STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: II AKa 234/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro pierwotnie prokurator zarzucił oskarżonemu sprawstwo kierownicze w dokonaniu rozbojów i od tego zarzutu oskarżony został uniewinniony, zaś zarzut zawarty w apelacji prokuratora w połączeniu z jego uzasadnieniem sprowadza obecnie kwestię odpowiedzialności karnej oskarżonego za przestępstwa zarzucane mu aktem oskarżenia wyłącznie do przestępstwa paserstwa oznacza to, iż wówczas, gdy sąd I instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy dojdzie do wniosku, że czyn oskarżonego nie wyczerpuje znamio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 48, Sygnatura: I ACa 119/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku, gdy pełnomocnik nie ma upoważnienia do dokonania danej czynności prawnej lub działa z przekroczeniem udzielonego mu pełnomocnictwa, to potwierdzenie tej czynności przez osobę, w której imieniu działał - czyni ją skuteczną, zaś wnioskodawca w trakcie postępowania złożył własnoręczny podpis. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 17 października 2000 r. w W. na rozprawie sprawy z wniosku Towarzystwa Multimedia Polska z siedzibą w W. o wpisanie do rejestru stowarzyszeń, na sk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: II AKo 359/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek o stwierdzenie nieważności orzeczenia z mocy samego prawa, oparty na art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k. z dnia 6 maja 1997 r. podlega ocenie pod kątem tej podstawy nieważności, jeżeli dotyczy orzeczenia wydanego przed wejściem w życie ustawy nowelizującej Kodeks postępowania karnego z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U. nr 62, poz. 717). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 14 września 2000 r. w sprawie Anny P., skazanej za czyn z art. 82 § 2 k.k.s., wniosku o stwierdzenie nieważności z m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 1160/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W zakresie prawa do uposażenia rodzinnego ma zastosowanie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 124, poz. 782), a nie art. 782 wprowadzony tą ustawą do ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni A. B., pobierająca rentę inwalidzką od dnia 1 grudnia 1986 r., a następnie od dnia 21 grudnia 1991 r. emeryturę, zaś od dnia 1 czerwca 1998 r. rentą rodzinną po małżon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 października 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 505/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celowe i świadome złożenie fałszywego zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie jest naruszeniem dóbr osobistych, uzasadniającym nakazanie przeproszenia pokrzywdzonego i zapłatę odpowiedniego zadośćuczynienia pieniężnego na wskazany przez niego cel społeczny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 57, Sygnatura: II AKz 384/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt niezamieszkiwania w miejscu zameldowania nie świadczy w sposób jednoznaczny o zamiarze ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Gabrieli N., podejrzanej o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k., zażalenia wniesionego przez podejrzaną na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 6 września 2000 r., sygn. VII Ko1 16/00, w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 października 2000 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 9, Sygnatura: II AKa 127/00
Data wprowadzenia do systemu: 20-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 października 2000 r. (II AKa 127/00) 1) Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: W razie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, zagadnienie zasięgania opinii innego biegłego jest bez reszty regulowane treścią art. 201 k.p.k. Oznacza to, że strona domagająca się powołania innego biegłego musi wykazać, iż wcześniejsza opinia jest niepełna lub niejasna albo że zachodzi sprzeczność w samej opinii l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: II AKa 269/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść art. 64 § 2 k.k. w powiązaniu z art. 37 k.k. oznacza, że kara pozbawienia wolności wymierzona w warunkach recydywy wielokrotnej nie może być równa dolnemu ustawowemu zagrożeniu, ale musi być co najmniej o 1 miesiąc wyższa od dolnego ustawowego zagrożenia. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 5 października 2000 r. sprawy Mariusza S., oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 280 § 2 k.k. i art. 157 § 2 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 64 § 2 k.k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 1494/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sądy wydające orzeczenia po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nie mogą stosować przepisu prawnego uznanego za sprzeczny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, także w sprawach wcześniej zawisłych przed tymi sądami. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 18 lutego 1999 r., Wojskowe Biuro Emerytalne, po uzyskaniu oświadczenia o wysokości zarobków osiąganych przez T. S. (pobierającego równocześnie emeryturę wojskową), z dniem 1 marca 1999 r. zawiesiło wypłatę tej emerytury, podając jako p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 1514/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba składająca wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i oczekująca świadczeń od organu rentowego, zobowiązana jest do opłacania składki na to ubezpieczenie w terminie i we właściwej wysokości. Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O. z dnia 6 września 1999 r., odmawiającej wypłaty zasiłku chorobowego za okres od dnia 27 lipca 1999 r. do dnia 31 sierpnia 1999 r., z powodu nieopłacania składek na dobrowolne ubezpiecze [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, [264], 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU