STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 31, Sygnatura: III AUa 130/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie charakteru pełnionej służby, która ma wpływ na wysokość zwiększenia emerytury o jakim mowa w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. nr 53, poz. 214), należy od właściwego przełożonego do spraw kadr, funkcjonariusza pełniącego służbę w warunkach szczególnych. Z UZASADNIENIA Wnioskodawca został z dniem 30 c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 58, Sygnatura: II AKz 13/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poza tym, iż przepis art. 397 § 1 k.p.k. w porównaniu z przepisami k.p.k. z 1969 r. eliminuje możliwość zwrotu sprawy prokuratorowi celem rozszerzenia postępowania na czyny osób nie objętych oskarżeniem, to przecież z przesłanki w postaci "istotnych braków postępowania przygotowawczego" wymienionej w tym przepisie, wyłączono potrzebę poszukiwania dowodów. Potrzeba poszukiwania dowodów wskazuje, że nie ma dowodów pozwalających na prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy, niemniej jest to już taki etap p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: II AKz 514/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasądzone w wyrokach wydatki z tytułu obrony z urzędu należą do tych, które wykłada Skarb Państwa tymczasowo (art. 619 § 1 k.p.k.) a więc oznacza to co innego, niż ponoszenie kosztów, które ma charakter ostateczny, zależny w przedmiotowej sprawie od wyniku postępowania. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku należności świadków i nie ma w sprawie znaczenia charakter i dowodowe znaczenie składanych przez nich zeznań. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Stanisławowi W. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 965/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest zawarcie między członkiem a spółdzielnią umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem są prawa i obowiązki niezwiązane z przysługującym mu już prawem do lokalu, czyli niewynikające bezpośrednio z prawa spółdzielczego. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2000 r. sprawy z powództwa B. W. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w T., o nakazanie przydziału własnościowego prawa do lokalu użytkowego, na skutek apelacji powódki, oddalił apelację (...). Z UZASADNIENIA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 855/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aktorów wykonujących dubbing, czyli podkładających głos pod inną wersją językową, nie można uznać za odtwórców głównych ról. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Związku Artystów Scen Polskich w W. przeciwko Syrena Entertainment Group Ltd. w W. o 15.000 złotych, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2000 r., sygn. akt I C 163/98, oddala apelację. (...) Z UZASADNIENIA Powód - Związek Ar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: II AKa 479/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Książeczka oszczędnościowa PKO nie należy do dokumentów będących przedmiotem przestępstwa z art. 310 § 1 k.k. Podrobienie lub przerobienie książeczki oszczędnościowej PKO wyczerpuje znamiona występku z art. 270 § 1 k.k.. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2000 r. sprawy Ireneusza P. oskarżonego z art. 310 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. oraz art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 12 k.k., z powodu apelacji wniesionej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 444/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Posłużenie się przez sprawcę rozboju środkiem obezwładniającym, skutkuje odpowiedzialnością za kwalifikowany typ tego przestępstwa, bez potrzeby wykazywania, że środek ten jest tak niebezpieczny w użyciu, jak broń palna lub nóż. Sad Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2000 r. sprawy Jarosława M. oskarżonego z art. 280 § 1 k.k., art. 275 § 1 k.k., art. 276 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 226 § 1 k.k. i Tomasza R. oskarżonego z art. 280 § 1 k.k., 275 § 1 k.k., art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 65, Sygnatura: II AKa 500/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ze sformułowania art. 443 k.p.k. należy wyciągnąć wniosek, że zakres orzekania na niekorzyść oskarżonego przy ponownym rozpoznawaniu sprawy "limitowany" jest zakresem wcześniejszego zaskarżenia orzeczenia na jego niekorzyść. Wydaje się to oczywiste, jeśli dyspozycję art. 443 k.p.k., odczyta się przez pryzmat rozwiązania zawartego w przepisie art. 434 § 1 k.p.k. zakazującego sądowi odwoławczemu orzekać na niekorzyść oskarżonego poza granicami zaskarżenia (oczywiście z wyjątkami przewidzianymi prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 250/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pomocnictwo psychiczne może polegać na takim zachowaniu, które w sposób szczególnie sugestywny manifestuje całkowite solidaryzowanie się z zamiarem bezpośredniego sprawcy, co może w pewnych wypadkach stworzyć atmosferę, w jakiej zamiar bezpośredniego sprawcy kształtuje się, dojrzewa i utwierdza lub umacnia sprawcę w powziętym postanowieniu popełnienia przestępstwa. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2000 r., sprawy Bartłomieja D. i Janusza B. oskarżonych z art. 280 § 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: II AKz 456/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 8 Konstytucji, mówiący o stosowaniu jej bezpośrednio, zawiera ograniczenie, którym może być tylko inne postanowienie Konstytucji. Właśnie inaczej, odnośnie bezpośredniego stosowania Konstytucji, stanowi jej art. 176, mówiący, że ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy. Zatem przepis ten wyklucza możliwość przyjęcia do rozpoznania przez sąd powszechny każdej sprawy na podstawie art. 45 ust. 1 Konstytucji. 2. Ustawą, która określa właściwość sądów karn [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, [259], 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU