STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 sierpnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: II AKz 364/11
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poręczający, który jest zobligowany do czuwania, by oskarżony stawiał się na wezwanie organu procesowego i nie utrudniał w bezprawny sposób postępowania, musi mieć wiedzę na temat obowiązków jakie ciążą na oskarżonym i wymagań, jakie stawia przed nim organ procesowy. W takiej sytuacji sąd podejmując decyzję w przedmiocie przepadku poręczenia majątkowego powinien przede wszystkim wysłuchać poręczającego, który wypowiedziałby się na temat zachowania oskarżonego i jego niestawiennictwa na wezwani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 sierpnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 303/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść przepisów art. 55 § 1 k.p.k., art. 330 § 1 i § 2 k.p.k. i art. 306 § 1 k.p.k., które powinny być odczytywane łącznie, prowadzi do wniosku, że miesięczny termin z art. 55 § 1 k.p.k. do wniesienia przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia rozpoczyna swój bieg od dnia doręczenia mu zawiadomienia o powtórnym wydaniu przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania wraz z pouczeniem, że na postanowienie to nie służy już zażalenie (art. 100 § 6 k.p.k.) i pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 lipca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 40, Sygnatura: II AKa 141/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Surowsze warunki do przedterminowego zwolnienia z kary stosuje się w celach prewencyjnych i dla ochrony społeczeństwa przed sprawcą wysoce zdemoralizowanym, co wiąże się z okolicznościami odnoszącymi się do osoby skazanego. Chodzi więc o stopień demoralizacji sprawcy i jego niepodatność na dotychczasowe oddziaływania resocjalizacyjne, co uzasadnia stwierdzenie, że odbycie przewidzianego ustawą limitu kary nie będzie wystarczające dla zmiany dotychczasowej postawy życiowej sprawcy. Sąd Apelacy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 lipca 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: II AKa 141/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Surowsze warunki do przedterminowego zwolnienia z kary stosuje się w celach prewencyjnych i dla ochrony społeczeństwa przed sprawcą wysoce zdemoralizowanym, co wiąże się z okolicznościami odnoszącymi się do osoby skazanego. Chodzi więc o stopień demoralizacji sprawcy i jego niepodatność na dotychczasowe oddziaływania resocjalizacyjne, co uzasadnia stwierdzenie, że odbycie przewidzianego ustawą limitu kary nie będzie wystarczające dla zmiany dotychczasowej postawy życiowej sprawcy. Sąd Apelacy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 listopada 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: II AKa 199/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie może powoływać się na prawo do obrony koniecznej, kto swoim wyzywającym zachowaniem prowokuje napastnika. 2. Obrona konieczna, co do zasady, ma charakter samoistny, a nie subsydiarny, więc usprawiedliwia ją sama bezprawność i bezpośredniość zamachu, a nie brak innego racjonalnego sposobu uniknięcia zamachu. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2011 r., sprawy Artura K., oskarżonego z art. 148 § 1 k.k., z powodu apelacji, wniesionych przez prokuratora i pełnomo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 411/11
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ocena zebranego w toku postępowania przygotowawczego materiału dowodowego w kontekście braków tego postępowania dokonywana jest pod kątem jego kompletności, a nie wartości. Wskazane braki mogą zatem polegać na niewyczerpaniu inicjatywy dowodowej, mającej źródło w niezauważeniu możliwości dowodowych przez prowadzącego śledztwo, albo na nieuwzględnieniu wniosków stron. 2. Odmienna ocena merytorycznej wartości opinii biegłych nie daje samoistnej podstawy do zwrotu sprawy do postępowania przygot [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 22, Sygnatura: II AKzw 601/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie sytuacja rodzinna skazanego stanowi w świetle art. 77 § 1 k.k. jedną z okoliczności, jakie należy brać pod uwagę przy podjęciu decyzji w przedmiocie warunkowego zwolnienia, wchodzi ona bowiem w zakres pojęcia „warunków osobistych” skazanego, nie ma ona jednak decydującego znaczenia dla decyzji w tym przedmiocie i może stanowić jedynie dodatkowy argument prowadzący do wniosku o zasadności udzielenia warunkowego zwolnienia w sytuacji, kiedy równocześnie przemawiają za tym poz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 35, Sygnatura: II AKzw 546/11
Data wprowadzenia do systemu: 18-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem merytorycznego uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu jest wykazanie, że uchybienie terminowi nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, a więc takich, których strona nie mogła usunąć, aby dokonać wymaganej przez prawo czynności we właściwym czasie, albo też których usunięcia od strony w okolicznościach konkretnej sprawy nie można wymagać. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu, w sprawie skazanego Mariusza N., zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 25, Sygnatura: II AKzw 434/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Faktyczna treść normy prawnej z art. 6 § 3 k.k.w. nie może być właściwie odkodowana bez powiązania jej z art. 18 § 2 i § 3 k.k.w., który jednoznacznie wskazuje, że w kwestiach niewymagających postanowienia, prezes sądu lub upoważniony sędzia wydaje zarządzenie (§ 2), zaś w kwestiach niewymagających postanowienia sądu penitencjarnego zarządzenia wydaje sędzia penitencjarny (§ 3). Jeżeli zatem określony przepis prawa karnego wykonawczego nakazuje, aby dana decyzja wydawana w tym postępowaniu miała [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 142/11
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zgodnie z art. 193 § 1 k.p.k., biegłego powołuje się w sytuacji, gdy stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Wypowiadając się na temat zakresu znaczeniowego pojęcia „szczególne okrucieństwo” w kontekście znamion czynu zabronionego zgwałcenia, biegły wykroczył poza swoje kompetencje procesowe oraz zakres przedmiotowy opinii wyznaczony postanowieniem sądu o jego powołaniu. 2. Poddanie się innej czynności seksual [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, [26], 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU