STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 51, Sygnatura: II AKz 57/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ilekroć sąd I instancji, działając w oparciu o art. 263 § 7 k.p.k., po wydaniu pierwszego wyroku stosuje po raz pierwszy tymczasowe aresztowanie oskarżonego, to może ono nastąpić także na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie Arkadiusza K., oskarżonego o przestępstwo z art. 263 § 1 k.k., art. 258 § 2 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez obrońcę oskarżonego na postanowienie Sądu Okręgowego we W. z dnia 24 stycznia 2003 r., sygn. akt III K 98/ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 49, Sygnatura: I ACz 142/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy ustawy - Ordynacja wyborcza nie zawierają odrębnego unormowania kwestii doręczania orzeczeń wydanych w trybie art. 60 i art. 61 ust. 1 i ust. 2. Jedynie w przepisie art. 60 ust. 1 ustawodawca wskazał, że sąd okręgowy rozpoznaje protesty w postępowaniu nieprocesowym, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że w kwestii doręczania orzeczeń należy stosować odpowiednio przepisy art. 517 k.p.c., który z kolei odsyła do przepisu art. 357 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Białyms [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 37, Sygnatura: I ACz 201/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bez orzeczenia o nieważności wyborów do danej rady niedopuszczalne jest, w wyniku uwzględnienia protestu, zamieszczenie w sentencji postanowienia wyłącznie obowiązku podjęcia niektórych czynności wyborczych (np. dokonanie ponownego przeliczenia głosów pomijając fakt, że czynności te miałyby być podjęte przez nowe, powołane po raz drugi komisje wyborcze, co Ordynacja, jako czynność dopuszcza jedynie w wypadku, gdy przyczyną unieważnienia wyborów były zarzuty odnoszące się do komisji wyborczych (a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 lutego 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 11, Sygnatura: I ACz 189/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks postępowania cywilnego nie używa pojęcia interesu prawnego w dziale o środkach zaskarżenia orzeczeń, a przepisy nie przewidują wykazania przez skarżącego interesu w zaskarżeniu orzeczenia sądu I instancji. Tym samym dopuszczalność zaskarżenia (apelacją bądź zażaleniem) rozstrzygnięcia sądu I instancji (wyroku czy postanowienia) nie jest uzależnione od istnienia (wykazania) interesu prawnego w zaskarżeniu orzeczenia. Interes prawny w złożeniu środka zaskarżenia nie stanowi zatem formalnej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 lutego 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 11, Sygnatura: I ACz 189/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks postępowania cywilnego nie używa pojęcia interesu prawnego w dziale o środkach zaskarżenia orzeczeń, a przepisy nie przewidują wykazania przez skarżącego interesu w zaskarżeniu orzeczenia sądu I instancji. Tym samym dopuszczalność zaskarżenia (apelacją bądź zażaleniem) rozstrzygnięcia sądu I instancji (wyroku czy postanowienia) nie jest uzależnione od istnienia (wykazania) interesu prawnego w zaskarżeniu orzeczenia. Interes prawny w złożeniu środka zaskarżenia nie stanowi zatem formalnej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 112, Sygnatura: II AKz 61/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Reguła przedłużania tymczasowego aresztowania na czas wskazany w § 7 art. 263 k.p.k. obowiązuje także po uchyleniu wyroku sądu I instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania. Z UZASADNIENIA Wskazanym wyżej postanowieniem, Sąd Okręgowy w W. utrzymał w mocy tymczasowe aresztowanie stosowane wobec Grzegorza Sz. i Pawła G. i określił czas jego trwania do dnia 7 czerwca 2003 r. Zażalenie na to postanowienie złożył oskarżony Paweł G., wnosząc o zamianę tymczasowego aresztowania n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 4 lutego 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 178/02
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stypizowany w art. 158 § 1 k.k. występek nie należy do przestępstw skutkowych, co oznacza, że nie musi zaistnieć ani śmierć, ani skutek określony w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 k.k. Zaistnienie takich skutków (będących wynikiem bójki lub pobicia) powodowałoby odpowiedzialność za kwalifikowany typ przestępstwa określony w § 2 lub § 3 art. 158 k.k. Strona podmiotowa przestępstwa z art. 158 § 1 k.k. (przestępstwa z narażenia) polega więc co najmniej na przewidywaniu i godzeniu się na to, że bierz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 52, Sygnatura: I ACz 130/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca dopuszczając możliwość wniesienia protestu wyborczego w sposób jednoznaczny określił zarówno to czego protest może dotyczyć, na jakich może się opierać zarzutach i jakie są wymogi formalne protestu wyborczego oraz to, kto ten protest może wnieść (vide: art. 58 ust. l, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 59 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz.U. nr 95, poz. 602 ze zm.). I tak wnoszący protest obowiązany jest (bez wzywania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 53, Sygnatura: I ACz 145/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 59 Ordynacji określa wymogi formalne jakim winien odpowiadać protest wyborczy oraz właściwość rzeczową i miejscową sądu powszechnego do jego rozpoznania. Przepisy Rozdziału 10 Ordynacji nie regulują sposobu wnoszenia protestów wyborczych do właściwego sądu okręgowego co oznacza, że należy stosować tutaj odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a więc art. 165 § 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 60 ust. l in fine Ordynacji. Powołany przez sąd I instancji art. 205 ust. l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 71, Sygnatura: II AKa 510/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem ochrony przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. jest monopol Państwa na produkcję i dystrybucję wymienionych w nim środków i substancji oraz zdrowie i życie ludzkie w znaczeniu ochrony życia i zdrowia społeczeństwa jako całości, a nie ochrona dóbr osobistych konkretnych osób. Z UZASADNIENIA (...) Jak wynika z zaskarżonego wyroku, Sąd Okręgowy przyjął, iż udzielenie środków odurzających małoletniemu K. K. oraz S. Ć., który był osobą [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, [212], 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU