STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 141, Sygnatura: I CKN 1079/97
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procesie wytoczonym na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r . o księgach wieczystych i hipotece, sąd bada prawomocność decyzji o wywłaszczeniu, stanowiącej podstawę zgłoszonego roszczenia o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a stanem prawnym rzeczywistym. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 24 marca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Urzędu Miasta K., Skarbu Państwa - Starostwa Powiatowego w K. przeciwko Romualdowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 126, Sygnatura: I CKN 257/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sędzia jest wyłączony z mocy ustawy (art. 48 § 1 pkt 5 k.p.c.) nie tylko wtedy, gdy bezpośrednim przedmiotem żądania w sprawie jest ustalenie ważności (nieważności) aktu prawnego sporządzonego z jego udziałem, ale także wówczas, gdy przesłanką rozstrzygnięcia jakiegokolwiek innego żądania jest ważność takiego aktu. 2. Artykuł 219 § 1a Prawa spółdzielczego jest przepisem bezwzględnie obowiązującym. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Haliny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 117, Sygnatura: III CKN 475/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczeniem auto-casco nie są objęte szkody powstałe podczas prowadzenia pojazdu przez posiadacza lub kierowcę, nie posiadającego wymaganych prawem polskim uprawnień do prowadzenia pojazdu, bez względu na to, czy brak uprawnień miał wpływ na powstanie szkody. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Zbigniewa B. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA Oddziałowi w L. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 134, Sygnatura: I SA/Łd 13/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanki umorzenia należy oceniać nie tylko w kontekście osobistej sytuacji majątkowej podatnika, lecz także z uwzględnieniem związku zachodzącego pomiędzy obniżeniem zdolności płatniczej a zajściem wypadków powodujących i uzasadniających niemożność zapłaty. Obywatelskie obowiązki podatkowe są powszechnie znaną oczywistością. Przyjęcie założenia, że podatniczka nie miała co do ich istnienia wystarczającej i odpowiedniej wiedzy, byłoby zabiegiem sprzecznym nie tylko z zasadami logicznego rozumo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 124, Sygnatura: III CKN 460/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pominięcie przez sąd drugiej instancji wskazania w uzasadnieniu wyroku przyczyn uznania przezeń za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego konkretnych postanowień umownych, stanowi naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. przez niewyjaśnienie podstawy prawnej wyroku, co uniemożliwia przeprowadzenie kontroli kasacyjnej zarzutu niewłaściwego zastosowania art. 58 § 2 i § 3 k.c. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlanego, Usługow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 106, Sygnatura: SA/Sz 1996/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Telefon komórkowy tylko z kartą aktywacyjną, stanowiącą podłączenie do sieci, jest urządzeniem kompletnym i zdatnym do używania. Zasadnie też organy podatkowe przyjęły, iż czas wykorzystywania środka trwałego nie może być określony wyłącznie przez jego faktyczne użytkowanie. Znaczenie mają również takie okoliczności, jak i czas, do jakiego podłączona była aktywacja oraz fakt wliczania do kosztów uzyskania przychodów - wydatków za używanie telefonu komórkowego. 2. Montaż ogrzewania w samochod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 121, Sygnatura: III SA 7573/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Porównanie danych dotyczących koniecznej treści faktury VAT i rachunku uproszczonego z danymi wymaganymi co do treści paragonu wskazuje, iż w żadnym razie drukowany paragon nie musi zawierać jednostki miary, a nawet ilości sprzedanych towarów. Warunkiem koniecznym jest natomiast wykazanie ceny jednostkowej towaru w paragonie, czyli określenia rzeczy z nazwy i odniesienia jej w określonej przez sprzedawcę cenie. Zaskarżoną decyzją, Izba Skarbowa w O. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 86, Sygnatura: K. 6/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Paragraf 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. Nr 23, poz. 120) jest zgodny z art. 206 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741; zm.: z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 1999 r. Nr 49, poz. 484). 2. Paragraf 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 86, Sygnatura: K. 6/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Paragraf 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. Nr 23, poz. 120) jest zgodny z art. 206 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741; zm.: z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 1999 r. Nr 49, poz. 484). 2. Paragraf 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 109, Sygnatura: I CKN 215/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 17 Prawa wekslowego nie reguluje kwestii podniesienia zarzutu uzupełnienia weksla in blanco niezgodnie z udzielonym upoważnieniem. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy powództwa "Torfarm" SA w T. przeciwko Armandowi K. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 października 1997 r., sygn. akt I ACa 682/97, oddala kasację. Z UZASADNIENIA Spółka Akcyjna Torfarm, w pozwie z dnia 23 grudnia 1996 r. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, [219], 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU