STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 55, Sygnatura: I ACa 1476/99
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak w regulaminie zapisu, iż raz zarządzone tajne głosowanie zachowuje swą ważność aż do końca i decyzja ta nie może być mocą uchwały zebrania przedstawicieli w okresie późniejszym zmieniona, oznacza, że może być zgłoszony wniosek formalny o uchylenie tajności głosowania i przywrócenie jawności w tym względzie. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Wiesławy J. przeciwko Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "T." w W. o uchylenie uchwał, na skutek apelacji powódki, od wyro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 55, Sygnatura: I ACa 1476/99
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak w regulaminie zapisu, iż raz zarządzone tajne głosowanie zachowuje swą ważność aż do końca i decyzja ta nie może być mocą uchwały zebrania przedstawicieli w okresie późniejszym zmieniona, oznacza, że może być zgłoszony wniosek formalny o uchylenie tajności głosowania i przywrócenie jawności w tym względzie. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Wiesławy J. przeciwko Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "T." w W. o uchylenie uchwał, na skutek apelacji powódki, od wyro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 1455/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procesie o ochronę dóbr osobistych, pozwany ma obowiązek wykazać, że jego działanie nie było bezprawne. Bezprawność działania, zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawa autorskiego, wyłącza zgoda uprawnionego. Istnienia zgody uprawnionego ani jej zakresu nie domniemywa się. Pozwany ma obowiązek wykazać, że uzyskał zgodę uprawnionego na rozpowszechnianie jego wizerunku w oznaczonych warunkach. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Antoniego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: I ACa 1032/99
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie art. 165 § 2 k.p.c. tylko oddanie, złożenie pisma procesowego w urzędzie pocztowym jest równoznaczne z datą wniesienia do sądu. Natomiast we wszystkich innych przypadkach posłużenie się osobą trzecią, skorzystanie z pośrednictwa innego podmiotu przy wnoszeniu pism do sądu, skutek wniesienia pisma do sądu następuje dopiero z datą jego złożenia we właściwym sądzie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa "Centrum" Spółki z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 75, Sygnatura: II AKo 110/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Fakt tymczasowego aresztowania warunkowo zwolnionego nie stanowi przeszkody do wykonywania postanowienia o jego warunkowym zwolnieniu, w tym - o oddaniu go pod dozór, stanowiącym integralną część tego postanowienia. A zatem tymczasowe aresztowanie takiej osoby nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowania wykonawczego w części dotyczącej dozoru. 2. Właściwość miejscową sądu penitencjarnego do wykonywania postanowienia o warunkowym zwolnieniu wobec skazanego oddanego pod dozór, który zosta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 22/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kryterium decydującym o tym, czy ilość środków odurzających jest "znaczna", "nieznaczna" czy "zwykła" są: ich masa wagowa (gramy, kilogramy, tony, ilość porcji), rodzaj środka odurzającego (podział na tzw. twarde i miękkie) i cel przeznaczenia (w celach handlowych, na potrzeby własne). Z UZASADNIENIA Apelacja obrońcy oskarżonego była zasadna, aczkolwiek końcowe jej wnioski nie były adekwatne do stawianych zarzutów. Nie kwestionując prawidłowości ustaleń Sądu Okręgowego w zakresie sprawstwa o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 262/00
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2000 r. I ACa 262/001)1 Pojęcie "ciężkiego przestępstwa" użyte w art. 928 § 1 pkt 1 k.c. nie jest tożsame z terminem "zbrodnia" określonym w art. 7 § 2 k.k. W konkretnych okolicznościach "ciężkim przestępstwem" z art. 928 § 1 k.c. może okazać się czyn uznany za występek (art. 7 § 3 k.k.). Teza wyrażona przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w glosowanym wyroku dotyczy interpretacji pojęcia "ciężkieg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 73/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można podzielić poglądu oskarżyciela, że oświadczenie złożone przez prokuratora na rozprawie przed sądem okręgowym "o sprecyzowanie aktu oskarżenia" odpowiada wymogom określonym w art. 398 § 1 k.p.k. i że oskarżony, w sposób konkludentny, zaakceptował rozpoznanie przez sąd także tego, przedstawionego mu wówczas zarzutu. Jest to pogląd błędny; po pierwsze dlatego, że oświadczenie o sprecyzowaniu aktu oskarżenia nie jest tym samym, co postawienie nowego zarzutu, nawet jeżeli w swojej treści do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 1142/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dłuższa przerwa w drodze z pracy do domu jest życiowo uzasadniona - w rozumieniu § 14 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 października 1975 r. w sprawie zasad i trybu orzekania o uszczerbku na zdrowiu (Dz.U. nr 36, poz. 199) - jeżeli pracownik nie ma wpływu na czasokres tej przerwy. Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. z dnia 11 stycznia 1999 r., odmawiające [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 1142/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dłuższa przerwa w drodze z pracy do domu jest życiowo uzasadniona - w rozumieniu § 14 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 października 1975 r. w sprawie zasad i trybu orzekania o uszczerbku na zdrowiu (Dz.U. nr 36, poz. 199) - jeżeli pracownik nie ma wpływu na czasokres tej przerwy. Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. z dnia 11 stycznia 1999 r., odmawiające [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, [271], 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU