STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 115, Sygnatura: II AKa 41/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosowne uprawnienia do dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania ustawa (z dnia 23 lutego 1991 r.) generalnie daje tylko tym osobom (bądź ich spadkobiercom), które w sposób bezpośredni i realny dotknięte zostały represjami wynikającymi z wydania wobec nich orzeczenia przez określone organy, bądź też pozbawiono ich życia, bądź wolności. Tym samym, za represje uprawniające do określonych roszczeń nie może być uznana sama teoretyczna możliwość nastąpienia wskazanych wyżej zdarzeń, nawet jeśli b [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 45, Sygnatura: II AKa 586/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mimo posłużenia się przez ustawodawcę w art. 253 § l k.k. liczbą mnogą (ludźmi), to dla bytu przestępstwa tam opisanego wystarczająca jest transakcja, której przedmiotem jest jedna osoba. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2003 r., sprawy Pawła P. i innych, oskarżonych o przestępstwo z art. 253 § 1 k.k. i inne, na skutek apelacji oskarżonych i prokuratora, od wyroku Sądu Okręgowego w L. z dnia 5 lipca 2002 r. - utrzymał w mocy zaskarżony wyrok w części dotyczącej czynu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 14/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z uwagi na sformułowaną w przepisie art. 47914 § 2 k.p.c. zasadę prekluzji procesowej w zakresie zgłaszania twierdzeń, zarzutów i dowodów na ich poparcie, powołanie się na wynikające z umowy ubezpieczenia prawo do uchylenia się od odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z niedopełnieniem przez ubezpieczonego obowiązku w zakresie terminowego zgłoszenia szkody, powinno nastąpić najpóźniej w odpowiedzi na pozew. Zarzut tej treści podniesiony w dalszym toku procesu nie może w ogóle podlegać bada [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 37, Sygnatura: III AUa 1692/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może wydać decyzji o odmówienie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego, gdyż to świadczenie nie jest świadczeniem z zakresu ubezpieczeń społecznych i nie mieści się w katalogu spraw określonych w art. 476 § 2 i § 3 k.p.c. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W., decyzją z dnia 24 maja 2000 r., odmówił przyznania Pawłowi Sz., urodzonemu dnia 16 czerwca 1940 r., prawa do świadczenia przedemerytalnego, ponieważ uznał, że udow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 37, Sygnatura: III AUa 1692/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może wydać decyzji o odmówienie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego, gdyż to świadczenie nie jest świadczeniem z zakresu ubezpieczeń społecznych i nie mieści się w katalogu spraw określonych w art. 476 § 2 i § 3 k.p.c. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W., decyzją z dnia 24 maja 2000 r., odmówił przyznania Pawłowi Sz., urodzonemu dnia 16 czerwca 1940 r., prawa do świadczenia przedemerytalnego, ponieważ uznał, że udow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 84, Sygnatura: II AKo 448/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo zgłoszenie nowych faktów i dowodów nie oznacza, iż niejako automatycznie sąd rozpoznający wniosek zobligowany jest do wznowienia postępowania. Nowe fakty i dowody podlegają ocenie tego sądu dokonywanej - należy to dobitnie podkreślić - w ścisłym powiązaniu z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie w toku jej rozpoznawania przez sąd I, ewentualnie II instancji. Z UZASADNIENIA Wojciech N. skazany został wyrokiem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2001 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 40, Sygnatura: III AUa 1550/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Studia licencjackie i bezpośrednie studia magisterskie w tej samej szkole wyższej stanowią jedne studia wyższe, przez co ukończenie przez studenta 25 lat życia na ostatnim roku takich studiów uprawnia go do renty rodzinnej zgodnie z przepisem art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: III AUa 1552/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie śmierci osoby, która nie została wymieniona w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.) temu, kto pokrył koszty jej pogrzebu nie przysługuje zasiłek pogrzebowy przyznany na podstawie przepisów ww. ustawy. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W., wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 6 grud [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: III AUa 1552/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie śmierci osoby, która nie została wymieniona w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.) temu, kto pokrył koszty jej pogrzebu nie przysługuje zasiłek pogrzebowy przyznany na podstawie przepisów ww. ustawy. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W., wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 6 grud [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 29, Sygnatura: III AUa 1598/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Emerytura przewidziana w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 168, poz. 1118 ze zm.) nie przysługuje kobiecie, dla której ostatnim ubezpieczeniem nie było ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W., decyzją z dnia 5 maja 1999 r., odmówił Teresie S., urodzonej dnia 7 czerwca 1943 r., prawa do emerytury, podając w uzasadnieniu dec [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, [211], 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU