STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 25, Sygnatura: II AKa 214/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewątpliwie, w świetle przywołanych przez oskarżyciela poglądów doktryny, jak również orzecznictwa, za wskazane uznać należy odejście od dotychczas prezentowanej, restryktywnej wykładni pojęcia „długotrwałości”, w kierunku bardziej uwzględniającym postęp technologii medycznych oraz metod leczenia. Wykładnia uwzględniająca te czynniki pozwalałaby na ocenę znamienia „długotrwałości” ciężkiej choroby w sposób odpowiadający konkretnie analizowanym obrażeniom, przy uwzględnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 328/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sumaryczne potraktowanie wszystkich wniosków dowodowych, a jednocześnie stwierdzenie, iż „zgromadzony materiał dowodowy jest kompletny i wystarczający do podjęcia przez sąd merytorycznej decyzji w sprawie, a wykonywanie dalszych czynności nie wpłynie na stanowisko sądu co do oceny zgromadzonego materiału dowodowego, a jedynie prowadzić będzie do nieuzasadnionej przewlekłości” jest wyrazem naruszenia przez sąd normy przepisu art. 170 § 2 k.p.k. Oddalając wnioski, a zwłaszcza tak uzasa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 157/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie jest poprawne przywoływanie w podstawie prawnej rozstrzygnięcia o karze łącznej wyłącznie przepisu art. 91 § 2 k.k. 2. Zachowanie polegające na doprowadzeniu innej osoby przemocą lub groźbą bezprawną do obcowania płciowego oraz jednocześnie do poddania się innym czynnościom seksualnym co do zasady powinno być kwalifikowane jedynie z art. 197 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w B. – Elżbiety K., upoważnionej przez Prokuratora A [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 218/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo nadanie statusu świadka koronnego nie świadczy automatycznie o ukształtowaniu poglądu co do prawdomówności tego świadka, a tylko jest przejawem przekonania, że osoba ta posiada wiadomości pozwalające poznać okoliczności przestępstw i sprawców w nich uczestniczących. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 września 2012 r., sprawy M. K. i R. R., oskarżonych z art. 258 § 2 k.k. i innych k.k., na skutek apelacji, wniesionych przez obrońców oskarżonych, od wyroku Sądu Okręgowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 8, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 341/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osiągnięcie korzyści majątkowej przez sprawcę przestępstwa z art. 284 § 2 k.k. nie stanowi znamienia tego przestępstwa. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 13 września 2012 r., sprawy J. W., oskarżonego art. 284 § 2 k.k., w związku z art. 294 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k., na skutek apelacji obrońcy, od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 7 maja 2012 r., sygn. akt II K 102/10: 1. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelację za oczywiście bezzasadną; 2. zas [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKzw 783/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W chwili orzekania o dopuszczalności tzw. dozoru elektronicznego konieczne jest m.in. ustalenie, które z kar pozbawienia wolności podlegają wykonaniu, i w jakim zakresie. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie (…), po rozpoznaniu w sprawie H. S., zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 lipca 2012 r., sygn. akt III Kow 1110/12 el, w przedmiocie umorzenia postępowania o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 305/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Proces oparty na dowodach, mogących być niejednoznacznie interpretowanymi, może rzecz jasna doprowadzić do uznania oskarżonego za winnego i następnie jego skazania. Będzie tak jednak tylko wtedy, gdy ustalony zostanie niewątpliwy ciąg dowodów, który jest logiczny i nieprzerwany, a także, wobec którego alternatywne wersje zdarzenia jawią się jako nieprawdopodobne. W konsekwencji analiza owego ciągu dowodów prowadzić musi do nie tylko do prawdopodobieństwa, ale wręcz pewności sądu o sprawstwie i w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: II AKzw 899/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji zaistnienia przesłanek określonych w przepisie art. 160 § 1 pkt 1 k.k.w., sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie bez względu na sytuację osobistą i rodzinną skazanego, jak też bez względu na dotychczasowy przebieg okresu próby. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie skazanego Marka W., zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Z. z dnia 29 czerwca 2012 r., o odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia, na podstawie art. 4 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 8, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 297/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie przepisu art. 280 § 2 k.k., posługiwanie się bronią palną ma szerszy zakres niż pojęcie jej użycia i obejmuje wszelkie manipulowanie, okazywanie i demonstrowanie jej w celu wywołania obawy jej użycia i poczucia zagrożenia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2012 r., sprawy: 1) Ł. J., oskarżonego z art. 280 § 2 k.k., art. 281 k.k., art. 223 § 1 k.k., art. 224 § 2 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k., 2) K. R., oskarżonego z art. 280 § 2 k.k., art. 62 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: II AKzw 866/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca nie wykluczył, z możliwości skorzystania z warunkowego zwolnienia, sprawców określonych typów przestępstw, zatem charakter popełnionego przez skazanego czynu nie może być brany pod rozwagę przy orzekaniu w przedmiocie warunkowego zwolnienia. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Adama S., skazanego za przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez Dyrektora Aresztu Śledczego w L., na postanowienie Sądu Okręgowego w L. z dnia 18 lipca 2012 r., w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, [23], 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU