STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 135, Sygnatura: II SA 2794/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli przesłanką odmowy prawa dostępu do informacji publicznej będzie niezgodne z tą ustawą zastosowanie klauzuli tajności np. przez nieuprawniony do tego organ lub w niewłaściwym trybie, sąd administracyjny odmówi uwzględnienia skutków takiej klauzuli, jako przesłanki wydania odmownej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2003 r., sprawy ze skargi Andrzeja H., na decyzję Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2003 r., nr PEoa-3935/65/03/ar, w części dotyczące [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach z dnia 27 października 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 2, Sygnatura: II SA/Ka 1242/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
2. Przystanku drogowego nie można sprowadzić jedynie do znaku drogowego, wyznaczającego zarazem miejsce usytuowania przystanku i możliwość zatrzymywania się celem zabrania pasażerów. Często bowiem przystanek to także obiekt budowlany w postaci różnego rodzaju wiat czy innych zadaszeń, a także związane z tym przystankiem ławki czy pojemniki na nieczystości. Korzystanie z tych przystanków (mieszczące się w pojęciu zasad korzystania z tych obiektów) uzasadnia konieczność uiszczenia określonych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 136, Sygnatura: IV SA 2876/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek informujący o ustaniu przekroczenia może być złożony przez jednostkę organizacyjną jeszcze przed nałożeniem na nią kary w trybie określonym w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar (Dz.U. nr 162, poz. 1138). Warunkiem koniecznym uwzględnienia wniosku jest przedstawienie wyników pomiarów w terminie określonym w § 5 ust. 3 rozporządzenia. Złożenie wniosku nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 142, Sygnatura: II SA 2199/01
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Funkcjonowanie utworzonego wcześniej Biura Informacji Kredytowej SA nie pozbawiło banków spółdzielczych możliwości skorzystania z unormowania zawartego w art. 105 ust. 4 Prawa bankowego. 2. Art. 105 ust. 4 Prawa bankowego przewiduje czynność powołania do życia nowego podmiotu o charakterze publicznym, zajmującego się w państwie określonym zakresem spraw, a nie powierzenia spraw podmiotowi, który już istniał wcześniej i prowadził inną działalność. Naczelny Sąd Administracyjny, po r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 109, Sygnatura: III SA 2916/01
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Środki przyznane w ramach dotacji mają „znaczony” charakter i podmiot je otrzymujący nie ma swobody w ich wykorzystaniu, chyba że pozwalają mu na to przepisy szczególne. 2. Przepis art. 93 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie ma uznaniowego charakteru. Jeśli zajdą opisane w nim przesłanki, dotacja podlega zwrotowi. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 17 września 2003 r., sprawy ze skargi Gminy L., na decyzję Ministra Finansów z dnia 17 września 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 99, Sygnatura: FPS 7/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym w 1999 r. (Dz.U. nr 106 z 1993 r., poz. 482 ze zm.) zwolnienie od podatku dotacji otrzymanych z budżetu państwa ma zastosowanie do dochodów banku z tytułu dopłat do kredytów, otrzymanych w oparciu o przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz.U. nr 13, poz. 60 ze zm.). Z UZASADNIENIA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 58, Sygnatura: IV SA 4151/01
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmieszanie wód opadowych ze ściekami sanitarnymi powoduje powstanie mieszaniny ściekowej o ilości obejmującej łącznie ścieki i wody opadowe. Po ich oczyszczaniu są z oczyszczalni wprowadzane do wód lub ziemi i skład tych ścieków należy brać pod uwagę przy ustaleniu opłat. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2003 r., sprawy ze skargi Oczyszczalni Ścieków – Z., na decyzję Ministra Środowiska z dnia listopada 2001 r., nr BOA-II-0-102/1452/01/AW, w prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 57, Sygnatura: IV SA 2473/01
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie decyzji przez organ I instancji następnego dnia po wydaniu postanowienia o dopuszczeniu stowarzyszenia do udziału w sprawie, nawet przy uznaniu tego za uchybienie, nie może być ocenione jako mające istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem w postępowaniu odwoławczym stowarzyszenie miało niczym nieograniczoną możliwość zgłaszania i uzasadniania swoich zastrzeżeń. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy, bez wcześniejszego uzyskania przez zainteresowanego omawianej decyzji o zezwoleniu, nie by [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 39, Sygnatura: FPS 3/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden z przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie wprowadził do końca 1999 r. zakazu bezwzględnego czy czasowego korygowania deklaracji podatkowej VAT i obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony, jednakże pod warunkiem, iż obniżenie podatku należnego następuje w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę, dokument odprawy celnej albo w miesiącu następnym. Zakładając racjonalność polskiego prawodawcy podatkowe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 43, Sygnatura: . I SA/Wr 1183/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości. 2. Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowego rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa. Z UZASADNIENIA Przedmi [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, [28], 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU