STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 1994 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 57, Sygnatura: II SA 826/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Osoba fizyczna i spółka cywilna są odrębnymi podmiotami gospodarczymi w obowiązującym systemie prawnym.2. Zmiany stanu faktycznego i prawnego, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, podlegające zgłoszeniu organowi administracyjnemu, mogą odnosić się tylko do tego samego podmiotu gospodarczego, który został wpisany do ewidencji i który nadal istnieje.3. Ustalenie spółki cywilnej powoduje, że ten podmiot gospodarczy przestaje istnieć; nie nastę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 marca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 58, Sygnatura: I ACr 16/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada dyspozycyjności stron w zakresie wniosku o zawieszenie postępowania nie jest nieograniczona. Ze sformułowania sąd „może” zawiesić postępowanie w sprawie na zgodny wniosek stron wynika, że wnioskiem takim sąd nie jest związany. Sąd zawiesza postępowanie na zgodny wniosek stron wówczas, gdy uzna, że jest to celowe i zgodne zarówno z interesem stron, jak i z interesem społecznym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 6 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 59, Sygnatura: XVII Amr 43/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopóki podmiot gospodarczy lub grupa takich podmiotów albo związek podmiotów gospodarczych stosują praktykę monopolistyczną, dopóty Urząd Antymonopolowy jest władny wydać decyzję z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Możliwość wydania przez Urząd Antymonopolowy decyzji z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy nie jest ograniczona terminem, w szczególności zaś z powołaniem się na przepisy o przedawnieniu roszczeń majątkowych, o których mowa w art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 6 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 60, Sygnatura: XVII Amr 47/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Jeżeli producent nawozów mineralnych zorganizował sieć składów fabrycznych funkcjonujących na zasadzie umowy komisu, w ramach której zbywa około 70 proc. Swojej produkcji, a jednocześnie zobowiązał komisantów do nie nabywania i sprzedaży nawozów innych producentów, o ile dotyczą tego samego asortymentu towaru, co nawozy komitenta, sieć ta działa w oparciu o zasady wyłączności zakupu, nie zaś selektywnej dystrybucji.II. Z uwagi na znaczenie gospodarcze transakcji wyłącznych, w których korzyś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 16 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 61, Sygnatura: Odw. 1358/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie o unieważnienie patentu brane są pod uwagę stosowane środki techniczne, gdyż tylko one podlegają ochronie patentowej i fakt ich stosowania jest możliwy do stwierdzenia, a nie niemożliwy zazwyczaj do stwierdzenia i nie podlegający ochronie mechanizm reakcji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 62, Sygnatura: I CKN 42/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Spełnienie świadczenia do rąk jednego ze wspólników spółki cywilnej stanowi należyte wykonanie zobowiązania i pociąga za sobą jago wygaśnięcie w całości, chyba że z treści umowy spółki, która jest dłużnikowi znana, wynika iż wspólnicy uregulowali sposób prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentację w inny sposób niż to wynika z art. 865 i 866 k.c.2. Zaliczenie w poczet materiału dowodowego dowodów zgromadzonych w innym postępowaniu, np. w sprawie karnej, nie może być dokonane w sposób cał [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 września 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 63, Sygnatura: III CZP 98/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z chwilą rozwiązania przez sąd spółki cywilnej, rozliczenie wspólników obejmuje także podział i wypłatę ewentualnych zysków za poprzednie okresy jej działalności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 64, Sygnatura: I CRN 6/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólnicy spółki cywilnej z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w ramach tejże spółki nie są podmiotami gospodarczymi w rozumieniu art. 1 § 1 Prawa upadłościowego (jedn. tekst: Dz.U. Nr 118 z 1991 r., poz. 512 ze zm.), nie mają zatem zdolności upadłościowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 65, Sygnatura: II CZP 67/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwała walnego zgromadzenia, zmieniająca statut spółki akcyjnej przez pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, wymaga zgody tych akcjonariuszy (art. 408 § 3 k.h.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 66, Sygnatura: III CKN 4/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Objęcie akcji kolejnej emisji przez osobę trzecią, wskazaną przez organ spółki, przy jednoczesnym wyłączeniu dotychczasowych akcjonariuszy od poboru akcji, następuje w trybie indywidualnej umowy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, [274], 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU