STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 87, Sygnatura: II AKa 336/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyjaśnienie sprzeczności w zeznaniach świadków, prowadzone w drodze ich konfrontacji, nie jest niczym innym, jak dodatkowym przesłuchaniem świadków. Wobec tego oczywistym jest, że ujawnienie treści tych zeznań jest możliwe jedynie w trybie art. 391 § 1 k.p.k. Przepis art. 394 § 2 k.p.k. nie ma zatem zastosowania do protokołów świadków złożonych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym, jeśli świadkowie ci byli bezpośrednio przesłuchiwani przed sądem meriti. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 632/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie uzasadnia przyjęcia, iż wspólnik ma interes prawny w ustalaniu ważności bądź nieważności umowy nabycia, czy też zbycia konkretnej rzeczy przez spółkę. Skład majątku spółki, której jest wspólnikiem, niczego w sferze jego praw wspólnika nie zmienia. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2002 r., na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości "Fridom" Spółki z o.o. w W. przeciwko Syndykowi masy upadłości "W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 69, Sygnatura: II AKa 16/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek ujawnienia "istotnych" okoliczności popełnienia przestępstwa zawiera wymóg podania przez sprawcę wszystkich znanych mu okoliczności, w jakich doszło do przestępstwa, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie. Chodzi nie tylko o podanie okoliczności prawdziwych, ale także niezatajanie przez sprawcę żadnych znanych mu okoliczności. Nie jest wystarczające zrelacjonowanie przez sprawcę tylko niektórych okoliczności bądź fragmentów zdarzeń, np. korzystnych dla sprawcy lub osób z ni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 307/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k. wymaga, aby wyrok skazujący zawierał dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu. Przypisujące oskarżonemu dokonanie przestępstwa z art. 156 § 1 k.k. sąd okręgowy winien był w opisie czynu zawrzeć okoliczności, które dotyczą zamiaru (art. 9 § 1 k.k.), co więcej - winien był wskazać z jaką postacią ten czyn zabroniony został popełniony - z zamiarem bezpośrednim, czy też zamiarem ewentualnym. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu, w dniu 7 lutego 2002 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: V CKN 644/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1) Kolizja dwóch samochodów, które znajdują się w ruchu (...) jest "zderzeniem", zaś "najechaniem" będzie wówczas, gdy jeden z tych samochodów nie był w ruchu. 2) Zderzenie występuje nie tylko wtedy, gdy poprzedzający pojazd hamował (a więc był jeszcze w ruchu fizycznym), ale również wówczas, gdy był w stanie "zatrzymania". 3) "Zderzeniem się" samochodów (art. 436 § 2 k.c.) jest każde ich zetknięcie, gdy pozostają wobec siebie w ruchu, w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym. Sąd Najwyż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 429/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro każdorazowo oskarżony terroryzował swe ofiary bijąc je rękami, kopiąc po ciele, szarpiąc, ciągnąc w ustronne miejsce, co niewątpliwie realizowało znamię przemocy na osobie oraz grożąc im zabójstwem tak słownie jak i poprzez przyłożenie ostrza noża do szyi, obezwładniał pokrzywdzone odbierając im wolę obrony, a następnie zmuszał je do obcowania płciowego w różnych konfiguracjach, by w efekcie już nie używając wówczas żadnego niebezpiecznego przedmiotu dokonać kradzieży ich mienia lub usiłuj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 36, Sygnatura: III AUa 1471/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Urlop bezpłatny udzielany przez pracodawcę w celu prowadzenia prac naukowo-badawczych za granicą jest okresem składkowym w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.). Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni J. K., urodzona dnia 29 sierpnia 1937 r., wystąpiła z wnioskiem o emeryturę, który decyzją wydaną przez I Oddział ZUS w W. został załatwiony pozytywnie. Wnioskodawczyni przyzn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 41, Sygnatura: III AUa 1061/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sędziemu sądu powszechnego nie przysługuje od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku w drodze do pracy lub w drodze z pracy. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2002 r. w B., apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O., od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w O. IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 2312/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O tym, czy spożywanie alkoholu w czasie pracy względnie znajdowanie się w czasie i miejscu pracy w stanie nietrzeźwym pozwala przyjąć, że nastąpiło zerwanie związku z pracą i co za tym idzie, że zaistniały w takiej sytuacji wypadek przy pracy nie pozostaje w związku z pracą, powinny zawsze zdecydować okoliczności konkretnej sprawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 577/01
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 9 i 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. nr 61 z 1993 r., poz. 284) w sposób jednoznaczny wskazują, że wolność słowa, w tym głoszenia poglądów, podlega takim ograniczeniom, jakie są niezbędne dla ochrony między innymi dobrego imienia osób trzecich. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2002 r., sprawy Andrzeja L., oskarżonego z art. 135 § 2 k.k. art. 226 § 1 k.k., na skutek apelacji, wniesionej przez obrońców oskarżonego, o [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, [238], 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU