STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 10, Sygnatura: III APa 118/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po jej wprowadzeniu do Kodeksu pracy winno nastąpić na podstawie odrębnej umowy, niż umowa o pracę, chociaż umowa o zakazie konkurencji związana jest z istniejącym stosunkiem pracy. Z UZASADNIENIA Powód J. M. wniósł ostatecznie o zasądzenie kwoty 200 687 zł za 6–miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę, kwoty 318 019 zł tytułem 12–miesięcznego wynagrodzenia oraz kwoty 79 505 zł tytułem odszkodowania za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 1078/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W odniesieniu do emerytur i rent nie ma prawnej możliwości stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez organ emerytalno-rentowy. Z UZASADNIENIA J. N. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 15 czerwca 2007 r., odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 20 grudnia 1991 r. o rewaloryzacji jego renty inwalidzkiej, domagał się jej uchylenia i zobowiązania ZUS-u do wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzeni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27 listopada 2007 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III APa 16/07
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Paragraf 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. nr 89, poz. 568) pozwalał na określenie pracownikowi, za jego zgodą, ryczałtu w walucie obcej, obejmującego ogólną kwotę należności. Zatem wartość ta, przy założeniu, że jej ustalanie uwzględnia zasady wynikające z rozporządzenia, może zostać zdefiniowana przez pracodawcę dow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 104/05
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczeniobiorca może osiągnąć przychód w dowolnym miesiącu lub miesiącach okresu rozliczeniowego, a jego świadczenie przedemerytalne zostanie rozliczone w skali całego roku. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 2 czerwca 2005 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. dokonał rozliczenia pobieranego przez J. G. świadczenia przedemerytalnego w związku z przychodem osiągniętym w okresie rozliczeniowym od dnia 1 sierpnia 2004 r., do dnia 28 lutego 2005 r. i ustalił nadpłatę tego świadczenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 104/05
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczeniobiorca może osiągnąć przychód w dowolnym miesiącu lub miesiącach okresu rozliczeniowego, a jego świadczenie przedemerytalne zostanie rozliczone w skali całego roku. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 2 czerwca 2005 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. dokonał rozliczenia pobieranego przez J. G. świadczenia przedemerytalnego w związku z przychodem osiągniętym w okresie rozliczeniowym od dnia 1 sierpnia 2004 r., do dnia 28 lutego 2005 r. i ustalił nadpłatę tego świadczenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 listopada 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 328/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 29 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 z późn. zm.), całkowita niezdolność do pracy nie stanowi wyłącznej ani jedynej przesłanki nabycia prawa do emerytury, które to świadczenie uzależnione jest nadto od spełnienia pozostałych warunków wymienionych w cytowanych przepisach. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2007 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 2009/06
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do renty rodzinnej, o której mowa w przepisie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 z późn. zm.), jest związane z kontynuowaniem nauki, nie zaś z wynikami tej nauki i w przypadku "zwykłego" powtarzania klasy organ rentowy nie miałby żadnej wątpliwości co do dalszego prawa dziecka do renty rodzinnej, mimo ostatecznego ukończenia nauki później niż w terminie planowo przewidzianym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 548/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 32 ust. 5 oraz art. 47 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 z późn. zm.), zasady przechodzenia na emeryturę, bez względu na wiek, nauczycieli regulują odrębne przepisy. Fakt ten oznacza, iż owe odrębne przepisy stanowią samodzielną podstawę prawną, określającą w sposób wyczerpujący zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek. Tymi przepisami są bez wątpienia art. 88 ust. 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 37, Sygnatura: III AUa 970/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustaleniu, czy istnieje obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne od określonych składników wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, stosuje się przepisy obowiązujące w okresie, z którego wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru. Z UZASADNIENIA E. M. odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. z dnia 22 września 2006 r., w której ponownie ustalono dla niej wartość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 r., do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 560/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyte w art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 z późn. zm.) sformułowanie „przyczyniał się do ich utrzymania” winno być rozumiane w ten sposób, że do spełnienia zawartej w nim przesłanki prawa do renty rodzinnej wystarczające będzie wykazanie, choćby częściowego, pozostawania na utrzymaniu zmarłego. W sformułowaniu tym nie chodzi więc o to, że rodzice wymagali pomocy ze strony swego dz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, [28], 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU