STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 13, Sygnatura: III AUr 23/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał NiedośpiałDla zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym po 16 roku życia do okresów ubezpieczenia bez znaczenia pozostaje fakt jednoczesnego uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej, o ile oczywiście z całokształtu okoliczności sprawy wynika, iż nauka nie wykluczała możliwości stałej pracy na gospodarstwie rolnym. Z pewnością uznanie pracy za stałą na gospodarstwie rolnym wyklucza na przykłąd zamieszkiwanie danej osoby w internacie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 lutego 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: II AKz 25/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Stanisław ZimochW razie śmierci osoby niesłusznie skazanej lub represjonowanej, z kręgu uprawnionych osób wymienionych w art. 490 § 2 k.p.k. i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. każda z nich jest legitymowana do wystąpienia z wnioskiem o odszkodowanie za poniesioną szkodę i doznaną krzywdę, niezależnie od pozostałych osób w zakresie przewidzianym przez te przepisy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: II AKr 153/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Stanisław ZimochW przypadku skazania za przestępstwo inne niż przewidziane w ustawie karnej skarbowej, pozostające w zbiegu realnym, na kary grzywny, przekraczające 2 500 000 zł zastępcza karę pozbawienia wolności – w myśl art. 37 k.k. – należy określić przy łącznej karze grzywny, a nie przy poszczególnych karach grzywny, będących podstawą jej wymierzania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Omówienie Wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: II AKr 279/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Stanisław Zimoch1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym od okresu tymczasowego aresztowania, na poczet tej kary podlega zaliczeniu tylko okres tymczasowego aresztowania równy jej wymiarowi.2. Zaliczając na poczet kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania równy wysokości orzeczonej kary, nie należy zamieszczać stwierdzenia uznającego odbycie tej kary w całości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 18, Sygnatura: II AKr 129/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Stanisław ZimochDla przypisania sprawcy przestępstwa określonego w art. 204 § 2 k.k. obojętne jest, kto w następstwie przywłaszczenia korzysta z niego. Cel, w jakim mienie zostało powierzone, jest dla istoty przestępstwa określonego w art. 204 k.k. obojętny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 19, Sygnatura: I ACz 504/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Witold Mario KisterZmiana powództwa w Sądzie Rejonowym polegająca nie tylko na wystąpieniu z nowym, odrębnym roszczeniem, ale także na rozszerzeniu pierwotnego żądania w ramach tego samego roszczenia materialno-prawnego i mająca wpływ na właściwość rzeczową tego sądu, wyłącza stosowanie art. 15 § 1 k.p.c. (art. 193 § 2 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w w Łodzi z dnia 29 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 20, Sygnatura: I ACz 522/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Marek TrzepińskiBrak jest podstaw do zawieszenia postępowania w sprawie o rozwód do czasu zakończenia procesu o zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 12, pozycja: 12, Sygnatura: II KRN 105/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sama uporczywość uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego nie jest tożsama z zachowaniem się świadczącym o chęci osiągnięcia korzyści majątkowej, gdyż motywacja niewykonywania tego obowiązku może być różnorodna i zazwyczaj jest inna niż chęć osiągnięcia korzyści majątkowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUz 30/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Andrzej ZielińskiŻądanie pełnomocnika strony zasądzenia kosztów zastępstwa sądowego w konkretnie wskazanej kwocie stanowiącej maksymalną stawkę przewidzianą w opłatach za czynności adwokackie dla danego rodzaju spraw, bez złożenia sądowi spisu kosztów lub innego dowodu potwierdzającego warunki umowy cywilnoprawnej zawartej z klientem – nie wiąże sądu i daje możliwość ustalenia takiego wynagrodzenia z uwzględnieniem charakteru sprawy i wkładu pracy pełnomocnika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 września 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: II AKo 32/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sądem penitencjarnym właściwym dla rozpoznania wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie jest ten sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa na wolności, wykorzystując zwolnienie na czasowe opuszczenie zakładu karnego lub nadużywając zaufania samowolnie okres zwolnienia przekracza. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, [22], 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU