STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 79, Sygnatura: II AKa 328/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzekając w przedmiocie nadzwyczajnego złagodzenia kary należy pamiętać, iż stanowi ono orzekanie o karze, dlatego też to wszystko, co w ramach art. 53 k.k. decyduje o jej wymiarze, ma także znaczenie i w kwestii nadzwyczajnego złagodzenia kary. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2003 r. sprawy Wiesława P., oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 2 pkt 4 k.k. w związku z art. 157 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i z art. 263 § 2 k.k. z dnia 11 czerwc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 80, Sygnatura: II AKa 44/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawowa w polskim procesie karnym zasada bezpośredniości wymaga też, aby orzekający w sprawie sąd opierał ustalenia faktyczne na dowodach bezpośrednio przeprowadzonych w czasie rozprawy, czyli w sposób pozwalający na bezpośrednie zetknięcie się z tymi dowodami. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2003 r. sprawy R.B.B. oskarżonego z art. 18 § 1 d.k.k. w związku z art. 148 § 1 d.k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyrok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 82, Sygnatura: II AKa 375/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść powołanych przepisów art. 434 § 1 k.p.k. i art. 443 k.p.k. przesądza o tym, iż granice środka odwoławczego wniesionego na niekorzyść oskarżonego przez oskarżyciela publicznego określone treścią uchybień w tym środku podniesionych - decydują o uprawnieniach sądu odwoławczego w zakresie orzekania na niekorzyść oskarżonego, sądu I instancji w dalszym postępowaniu po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, jak też o dopuszczalnej możliwości zaostrzenia orzeczenia. Sąd Apelacyjny w Biały [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 58, Sygnatura: III RN 241/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiot, który został wykreślony z rejestru podatników VAT przed złożeniem deklaracji podatkowej w podatku VAT, z której wynika kwota naliczonego podatku VAT, nie ma prawa do zwrotu lub odliczenia tego podatku. Z UZASADNIENIA Małżonkowie utworzyli spółkę cywilną, która została przez nich rozwiązana w dniu 3 stycznia 2000 r. Natomiast w dniu 25 stycznia 2000 r. małżonkowie złożyli deklarację miesięczną w podatku VAT, dotyczącą grudnia 1999 r. W powyższej deklaracji wykazana została przez małżo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 667/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji (art. 579 k.c.) (...). Alternatywność wyboru nabywcy istnieje przez cały czas istnienia rękojmi i gwarancji i odnosi się do kwestii, w jakim reżimie nabywca będzie realizował uprawnienie dotyczące kolejno ujawniających się wad (mających przyczynę tkwiącą w momencie nabycia rzeczy). Decyzja wyboru reżimu w odniesieniu do każdej kolejnej wady jest definitywna. Wykluczona jest m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKa 461/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo z art. 123 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, słusznie zastosowanego z uwagi na dyspozycję z art. 4 § 1 k.k., jest przestępstwem formalnym polegającym na używaniu, bez wymaganego zezwolenia, urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych. Urządzeniem radiowym jest zaś urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewnienia telekomunikacji, wykorzystujące fale radiowe, zaś telekomunikacja to nadawanie, odbiór lub transmisja informacji jakiejkolwiek natury, w szcze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 667/02
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2003 r., sygn. I ACa 667/021) Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji art. 579 k.c.) (...). Alternatywność wyboru nabywcy istnieje przez cały czas istnienia rękojmi i gwarancji i odnosi się do kwestii, w jakim reżimie nabywca będzie realizował uprawnien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 102, Sygnatura: II AKo 204/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt, że do sądu odwoławczego nie dotarła informacja o chorobie wnioskodawcy i jego wniosek o odroczenie rozprawy, bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy, żadną miarą za taki fakt w rozumieniu art. 168 k.p.k. uchodzić nie może, tym bardziej, że zaistniała sytuacja nie wskazuje na konsekwencje w zakresie winy i kary, wymienione w podpunktach a-c pkt 1 § 2 art. 540 k.p.k., a jedynie może oznaczać pozbawienie możliwości obrony i stanowić bezwzględną przyczynę odwoławczą w rozumieniu art. 439 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 117, Sygnatura: II AKz 5/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd ma prawo postąpić zgodnie z normą art. 35 § 1 k.p.k. tylko w razie stwierdzenia swej niewłaściwości w oparciu o jednoznaczne, niewątpliwe okoliczności czynu, a nie wówczas, gdy wywodzi ją z badania i oceny dowodów, które to czynności przynależą immanentnie do etapu postępowania dowodowego prowadzonego na rozprawie. Z UZASADNIENIA Aktem oskarżenia z dnia 31 stycznia 2002 r., prokurator zarzucił Andrzejowi W. umyślne popełnienie czynu z art. 157 § 1 k.k. Po uzupełnieniu opinii lekarskiej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 81, Sygnatura: II AKa 400/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To sąd, zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, w momencie orzekania decyduje o tym, czy oskarżony był uprzednio skazany oraz czy i jakie z tego skazania wynikają skutki karnoprawne w sprawie obecnie rozpoznawanej, bądź też uprzednie skazanie uważa za niebyłe z uwagi na jego zatarcie. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2003 r. sprawy D. F. oskarżonego z art. 310 § l, 2 i 3 k.k. w zbiegu z art. 286 § 3 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, [213], 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU