STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 358/02
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie „jeżeli skutkiem tego zapłata czeku nie nastąpiła”, zawarte w końcowej części przepisu art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe, nie określa tzw. obiektywnego warunku karalności, ale konstytutywny dla bytu czynu zabronionego skutek przestępczy. W konsekwencji brak jest podstaw do twierdzenia, że czyn zabroniony określony w tym przepisie nie może być popełniony w formie stadialnej usiłowania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 358/02
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie „jeżeli skutkiem tego zapłata czeku nie nastąpiła”, zawarte w końcowej części przepisu art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe, nie określa tzw. obiektywnego warunku karalności, ale konstytutywny dla bytu czynu zabronionego skutek przestępczy. W konsekwencji brak jest podstaw do twierdzenia, że czyn zabroniony określony w tym przepisie nie może być popełniony w formie stadialnej usiłowania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: II AKo1 148-151/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 263 § 4 k.p.k. wyraźnie wskazuje, że podstawę przedłużenia tymczasowego aresztowania w tym trybie mogą stanowić istotne przeszkody niemożliwe do usunięcia przez organ prowadzący postępowanie, które już zaistniały, o czym przekonuje zwrot „było”, a nie te, które potencjalnie mogą zaistnieć w przyszłości, np. ewentualne niestawiennictwo wezwanych na rozprawę świadków, czy też możliwe dopuszczenie kolejnych dowodów. Nie może budzić też wątpliwości, iż problemy organizacyjne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 97, Sygnatura: II AKa 75/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokonanie przesłuchania pokrzywdzonej bezpośrednio po zabiegu lekarskim przeprowadzonym z użyciem narkozy jest uzyskaniem dowodu w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi. Z jednej bowiem strony wpływ zastosowanej narkozy na organizm ludzki, co jest oczywiste, a z drugiej podjęcie przez funkcjonariuszy czynności dowodowej jaką jest przesłuchanie w sytuacji zaskoczenia pokrzywdzonej, niemal natychmiast po zabiegu, co do którego interweniujący funkcjonariusze przyjęli a priori założenie, iż był [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: II AKa 63/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawiedliwa obrona konieczna nie zachodzi, gdy sprawca rozmyślnie wystawia się na napad, jakkolwiek łatwo mógł go uniknąć. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2003 r., sprawy Herberta B., oskarżonego z art. 156 § 1 k.k., na skutek apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 7 października 2002 r., sygn. akt. XVI K 1/02, utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok. (...) Z UZASADNIENIA Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 64, Sygnatura: II AKa 71/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odnośnie zarzutu obrazy przepisu art. 174 k.p.k., polegającej na ujawnieniu oświadczenia napisanego przez oskarżonego, stwierdzić należy, że taka czynność procesowa nie stanowi uchybienia z art. 174 k.p.k. Po pierwsze dlatego, że pisemne oświadczenie oskarżonego (którego autorstwa on nie kwestionuje) to nie pismo, zapisek czy notatka urzędowa, o których mowa w tym przepisie. Po drugie – nie sposób w tym konkretnym wypadku mówić o zastępowaniu wyjaśnień oskarżonego owym jego oświadczeniem, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 43, Sygnatura: III APa 40/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak dokumentacji placowej wynikający z zaniedbania jej prowadzenia przez pracodawcę powoduje zmianę wynikającego z art. 6 k.c. rozkładu ciężaru dowodów, przerzucając go na osobę zaprzeczającą faktom, z których strona powodowa wywodzi skutki pozwu. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2003 r. w B., w sprawie z powództwa R. Sz. przeciwko Transport i Serwis TIR M. K. i E. K. w B. o należ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: II AKa 38/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Krótkotrwałe użycie cudzego pojazdu jako znamię przedmiotowe przestępstwa z art. 289 § 3 k.k. to tylko chwilowe użycie pojazdu mechanicznego wbrew woli właściciela. Posługiwanie się tym pojazdem przez dłuższy okres i to na znacznych odległościach wykracza poza pojęcie krótkotrwałości i stanowi zabór pojazdu w celu przywłaszczenia. [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 36, Sygnatura: III AUa 270/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Paragraf 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. nr 28, poz. 149), nie uzależnia nabycia prawa do wcześniejszej emerytury od ustania stosunku pracy. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2003 r. w Białymstoku, w sprawie z wniosku J. P., przeciwko Za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 36, Sygnatura: III AUa 270/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Paragraf 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. nr 28, poz. 149), nie uzależnia nabycia prawa do wcześniejszej emerytury od ustania stosunku pracy. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2003 r. w Białymstoku, w sprawie z wniosku J. P., przeciwko Za [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, [207], 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU