STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III AUz 248/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tryb postępowania przy zwrocie nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, wynikający z § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106) nie wyłącza prawa ubezpieczonego do domagania się wydania decyzji w przedmiocie ustalenia wymiaru składki, zaniechania jej poboru itd. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2002 r., Są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: II AKa 255/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie istnieją żadne ogólno - teoretyczne kryteria współmierności środków i sposobu obrony do niebezpieczeństwa zamachu. Prawidłowa tego ocena zależy zawsze od szczegółowej analizy konkretnego zdarzenia, a zwłaszcza dynamiki zamachu, która determinuje stopień zagrożenia. Obowiązująca ustawa karna nie wprowadziła żadnych zmian ani w zakresie charakteru prawnego i znamion obrony koniecznej, ani w kwestii zakresu legalności odparcia zamachu. W tym ostatnim zakresie przepisy art. 25 § 2 k.k. i art. 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 281/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Protokół zawierający wyjaśnienia przesłuchanej w charakterze podejrzanego osoby, która zmarła przed złożeniem wyjaśnień na rozprawie głównej, podlega odczytaniu na rozprawie prowadzonej przeciwko pozostałym oskarżonym, na podstawie art. 391 § 2 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 31 lipca i 7 sierpnia 2002 r., sprawy Marka B. oskarżonego z art. 280 § 2 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 64 § 2 k.k., art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 279 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: II AKz 465/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jednostce organizacyjnej służby zdrowia przeprowadzającej opinię przysługuje także zwrot kosztów pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej osoby oddanej pod obserwację, w szczególności kosztów: wyżywienia, świadczonych usług medycznych oraz ogólnych kosztów zakładów. Chociaż koszty pobytu w zakładzie osoby oddanej pod obserwację obciążają Skarb Państwa, to zgodnie z art. 618 § 1 pkt 6 k.p.k., nie stanowią one wydatków Skarbu Państwa wchodzących w skład kosztów procesu, a więc tego rodzaju kosztami n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I KZP 19/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Miejscem dokonania czynności sprawczych przestępstwa określonego w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 75, poz. 468 ze zm.), w formie "przywozu z zagranicy", "wywozu za granicę" i "przewożenia w tranzycie" środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej, jest odpowiednio granica i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Najwyższy, w sprawie Grzegorza C., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 425/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Stosując metodę rozliczenia kosztów według zasady słuszności nie wystarczy automatycznie podzielić kwotę na części odpowiadające liczbie skazanych w sprawie ale należy uzasadnić zarówno dlaczego dany skazany musi ponieść konkretne koszty, jak i dlaczego w ustalonej wysokości. 2. Sam fakt tymczasowego wyłożenia wydatku przez Skarb Państwa nie oznacza, że wydatek nie podlega żadnej kontroli co do jego zasadności lub wysokości. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2002 r., Sąd Okr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: IV CKN 1226/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasadność kwestionowanej przez jednego ze współwłaścicieli wysokości wydatków i innych ciężarów jego obciążających a także powinności biernego zachowania się określonych przez sąd orzekający w trybie art. 11 ust. 2 powołanej ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 903) o własności lokali, podlega ocenie na podstawie przepisów o współwłasności. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Olgi Ł. z udziałem Mikołaja Ł., o podział majątku dorobkowego, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 89, Sygnatura: II AKz 339/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieprawomocne postanowienie wydane na podstawie art. 345 § 1 k.p.k. nie cofa sprawy do etapu postępowania przygotowawczego i sprawa taka nadal jest zawisła w sądzie, co uniemożliwia uzupełniające prowadzenie śledztwa lub dochodzenia. Dopiero uprawomocnienie się tego postanowienia powoduje cofnięcie sprawy do stadium przygotowawczego i daje oskarżycielowi publicznemu prawo do podejmowania czynności w kierunkach wskazanych przez sąd, a w razie potrzeby i w szerszym zakresie. Sąd Apel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 659/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadaniem więziennej służby zdrowia nie jest spełnianie dowolnych, często wygórowanych, oczekiwań osób pozbawionych wolności, a jedynie utrzymanie ich w niepogorszonym zdrowiu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Tadeuszowi Ś., oskarżonemu o przestępstwo z art. 310 § 1 i § 2 k.k., art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez oskarżonego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 24 czerwca 2002 r., w przed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: II AKz 650/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z pisma zatytułowanego "wywiad środowiskowy" wynika, że kurator zawodowy przybył do miejsca zamieszkania żony oskarżonego, tej nie zastał, wysłuchał zaś relacji sąsiadów o tym, że ta od około trzech tygodni nie przebywa w domu. Prowadzi to do wniosku, iż w istocie rzeczy treść tak sporządzonego dokumentu odpowiada jego nazwie tyle tylko, że zawiera ustalenia negatywne. Chybiony jest więc pogląd, że kurator sądowy wywiadu środowiskowego nie przeprowadził. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpozna [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, [226], 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU