między karą wymierzoną, a karą sprawiedliwą, zasłużoną. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2003 r., sprawy Elżbiety M., oskarżonej z art. 148 § 1 k.k., z powodu apela [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 maja 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 41, Sygnatura: II Ka 90/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie negując ani wartości, ani znaczenia dowodu z ekspertyzy osmologicznej stwierdzić jednakże należy, iż dowód ten w procesie dowodzenia stanowi jedynie istotną poszlakę, która dopiero wsparta innymi dowodami bezpośrednimi bądź chociażby pośrednimi układającymi się w zamknięty krąg, może stanowić pełnowartościowy dowód winy prowadzący do stwierdzenia jednej tylko pewnej wersji zdarzenia, z której wynika, że nikt inny poza oskarżonym (oskarżonymi) czynu przestępnego popełnić nie mógł. [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 107, Sygnatura: II AKa 188/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pobranie przez osobę nieuprawnioną pieniędzy z banku, na podstawie podrobionego czeku, wydanego w związku z posiadaniem rachunku przez inną osobę i spowodowanie tym samym na tym rachunku tzw. debetu jest działaniem na szkodę tego banku. Z UZASADNIENIA Ewa Jolanta S. została oskarżona o to, że: I. w okresie od dnia 17 września 1999 r. do dnia 2 listopada 1999 r. w W., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 107, Sygnatura: II AKa 188/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pobranie przez osobę nieuprawnioną pieniędzy z banku, na podstawie podrobionego czeku, wydanego w związku z posiadaniem rachunku przez inną osobę i spowodowanie tym samym na tym rachunku tzw. debetu jest działaniem na szkodę tego banku. Z UZASADNIENIA Ewa Jolanta S. została oskarżona o to, że: I. w okresie od dnia 17 września 1999 r. do dnia 2 listopada 1999 r. w W., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 1893/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można w wypadku reklamy produktów farmaceutycznych, adresowanej do specjalistów medycznych, traktować jej jako reklamy nie kierowanej do klientów. W tym wypadku nie są klientami jednak konsumenci, tj. ostateczni nabywcy (pacjenci), tylko lekarze pośrednio decydujący o nabyciu poprzez zapis na recepcie. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2003 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Pfizer Corporation z siedzibą w Panamie, przeciwko Adamed Spółce z o.o. z siedzibą w P., o u [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, [204], 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU