STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 lutego 1994 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 1, Sygnatura: I ACr 21/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał NiedośpiałPrzesłanką dopuszczalności waloryzacji z art. 3581 § 3 k.c. jest istnienie zobowiązania i nie jest istotne, czy jest ono wymagalne lub istnieje opóźnienie w spełnieniu świadczenia. Zwłoka wierzyciela z reguły wyłącza dopuszczalność rewaloryzacji świadczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 września 1993 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 3, Sygnatura: III AUr 761/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał NiedośpiałWprawdzie przepis art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent... (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późn. zm.), pozwalający przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń emrytalno-rentowych, uwzględniając okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r., pomija limit wieku osoby, która prowadziła to gospodarstwo, to okresy takie podlegają uwzględnieniu, jeżeli łączą się z tytułem prawnym do prowadzonego gospodarstwa roln [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 października 1995 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 1, Sygnatura: III AUr 280/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał NiedośpiałWypłata emerytury rolniczej w części uzupełniającej ulega zawieszeniu zgodnie z przepisem art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 71 z 1993 r., poz. 342) w sytuacji, gdy emeryt nadal jest właścicielem gospodarstwa rolnego, a gospodarstwo to użytkuje jego zastępny (córka). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 października 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 371/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał NiedośpiałDo rozwiązania umowy nieodpłatnego przekazania przez rolnika gospodarstwa rolnego następcy, zawartej przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz.U. Nr 71 z 1993 r., poz. 342 z późn. zm.) niezbędne jest orzeczenie sądu i skutkiem rozwiązania przez sąd takiej umowy jest przeniesienie na zbywcę własności tego gospodarstwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 1, Sygnatura: I ACr 21/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez „zamieszkanie” należy rozumieć takie stałe przebywanie razem z byłym członkiem spółdzielni, które wykazuje, że ten właśnie lokal jest wyłącznym centrum życia danej osoby, która przebywa w nim jako domownik.Wygaśnięcie zaś prawa do lokalu, spowoduje utratę możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 3, Sygnatura: III AUr 3/95*
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Doraźna pomoc w gospodarstwie rolnym rodziców nie może być uznana za pracę w gospodarstwie rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lutego 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 4, Sygnatura: I ACr 656/94 i I ACz 752/94*
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nałożenie na obdarowanego obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej (polecenie z art. 893 k.c.) tylko wówczas nie pozbawia umowy cech nieodpłatności, gdy nie przekreśla istoty darowizny wyrażającej się w przysporzeniu majątku obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 6, Sygnatura: I ACr 131/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle przepisu § 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków ustawowego dziedziczenia gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 89, poz. 519) uzyskanie zaliczenia dwóch lat studiów na trzyletnim uniwersyteckim studium spółdzielczości na kierunku rolniczym nie stanowi spełnienia warunku uzyskania przygotowania zawodowego do produkcji rolnej, przewidzianego art. 1059 pkt 2 k.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, [23]
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU