STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 65, Sygnatura: II AKa 395/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pozaprocesowa opinia biegłego, zgodnie z ustaloną praktyką sądową, nie może stanowić dowodu będącego podstawą oceny, bowiem dowód taki nie został przeprowadzony w sposób przewidziany przez Kodeks postępowania karnego. Biegli powoływani są jedynie przez organ procesowy prowadzący postępowanie, przy czym dla ich ustanowienia potrzebne jest wydanie postanowienia. Dopiero takie formalne powołanie konstytuuje zaistnienie biegłych w procesie. Organ procesowy też decyduje o osobie biegłego i przedmi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: II AKo 246/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z treścią art. 42 § 2 k.p.k. zdanie pierwsze, o wyłączeniu sędziego orzeka sąd, przed którym toczy się postępowanie. Określenie "sąd, przed którym toczy się postępowanie" należy rozumieć - lege non distinquente - jako sąd tej samej instancji (sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny), a nie jako wyodrębnioną z jego struktury jednostkę organizacyjną (wydział lub sekcję), zdeterminowaną czynnikami specjalizacji lub kontroli. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie skazanego Józefa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 1222/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracodawca nie ma obowiązku dokonania zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 1997 r. z tytułu poniesionych kosztów ubezpieczenia cywilnego. Z UZASADNIENIA W wyniku kontroli przeprowadzonej w Mennicy Państwowej SA w Warszawie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. ustalono, że zakład ten nie naliczył i nie odprowadził składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za marzec 1997 r. w kwocie 226.082,06 zł. Zobowiązując M [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 48, Sygnatura: II AKz 311/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązujące przepisy k.p.k. nie zawierają żadnej normy, która upoważniałaby sąd meriti do zasądzenia na rzecz osoby dochodzącej odszkodowania w trybie art. 552 k.p.k., zwrotu wydatków wyłożonych w związku z ustanowieniem adwokata - pełnomocnika z wyboru. Sąd Apelacyjny w Lublinie, w sprawie wniosku Jana H. o odszkodowanie, zażalenia wniesionego przez wnioskodawcę Jana H. na postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 25 września 2001 r. w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o zasądzenie k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Orzeczenie w sprawie Jany z dnia 20 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 2, Sygnatura: C-268/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr Przemysław Saganek Orzeczenie w sprawie Jany i innych zapadnie zapewne w pamięć z uwagi na dość charakterystyczną profesję, którą wykonywały 2 Polki i 4 Czeszki. Najważniejsza część orzeczenia była jedynie powtórzeniem tezy z orzeczenia w sprawie Głoszczuków (vide OSA 1/2002, str. 79) - zgodnie z nią polscy przedsiębiorcy mogą się powoływać bezpośrednio na postanowienia Układu Europejskiego statuujące swobodę zakładania przedsiębiorstw. Zarazem państwa członkowskie Unii mogą kontrolować, czy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 51, Sygnatura: II AKa 214/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do treści art. 56 § 2 k.k.w., jeżeli w wyroku nie określono rodzaju lub miejsca pracy, sąd wykonujący orzeczenie może o tym orzec postanowieniem. Natomiast sąd wykonujący orzeczenie nie ma uprawnienia do określenia w tym trybie postaci kary ograniczenia wolności, ilości godzin pracy w stosunku miesięcznym ani też wysokości potrąceń wynagrodzenia za pracę. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2001 r. sprawy Zygmunta N. oskarżonego z art. 223 k.k. w zbiegu z art [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 45, Sygnatura: II AKz 912/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Areszt tymczasowy ma służyć zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania. To ostatnie zaś zagadnienie w dużej mierze zależy od oceny organu prowadzącego postępowanie. Nie bez znaczenia jest tu etap sprawy i czasokres trwania dotąd aresztu, bowiem w przypadku, gdy do wyrokowania pozostało niewiele czynności, sąd orzekający jest w stanie wstępnie ocenić z jednej strony grożącą karę, a z drugiej - czy istnieje uzasadniona obawa uchylania się przez oskarżonego od wymierzenia mu surowej kary. Sąd A [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 43, Sygnatura: III AUa 568/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do renty rodzinnej po inwalidzie wojennym powstaje z chwilą spełnienia wszystkich warunków prawnych do jego nabycia, zaś prawo do wypłaty tego świadczenia jest uzależnione od wniosku osoby uprawnionej i daty jego złożenia. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2001 r. w B., apelacji E. S., od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B. VI Wydziału P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 801/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmiana renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę od dnia 1 lipca 2000 r. bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wnioskodawca wykonywał pracę bezpośrednio przed nabyciem prawa do świadczenia emerytalnego, powoduje zawieszenie tego świadczenia bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego z tytułu takiego zatrudnienia. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2001 r. w B., apelacji Zakładu Ube [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 38, Sygnatura: II AKz1 563/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Charakter przestępstwa nie jest wymieniony w art. 77 § 1 k.k. jako przesłanka, służąca do ustalenia prognozy kryminologicznej. Dlatego charakter przestępstwa nie może sam przez się przesądzić o ujemnej prognozie. Kodeks karny nie wprowadził przecież przedmiotowych lub podmiotowych ograniczeń w zastosowaniu warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu sprawy przeciwko Tomaszowi Z. skazanemu za przestępstwo z art. 148 § 1 k.k., zażalenia wniesionego prze [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, [243], 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU