STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 141, Sygnatura: I ACr 191/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zatwierdzony układ obowiązuje wszystkich wierzycieli, nie wyłączając tych, których wierzytelności podległy wciągnięciu na listę wierzytelności, lecz nie były wciągnięte (art. 67 § 1 Prawa układowego). Układ nie dotyczy wierzytelności, nie objętych postępowaniem układowym (art. 4 Prawa układowego), bo takie wierzytelności nie podlegają w ogóle wciągnięciu na listę wierzytelności (art. 46 § 1). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 142, Sygnatura: ACr 849/93 i ACz 81/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interwenient uboczny nie może wnieść środka odwoławczego od orzeczenia, które strona, do której przystąpił wyraźnie akceptuje. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 września 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 171, Sygnatura: I ACr 569/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procesie przeciwko członkom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 298 § 1 k.h.) pozwani członkowie zarządu tej spółki nie mogą skutecznie bronić się zarzutem potrącenia wierzytelności przysługującej spółce z należnością strony powodowej (art.498 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 172, Sygnatura: I ACr 474/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użytkownik prawa użytkowania wierzytelnego ponosi opłaty związane z tym użytkowaniem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 173, Sygnatura: I ACz 69/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedsiębiorstwo zagraniczne, którego właścicielem jest zagraniczna osoba fizyczna, nie posiadając osobowości prawnej, może być pozwane i może pozwać w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Posiada bowiem zdolność sądową w postępowaniu przed sądem gospodarczym.Nie ma więc żadnych przeszkód, aby w przypadku ustalenia braku odpowiednich środków finansowych w dyspozycji takiego przedsiębiorstwa, sąd rozpoznając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, nie mógł zbadać, czy je [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 174, Sygnatura: I ACr 156/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w art. 101 pkt 5 Prawa wekslowego przewiduje się konieczność określenia „nazwiska osoby”, to w odniesieniu do osób prawnych remitent winien być zindywidualizowany w wyniku wskazania m. in. jego „nazwy handlowej”, czyli firmy w rozumieniu art. 26 i następnych Kodeksu handlowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 października 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 176, Sygnatura: I ACr 742/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. Nr 18 z 1991 r., poz. 80 z późn. zm.) stanowi, że rada pracownicza przedsiębiorstwa może wystąpić do organu założycielskiego z wnioskiem o odwołanie dyrektora powołanego przez ten organ, jeżeli dyrektor swoją działalnością poważnie narusza przepisy prawa. Ze sformułowania „narusza” należy wywnioskować, że chodzi o działanie o charakterze ciągłym bądź wielokrotnym. Z powyższego wynika, że jeżeli d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 87, Sygnatura: I ACa 898/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Głosowanie przy użyciu techniki komputerowej, spełnia wymogi tajności w rozumieniu przepisu art. 411 k.h., zapewniając wspólnikowi możliwość nieskrępowanego oddania głosu.2. W świetle przepisu art. 421 k.h. i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz w świetle przepisów art. 377 i następnych Kodeksu handlowego, spółka akcyjna nie jest zobowiązana ani do okazywania akcjonariuszom innych dokumentów poza określonymi w art. 68 ustawy o rac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 88, Sygnatura: I ACa 1521/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prawo z rejestracji znaku towarowego jest zbywalne, jednakże art. 15 ust. 3 ustawy o znakach towarowych stanowi, że "umowa o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego staje się skuteczna wobec osób trzecich od dnia dokonania wpisu w rejestrze znaków towarowych". Oznacza to, że dopiero z chwilą wpisu do rejestru, następca prawny może samodzielnie występować z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa z rejestracji.2. Prawo z rejestracji znaku powstaje w dacie wydania decyzji o rejestracj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 lutego 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 89, Sygnatura: I ACa 50/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kauzualność zobowiązań wymaga od wierzyciela nie tylko uprawdopodobnienia faktu istnienia wierzytelności, lecz i jej udowodnienia. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, [23], 24
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU