STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 64, Sygnatura: I ACa 679/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmiana przeznaczenia nieruchomości z rolnej na działki budowlane, wyłącza nieruchomość spod działania przepisów dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, również stanowiła podstawę do uznania, że nieruchomość leśna, wskutek dokonanej parcelacji, utraciła swój dotychczasowy charakter. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 1998 r. sprawy z powództwa Anny R. i Ignacego D. przeciwko Skarbowi Państwa -Nadleśnictwu Ch. i Agencji Własności Rolnej Skarbu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 93, Sygnatura: K. 22/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artukuł 182 ustawy z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230, zm.: z 1984 r. Nr 34, poz. 184; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1989 r. Nr 35, poz. 192; z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz. 431; z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419; z 1993 r. Nr 40, poz. 184; z 1996 r. Nr 127, poz. 593 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770) jest zgodny z art. 165 ust 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 99, Sygnatura: I CKN 864/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zabezpieczenie hipoteczne nie obejmuje odsetek kapitałowych. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jarosława Ż. przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowo–Produkcyjnemu "Pers–Metro" Sp. z o.o. w G. oraz Grażynie i Wojciechowi małżonków K. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanych Grażyny i Wojciecha małżonków K. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 1997 r., sygn. akt I ACa 142/97, uchyla zaskarżony wyrok w punkcie pierws [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 70, Sygnatura: III CKN 23/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do okoliczności zwalniających przewoźnika wymienionych w art. 17 ust. 2 Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego (CMR) – (Dz.U. Nr 49, poz. 238 ze zm.) może być zaliczony także rozbój dokonany przy użyciu broni lub groźbie jej użycia. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Adama W. przeciwko Mirosławowi S. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 października 1997 r., sygn. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 114, Sygnatura: I CKN 889/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli tekst weksla wskazuje na jego umiejscowienie w rozumieniu art. 4 Prawa wekslowego (domicyl), badanie ważności weksla nie powinno być dokonane bez uwzględnienia tej okoliczności i bez oceny skuteczności domicylu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Gminy S. L. przeciwko spółce "Hotel Diament" SA w S. L., dawnej "Bel-Pol" - "Euro-Aut" SA w S. L. o zapłatę, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 lipca 19 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 listopada 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 78, Sygnatura: SA/Sz 2081/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku decyzji o podatku dochodowym od osób fizycznych wydanych przez organy podatkowe bądź organy kontroli skarbowej zawsze są to decyzje o charakterze deklaratoryjnym, czyli potwierdzającymi istnienie zobowiązania podatkowego, które powstało z mocy prawa. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 18 sierpnia 1997 r. Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w S. określił Bożenie i Zbigniewowi O. podatek dochodowy od osób fizycznych za 1994 r. w kwocie 2.238,50 zł. Z uzasadnienia tej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 82, Sygnatura: I SA/Gd 89/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Terminy "określa", "ustala", jako pojęcia języka prawnego, nie powinny być zamiennie stosowane, skoro oba te terminy w świetle art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych zostały wypełnione różną treścią pojęciową, formułują dwa różne momenty powstania zobowiązania podatkowego, niosące za sobą różne skutki dla podatnika. O charakterze decyzji podatkowej (konstytutywna - art. 5 ust. 1, deklaratoryjna - art. 5 ust. 3 ustawy) decyduje źródło powstania zobowiązania podatkowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 83, Sygnatura: I SA/Gd 1275/96
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania oraz zapłata wynikającego z tego zeznania podatku wywołuje potrójny skutek prawny. Po pierwsze, z zeznanego podatku czyni należny, po drugie, organowi podatkowemu odbiera podstawę z art. 5 ust. 3 ustawy z 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych do określenia wysokości zobowiązania i po trzecie, i co najważniejsze, prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania (art. 26 ust. 1 ustawy z 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych). Likwidacja t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 148, Sygnatura: III SA 1003/97
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochody ze sprzedaży akcji pracowniczych nie nabytych na podstawie publicznej oferty nie podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych według stanu prawnego obowiązującego w 1996 r. Z UZASADNIENIA Skarżące wystąpiły o zwrot – ich zdaniem – nienależnie uiszczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzedaży w 1996 r. akcji Banku G. SA, nabytych w transzy pracowniczej. Stwierdzały, że skoro w prospekcie emisyjnym zapisano, iż nabywanie akcji w transz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 150, Sygnatura: I ACa 322/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Znaczny stopień samodzielności biura maklerskiego oraz jego wyodrębnienie finansowo-organizacyjne, które zezwalały mu na samodzielne podejmowanie decyzji, nie wyłączało go spod nadzoru organów banku, a kierujący biurem był powołany i odwoływany przez zarząd banku. Powierzenie nadzoru jednemu członkowi zarządu banku nad działalnością biura z reguły nie powinno zwalniać pozostałych członków zarządu od odpowiedzialności w tym zakresie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu sprawy z powództw [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, [235], 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU