STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: II AKa 120/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Oskarżony podrabiając czeki wytworzył fałszywe przedmioty (imitacje) o takich cechach papieru wartościowego, aby można je przedłożyć jako autentyczne. O skuteczności podjętych przez niego zabiegów świadczy fakt, iż trzy podrobione czeki zostały uznane przez pracownice urzędów pocztowych za prawdziwe. Sam oryginalny blankiet czeku nie jest dokumentem w rozumieniu art. 115 § 14 k.k., jak też z pewnością nie jest papierem wartościowym. Jeżeli natomiast obrońca twierdzi, że "fałszywki", jakimi po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 32, Sygnatura: II AKa 112/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podżegacz popełnia "własne" przestępstwo i jako postać zjawiskowa przestępstwa jest ono zrealizowane, w odróżnieniu od postaci sprawczych w momencie realizacji znamion tej postaci zjawiskowej - w momencie zakończenia nakłaniania. Podżegacz nie partycypuje w przestępstwie sprawcy, a jego odpowiedzialność nie wymaga rzeczywistego sprawstwa. Innymi słowy, dla przyjęcia odpowiedzialności podżegacza sprawca nie musi urzeczywistniać czynu zabronionego. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 47, Sygnatura: II AKa 57/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach, w których sąd styka się z całkowicie rozbieżnymi i sprzecznymi dowodami, których wymowa jest tak różna, iż nie sposób jej logicznie pogodzić, obowiązkiem sądu jest szczególnie wnikliwa i pogłębiona analiza dowodów oraz ocena tych dowodów przez pryzmat okoliczności ustalonych obiektywnie, a pomocnych w ocenie wiarygodności twierdzeń tak oskarżonych, jak i świadków. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: II AKa 115/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 159 k.k. penalizuje użycie w bójce lub pobiciu człowieka broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu. Z treści przepisu wynika więc, iż ustawodawca, z uwagi na specyficzne właściwości broni palnej i noża przyjmuje, iż ze swej istoty są one niebezpieczne. Użycie w przepisie sformułowania "lub (używa) innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu", oznacza więc, iż może to być jedynie taki przedmiot, którego niebezpieczeństwo użycia porównać można z niebezpieczeństw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 88, Sygnatura: II AKz 370/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trudna sytuacja konkubiny oskarżonego, nie stanowi podstawy do uchylenia zastosowanego zabezpieczenia majątkowego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Sebastianowi M., zażalenia wniesionego przez oskarżonego na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15 marca 2002 r., sygn. XVI K 280/00, w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o zwolnienie spod zabezpieczenia, na podstawie art. 437 § 1 k.p.k., postanawia, utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie. Z UZASADNI [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 91, Sygnatura: II AKz 397/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w związku z orzeczeniem o charakterze kasatoryjnym niezbędne jest ponowne rozstrzygnięcie co do zawinienia wnioskodawcy, wymagające przeprowadzenia w pełnym zakresie postępowania dowodowego, a więc czynności czasochłonnej, o istotnym znaczeniu dla postępowania odszkodowawczego, opartego na przepisie art. 552 § 4 k.p.k., to w pełni należy zaaprobować stanowisko, iż jest sytuacją będącą długotrwałą przeszkodą uniemożliwiającą prowadzenie takiego postępowania stosownie do treści art. 22 § 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 1182/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Czym innym jest oznaczenie podmiotu, który prowadzi przedsiębiorstwo, a czym innym nazwa tego przedsiębiorstwa. Kodeks handlowy stanowi, że firma to nazwa, pod którą kupiec handlowy prowadzi działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo. Nie jest to zatem nazwa przedsiębiorstwa, ale podmiotu prowadzącego to przedsiębiorstwo. 2. Przedsiębiorcy prowadzący działalność jako wspólnicy spółki cywilnej, nie muszą wykazywać podstawy prawnej korzystania z określonej fantazyjnej nazwy, a za używanie nazwy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 1600/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy świadczenia z ubezpieczenia społecznego należą się tylko w sytuacjach ściśle określonych prawem, to o ich przysługiwaniu nie może decydować wola stron np. wola stron stosunku pracy. Sytuacja taka, gdzie decydujące znaczenie ma wola stron, odnosi się tylko do wzajemnych praw i obowiązków ze stosunku pracy, a nie do świadczeń należnych pracownikowi z funduszu ubezpieczeń społecznych. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2002 r., sprawy Agnieszki K., prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 399/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. O przyznanych w art. 446 § 2 i § 3 Kodeksu cywilnego roszczeniach o rentę i odszkodowanie należy rozstrzygać mając na względzie - poza zawartymi w tych przepisach wskazówkami - podstawowe zasady obowiązującego porządku prawnego, w tym wyrażoną w art. 5 k.c. klauzulę zasad współżycia społecznego. Stoi ona na przeszkodzie czerpaniu przez osoby formalnie uprawnione korzyści ze sprzeciwiającego się porządkowi prawnemu postępowania zmarłej osoby bliskiej. Na wysokość tych świadczeń nie mogą mieć w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 122, Sygnatura: II AKa 98/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odnoszenie się przez sąd I instancji wprost do ustaleń i ocen zawartych w uzasadnieniu poprzedniego, uchylonego przecież wyroku Sądu Okręgowego w rodzaju: "...w całości przyjmuje za swoje wywody i ustalenia zawarte w uzasadnieniu Sądu Okręgowego, dotyczące stanu faktycznego i oceny materiału dowodowego", czy "...w całości podziela argumentację Sądu Okręgowego", bądź "argumentacja Sądu Okręgowego (...) jest aktualna i obecny skład sądzący podziela ją w całości" - jest nie tylko niedopuszczalne, a [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, [233], 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU