STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lipca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 66, Sygnatura: I ACa 500/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt, że wierzytelność powoda nie była objęta bankowym postępowaniem ugodowym tylko z tego powodu, iż w okresie trwania tego postępowania była jeszcze wierzytelnością sporną, nie może stanowić o odrębnym traktowaniu i ocenie tej wierzytelności przez jej uprzywilejowanie w stosunku do innych wierzytelności, jak również nie może prowadzić do dodatkowego obciążenia w stosunku do redukcji jego zadłużenia określonego ugodą bankową wobec innych wierzycieli.Z mocy art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 67, Sygnatura: I ACa 534/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Odstąpienie od umowy stanowi prawo kształtujące, które realizowane jest przez oświadczenie złożone drugiej stronie mowy (art. 395 § 1 i art. 64 k.c.).Jakkolwiek zgodnie z art. 60 k.c. dopuszczalne jest odstąpienie od umowy per facta concludentia, to zachowanie takie nie powinno pozostawiać wątpliwości co do zamiaru osoby dokonującej czynności prawnej.2. W braku zmiany umowy stron i przepisu zwiększającego cenę usługi wykonywanej na podstawie umowy zawartej przed wejściem w życie ustawy z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 lipca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 68, Sygnatura: I ACa 429/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastrzeżenia przechowawcy, iż nie będzie odpowiadał za utratę rzeczy oddanej mu na przechowanie pozostaje w sprzeczności z istotnymi elementami umowy przechowania i tego rodzaju zastrzeżenia, jako sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem określającym istotę przechowania, a więc obowiązek pieczy nad rzeczą z mocy art. 58 § 1 k.c., są nieważne.Nie jest skuteczne ograniczenie odpowiedzialności prowadzącego parking strzeżony za utratę samochodu w skutek kradzieży, gdyż tego rodzaju zastrzeże [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 69, Sygnatura: I CKN 710/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pomiędzy prawidłowymi, pełnymi określeniami działalności gospodarczej powodów prowadzących ją jako osoby fizyczne, będące wspólnikami spółki cywilnej i pozwanego, prowadzącego taką działalność jako osoba fizyczna, nie zachodzi - przez posłużenie się na oznaczenie przedsiębiorstw częściowo jednakową, dodatkową nazwą fantazyjną - kolizja uzasadniająca przyjęcie możliwości wprowadzenia profesjonalnych klientów w błąd co do tożsamości każdego z tych przedsiębiorców.W przepisach o zwalczaniu nieuczci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 września 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 70, Sygnatura: III CZP 45/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 510 § l k.c. znajduje zastosowanie także do umów zobowiązujących do przeniesienia wierzytelności przyszłych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 71, Sygnatura: II CKN 431/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli umowa jest dotknięta sankcją przewidzianą w art. 103 § l i 2 k.c., kontrahent osoby, w której mieniu umowa została zawarta , może powołać się na nieważność umowy po odmowie jej potwierdzenia przez tę osobę lub po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do potwierdzenia umowy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 72, Sygnatura: II CKN 365/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest możliwe i dopuszczalne wydanie wyroku wstępnego w odniesieniu do roszczenia nieobjętego powództwem, lecz zarzutem potrącenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 listopada 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 73, Sygnatura: I ACr 547/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 498 § 1 k.c. nie istnieją przeszkody prawne do potrącenia od wierzytelności banku wartości poniesionej przez dłużnika szkody pod warunkiem, że dłużnikowi istotnie potrącane odszkodowanie przysługuje. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 listopada 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 74, Sygnatura: I ACr 613/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, ze wierzytelność nadająca się do potrącenia jest sporna, nie stoi na przeszkodzie przedstawieniu jej do potrącenia. W razie bowiem okazania się, że przedstawiona do potrącenia wierzytelność nie istniała, potrącenie nie może odnieść skutku, a jeżeliby się okazało, że wierzytelność była niższa od tej, która została przedstawiona do potrącenia, umorzenie obu wierzytelności nastąpiłoby do wysokości wierzytelności niższej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 75, Sygnatura: I ACa 386/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbycie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz wspólnika, za cenę odpowiadającą wysokości wierzytelności tego wspólnika wobec spółki nawet najistotniejszego składnika majątkowego, przy założeniu ekwiwalentności umów, nie jest samo w sobie działaniem mającym na celu pokrzywdzenie wspólnika, działaniem na szkodę spółki, czy też działaniem naruszającym dobre obyczaje kupieckie. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, [262], 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU