STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 98, Sygnatura: II AKa 130/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powoływanie się na praktykę orzeczniczą w danym sądzie "w sprawach podobnych do rozstrzyganej", jako podstawowy argument dla określenia wysokości przyznanego zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie prowadzi do unifikacji rozstrzygnięć, do pomijania indywidualnego charakteru każdej z rozpoznawanych spraw, każdego z dochodzonych roszczeń. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2003 r., sprawy Krzysztofa K. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 maja 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 1243/02
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela tylko dlatego, że składka ubezpieczeniowa została określona w wysokości niższej od kwoty, która ustalona byłaby bez zniżek, jakie ubezpieczający uzyskał wskutek podania nieprawdziwych danych, nie znajduje oparcia w art. 805 § 1 k.c. Przepis ten nie uzależnia powstania obowiązku odszkodowawczego zakładu ubezpieczeń od prawidłowego ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej, lecz jedynie od jej zapłaty. W przeciwnym wypadku zachodziłaby niepewność [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 111, Sygnatura: II AKa 84/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 91 § 1 k.k. normujący zasadę wymiaru kary przy uznaniu dwóch lub więcej przestępstw za jeden ciąg, stwarza możliwość wymiaru kary w granicach od dolnej granicy ustawowego zagrożenia do granicy górnej zwiększonej o połowę, a więc zaostrza wymiar kary, wobec czego zastosowanie tego przepisu byłoby orzekaniem na niekorzyść oskarżonego, co z uwagi na treść art. 425 § 3 k.p.k. czyni niemożliwym przychylenie się do wniosku obrońcy. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 116, Sygnatura: II AKa 78/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie każdy pobyt świadka za granicą upoważnia do skorzystania z możliwości odczytania zeznań złożonych uprzednio ale taki, który jest pobytem z zamiarem stałego lub dłuższego przebywania poza granicami kraju. Nadto, w sytuacji, gdy zeznania świadka mają zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a tak jest w niniejszej sprawie, nie powinno się automatycznie stosować odstępstwa od zasady bezpośredniości lecz należy dążyć przy wykorzystaniu wszystkich prowadzących ku temu możliwości do spr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 45, Sygnatura: III APa 5/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sporządzenie aneksu do umowy o pracę, mocą którego w przypadku odwołania pracownika ze stanowiska prezesa zarządu, będzie mu przysługiwało odszkodowanie w wysokości sześciokrotności jego średniego miesięcznego wynagrodzenia, uzasadnia uznanie postanowień aneksu do umowy o pracę za nieważne i sprzeczne z prawem, jako przekraczające granice płacy godziwej (art. 58 § 2 k.c. w związku z art. 13, art. 18 i art. 300 k.p.). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 69, Sygnatura: II AKa 116/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Skazując oskarżonego za czyn z art. 158 § 3 k.k., Sąd Okręgowy zupełnie pomija kwestię strony podmiotowej przestępstwa stypizowanego w tym przepisie, która przecież wyklucza odpowiedzialność oskarżonego na podstawie konstrukcji obiektywnych warunków wyższej karalności. II. But typu "martens", nawet uwzględniając jego szczególny sposób wykonania, jakim jest to, że czub buta jest obłożony blachą i pokryty skórą, tak bardzo różni się w swoich cechach, stałych, obiektywnych właściwościach oraz [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 109, Sygnatura: II AKa 81/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przepisie art. 280 § 2 k.k. nie chodzi (...) o podobieństwo przedmiotu do noża lub broni palnej, a o podobieństwo niebezpieczeństwa wynikającego z właściwości ich danego przedmiotu tkwiącego w nim samym, w przypadku użycia go przeciwko innemu człowiekowi, do niebezpieczeństwa, jakie cechuje nóż czy broń palną. W tym sensie metalowy łom, którym w świetle zaaprobowanych ustaleń faktycznych sądu I instancji, posłużył się oskarżony, przez swoje właściwości statyczne, w sposób szczególny nadaje się [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 109, Sygnatura: II AKa 81/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przepisie art. 280 § 2 k.k. nie chodzi (...) o podobieństwo przedmiotu do noża lub broni palnej, a o podobieństwo niebezpieczeństwa wynikającego z właściwości ich danego przedmiotu tkwiącego w nim samym, w przypadku użycia go przeciwko innemu człowiekowi, do niebezpieczeństwa, jakie cechuje nóż czy broń palną. W tym sensie metalowy łom, którym w świetle zaaprobowanych ustaleń faktycznych sądu I instancji, posłużył się oskarżony, przez swoje właściwości statyczne, w sposób szczególny nadaje się [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 358/02
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie „jeżeli skutkiem tego zapłata czeku nie nastąpiła”, zawarte w końcowej części przepisu art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe, nie określa tzw. obiektywnego warunku karalności, ale konstytutywny dla bytu czynu zabronionego skutek przestępczy. W konsekwencji brak jest podstaw do twierdzenia, że czyn zabroniony określony w tym przepisie nie może być popełniony w formie stadialnej usiłowania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 358/02
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie „jeżeli skutkiem tego zapłata czeku nie nastąpiła”, zawarte w końcowej części przepisu art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe, nie określa tzw. obiektywnego warunku karalności, ale konstytutywny dla bytu czynu zabronionego skutek przestępczy. W konsekwencji brak jest podstaw do twierdzenia, że czyn zabroniony określony w tym przepisie nie może być popełniony w formie stadialnej usiłowania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 k [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, [206], 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU