STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 67, Sygnatura: III CZP 114/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynikająca z art. 298 § 1 Kodeksu handlowego odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania, przechodzi na jego spadkobierców. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 września 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 68, Sygnatura: III CZP 101/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie uzyskanie przez nabywcę obligacji korzyści, oczekiwanych ze świadczeń dodatkowych, do których uprawniały obligacje wyemitowane na podstawie ustawy z dnia 27 września 1988 r. o obligacjach (Dz.U. Nr 34, poz. 254), nie uzasadnia zmiany wysokości świadczeń wynikających z tych obligacji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 69, Sygnatura: III CZP 78/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiot majątkowy, który przejął składniki majątkowe oraz ogół praw i obowiązków likwidowanego związku spółdzielczego, a nie został wymieniony w art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz.U. Nr 6, poz. 36 ze zm.) jako uprawniony do takiego przejęcia, nie może być uznany za następcę prawnego związku spółdzielczego w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce grunta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 70, Sygnatura: III AZP 39/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo podatnika do zwrotu nadpłaty podatku dochodowego przechodzi na jego spadkobierców. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 71, Sygnatura: SA /Wr 1204/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wpis spółki cywilnej do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie wniosku nie podpisanego przez wszystkich wspólników podlega wzruszeniu w trybie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji, a nie w trybie wznowienia postępowania administracyjnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 8 listopada 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 72, Sygnatura: XVII Amr 33/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli przepisy szczególne przyznają podmiotowi gospodarczemu prawo określonego zachowania się wobec potencjalnego kontrahenta, negatywny dla kwestii istnienia tego prawa wyrok sądowy, sam przez się nie uzasadnia zarzutu stosowania praktyk monopolistycznych. Takimi szczególnymi przepisami są postanowienia § 17 ust. 1 pkt 2 i 5 zarządzenia Ministra Energetyki i Energii Atomowej z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie warunków dostarczania energii elektrycznej, uprawniające dostawcę do wstrzymania dostarc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu w Jeleniej górze z dnia 30 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 73, Sygnatura: V Gr 36/96/1
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Najprościej byłoby przyjąć, że nowa instytucja postępowania w sprawach gospodarczych i związane z nią pojęcia (podmiot gospodarczy itd.), w niczym nie powinna wpłynąć na sposób traktowania w procedurze spółki cywilnej. Gdyby jednak ktoś miał ochotę obdarzyć spółkę cywilną zdolnością sądową, to powinien do tej strony w całości stosować procedurę uprzednio utrwaloną i bezproblemową, identyczną jak do spółki jawnej.II. Nie wiadomo dlaczego wymaga się formalnego udziału w procesie wszystkich ws [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 20 lutego 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 74, Sygnatura: Odw. 1214/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O udostępnieniu do wiadomości powszechnej na terenie Polski rozwiązania wg wzoru użytkowego, ale po dacie decydującej o pierwszeństwie do udzielenia podmiotowego prawa ochronnego świadczy jedynie ogłoszenie o zgłoszeniu tego rozwiązania do Urzędu Patentowego RP jako wzoru użytkowego, w związku z którym, z rozwiązaniem tym mógł zapoznać się nieograniczony z góry krąg osób - z tym jednak, ze względu na datę nie wiąże się brak nowości rozwiązania, w rozumieniu art. 11 w związku z art. 82 ustawy o w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 17 maja 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 75, Sygnatura: Odw. 1802/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalność unieważnienia własnego patentu należy uznać za wyjątek od zasady pewności obrotu prawnego i należy pamiętać, że interes uprawnionego z patentu do unieważnienia własnego patentu z powodu ustawowego obowiązku wypłaty wynagrodzenia twórcom został uznany za interes prawny w rozumieniu art. 68 ustawy sprzed 1989 r., a więc w czasie, gdy obowiązywały zupełnie inne mechanizmy gospodarcze.Występując z takim wnioskiem powód winien dysponować materiałem przeciwstawnym w chwili złożenia wnio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 76, Sygnatura: W. 7/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W pojęciu „wszystkie rządowe i samorządowe władze i urzędy administracyjne” użytym w art. 1 ust. 2 dekretu z dnia 30 listopada 1945 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz i urzędów administracyjnych (Dz.U. Nr 57, poz. 324) mieszczą się:a. konstytucyjne organy państwa wymienione w art. 1, w rozdz. 3 i 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, [275], 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU