STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKo 249/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie przez sąd okręgowy postanowienia o pozostawieniu zażalenia bez rozpoznania - wobec jego cofnięcia - nie może być uznane za kończące postępowanie, gdyż nie dotykając meritum sprawy, formalnie potwierdziło wolę strony. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie z wniosku Pawła K. o wznowienie postępowania w sprawie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, sygn. II K 620/98 z dnia 16 sierpnia 2000 r. w przedmiocie wartości rzeczowej, na podstawie art. 544 § 1 i art. 35 § 1 k.p.k., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 57, Sygnatura: I ACa 1634/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Domniemanie prawne dotyczące legitymacji procesowej organizacji zbiorowego zarządzania dotyczy tylko takich sytuacji, gdy organizacja taka uzyskała zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi. Zakres zarządzania, a tym samym legitymacja procesowa, tak w zakresie pól eksploatacji, jak i rodzaju utworów, winna wynikać z treści zezwolenia. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia "Polski Rynek Oprogramowania PRO" [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 38, Sygnatura: I ACa 331/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro termin określony w art. 563 k.c. jako zawity nie może być wolą stron modyfikowany, to postanowienie umowne co do krótszego terminu do dochodzenia uprawnień z rękojmi uznać należy za nieważne i na podstawie art. 58 § 3 k.c. przyjąć, że utrata uprawnień wynikających z rękojmi będzie miała miejsce w sytuacji, gdy nie zostaną spełnione przesłanki z art. 563 k.c. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 6 września 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. Przedsiębiorstwa Przemysłu D [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 187/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy w czasie biegu terminu do wniesienia kasacji nie wystąpiły przeszkody uniemożliwiające stronie skuteczne podjęcie działań o zapewnienie właściwej reprezentacji w postępowaniu kasacyjnym, wysłanie pocztą wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata zaledwie pięć dni przed upływem terminu do wniesienia kasacji, nie może być uznane za działanie podjęte z należytą starannością. Strona nie może zatem żądać przywrócenia terminu do wniesienia kasacji na podstawie art [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 30, Sygnatura: II AKa 121/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działanie wspólnie i w porozumieniu w rozumieniu art. 281 k.k. nie ogranicza się (...) do takich sytuacji, gdy wszelkie elementy i przebieg podjętego działania wynikają z uprzedniego uzgodnienia między współdziałającymi, lecz mieści w sobie również takie działania, których podjecie dyktuje czy wymusza dynamiczny rozwój wydarzeń, o ile postawa spółdziałającego nie dostarczy podstaw do przyjęcia, iż nie akceptuje on działań nieuzgodnionych, wykraczających poza zakres wstępnego porozumienia. Jedy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 76, Sygnatura: II AKa 66/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiotem przestępstwa z art. 159 k.k. może być - w odróżnieniu od kwalifikowanych przestępstw określonych w art. 158 § 2 art. 158 § 3 k.k. - nie każdy uczestnik bójki lub pobicia, ale tylko taki, który używa broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku II Wydział Karny, po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2000 r. sprawy M. L., S. J., W.A. K., M. T., S. K. i J. M. oskarżonych z art. 159 k.k. w zbiegu z art. 158 § 2 k.k., z powodu apelacji wniesionej prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: III APo 10/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 119 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 49 z 1999 r., poz. 483) ma na celu zapewnienie nadzoru jurysdykcyjnego przez sąd nad orzecznictwem dyscyplinarnym, a nie zastąpienie postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi, postępowaniem sądowym. Z UZASADNIENIA Orzeczeniem z dnia 7 czerwca 2000 r., Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej uchyliła orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z dnia 31 stycznia 2000 roku i prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: II AKz 394/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. O treści postanowienia nie decyduje ani jego część wstępna (określenie przedmiotu postanowienia), ani jego uzasadnienie, lecz sama sentencja (część rozstrzygająca). 2. Nie można uznać, że rozstrzygnięcie co do określenia czasu dalszego stosowania tymczasowego aresztowania pochłonęło ("skonsumowało") wniosek o zmianę tego środka zapobiegawczego, gdyż są to co prawda zbliżone, ale jednak odrębne co do istoty rodzaje rozstrzygnięć. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy, w postanowieniu z dnia 29 czer [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: II AKa 168/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nawet ustalenie, że przedstawione przez sprawcę osobie rozporządzającej mieniem okoliczności były obiektywnie nieprawdziwe, samoistnie nie wystarcza do przyjęcia, że sprawca działał w zamiarze oszukania. Dla przyjęcia zamiaru konieczne jest ustalenie, że sprawca miał świadomość przekazywania osobie rozporządzającej mieniem nieprawdziwych informacji i działał w celu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dla osiągnięcia korzyści majątkowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 482/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro z treści umowy spółki, jak również uchwały wspólników poprzedzającej powołanie zarządu, wreszcie umowy o pracę nie wynika, iż realizacja wiążących się z członkostwem w zarządzie szeregu powinności związanych z reprezentacją spółki, prowadzeniem jej spraw - następować ma w ramach stosunku pracy, to przyjmuje się istnienie zlecenia odpłatnego lub też nieodpłatnego w rozumieniu art. 734 i następnych k.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2000 r. na rozprawie spr [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, [266], 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU