STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 101/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Co do samych podstaw psychiatrycznych przyjętej w opinii psychiatrycznej ograniczonej poczytalności oskarżonego wypada zauważyć, że obok upośledzenia umysłowego lekkiego stopnia, podstawę te stanowi psychodegradacja alkoholowa, zaś we wnioskach tej opinii biegli przyjęli, że stwierdzili u oskarżonego w czasie czynu upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia, psychodegradację alkoholową oraz stan zwykłej nietrzeźwości, ten zaś stan stanowi okoliczność obciążającą. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, po rozp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: III CZP 67/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka cywilna nie ma zdolności upadłościowej i SN odmówił udzielenia odpowiedzi w pozostałym zakresie. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku PH "B." s. c. w B. B. Bartosz S. i Korneliusz S. o ogłoszenie upadłości, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 6 listopada 2002 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Iwony K., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, postanowieniem z dnia 11 lipca 2002 r., sygn. akt V Gz 20/02: "1. Czy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: III CZP 59/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściwy organ może żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji w wypadku zbycia lokalu mieszkalnego przez osobę bliską spadkodawcy przed upływem terminu określonego w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741 ze zm.) na rzecz osoby nie będącej bliską zbywcy w rozumieniu tej ustawy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Gminy Miejskiej Z., przeciwko Mirosławowi S. o zapłatę, po rozstrzygnięci u w Izbie Cywilnej, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: III CZP 67/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka cywilna nie ma zdolności upadłościowej i SN odmówił udzielenia odpowiedzi w pozostałym zakresie. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku PH "B." s. c. w B. B. Bartosz S. i Korneliusz S. o ogłoszenie upadłości, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 6 listopada 2002 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Iwony K., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, postanowieniem z dnia 11 lipca 2002 r., sygn. akt V Gz 20/02: "1. Czy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 1157/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dochodów do emerytur i rent (Dz.U. nr 23, poz. 294) jest przepisem prawa materialnego, zaś określony w nim termin do dochodzenia świadectw rekompensacyjnych jest terminem prawa materialnego, zaś jego uchybienie skutkuje odmową przyznania tego świadczenia. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 72, Sygnatura: II AKa 374/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie skazania za przestępstwo z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, dopuszczalne jest orzeczenie przepadku pojazdów mechanicznych i niemechanicznych, jeżeli służyły one lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Z UZASADNIENIA (...)W realiach przedmiotowej sprawy słusznie sąd pierwszej instancji uznał Z. P. za współsprawcę, a nie pomocnika do przypisanego mu czynu. Jak prawidłowo ustalił sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 58, Sygnatura: II AKa 262/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Norma art. 64 § 1 k.k. mogąca stanowić podstawę do szczególnego obostrzenia kary, jest jednym ze składników właściwej kwalifikacji prawnej czynu, stąd też jej zastosowanie wymaga procesowego uprzedzenia stron. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: III APa 29/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie stanowi naruszenia dóbr osobistych pracownika wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę w obecności innych pracowników, czy obecność przełożonego w momencie zabierania przez pracownika jego osobistych rzeczy znajdujących się w biurku. Z UZASADNIENIA Powódka W. R. wniosła pozew skierowany przeciwko "Atlant Service" sp. z o.o. w W. o zasądzenie zadośćuczynienia w kwocie 15.000 zł za poniżenie jej jako pracownika przez pracodawcę. Wyrokiem z dnia 5 listopada 2001 r., Sąd Okręgowy w W. oddalił po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 46, Sygnatura: II AKa 268/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można zgodzić się z poglądem, jakoby nawet 120 cm poziomnica, wykonana z lekkiego materiału jakim jest aluminium, mogła być uznana za podobny właściwościom broni palnej lub noża inny niebezpieczny przedmiot. Należy mieć na uwadze, że potencjał niebezpieczeństwa przedmiotu ograniczony jest do jego właściwości. Dotyczy to jednak takich właściwości, że samo już normalne wykorzystanie przedmiotu zagraża niebezpieczeństwem dla zdrowia lub życia, co wymaga zachowania chociażby minimum ostrożności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: II AKo 598/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1.Przepis ogólny art. 39 k.p.k., stanowiący, że jeżeli sąd wojskowy przekaże sprawę sądowi powszechnemu lub nie przyjmie sprawy przekazanej mu przez sąd powszechny, to sprawę rozpoznaje sąd powszechny, obowiązuje w stosunku do wszelkich spraw sądów wojskowego i powszechnego, a więc także w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia. 2.Rozważając kwestię nieważności wyroku wydanego przez sąd wojskowy w 1949 r. należy uwzględniać przepisy obowiązujące w czasie wydania w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, [220], 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU