STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 106, Sygnatura: II SA 1642/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystąpienie jednego ze wspólników trzyosobowej spółki cywilnej stanowi zmianę jej stanu prawnego i faktycznego, o której mowa w art. 18 ustawy o działalności gospodarczej, skutkującą zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 1996 r

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 85, Sygnatura: III SA 1131/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W świetle art. 25 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zakaz obniżenia podatku należnego obowiązuje w wypadku posłużenia się fakturą wystawioną niezgodnie z art. 32, a nie fakturą przechowywaną sprzecznie z § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 39, poz. 176 ze zm.).2. Wystawienie faktury na dwa lub więcej podmiotów, które [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 108, Sygnatura: II SA 161/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gra losowa wymaga spełnienia trzech elementów: zależność wyniku od przypadku, istnienie regulaminu, nabycie losu lub innego udziału w grze. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 109, Sygnatura: I ACa 28/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Bank, jako instytucja profesjonalnie zajmująca się udzielaniem kredytów i oceną sytuacji majątkowej kredytobiorców i poręczycieli, winien liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z art. 36 § 2 k.r.o. i uprzednio zbadać, czy poręczenie w konkretnej sytuacji jest, czy też nie jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, ewentualnie zadbać o uzyskanie zgody małżonka poręczyciela.2. Umowa poręczenia, przez którą poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wyko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 110, Sygnatura: I ACa 38/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony, dłużnik powinien przy dołożeniu wymaganej staranności spełnić je w terminie odpowiadającym właściwości zobowiązania, a w każdym razie świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do jego wykonania.Oceniając pod tym kątem zachowanie pozwanego banku należy uznać, że wystąpienie do sponsora emisji o weryfikacje świadectw depozytowych akcji nabytych przez powoda dopiero po upływie 15 dni od złożenia przez niego zlecenia, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 maja 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 111, Sygnatura: I ACr 163/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ograniczenie przejęcia długów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w umowie sprzedaży tego przedsiębiorstwa w granicach przepisu art. 55 k.c. bez zgody wierzycieli, może rzutować tylko na wzajemne roszczenia pomiędzy zbywcą a nabywcą przedsiębiorstwa, który zaspokoi zobowiązania wobec wierzycieli nie przejęte z przedsiębiorstwem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 8 maja 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 112, Sygnatura: XVII Amr 15/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotą porozumienia pionowego, łączącego podmioty uczestniczące na różnych szczeblach obrotu towarowego, jest złożenie przez nie zgodnego oświadczenia woli lub dokonanie w innej formie uzgodnień w zakresie sprzecznego z prawem ograniczenia konkurencji. Tego uzgodnionego zachowania nie zmienia okoliczność realizacji porozumienia pionowego przez poszczególnych uczestników za pośrednictwem im tylko właściwych instrumentów wynikających z usytuowania na danym szczeblu obrotu towarowego - po stronie p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 1997 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 113, Sygnatura: K. 25/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do podpisu ustawa o paliwie rolniczym, uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 lutego 1997 r., jest w całości niezgodna z art. 18 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 i 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426, Nr 38 z 1995 r., poz. 184 i Nr 150, poz. 729 oraz Nr 106 z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 114, Sygnatura: II CKN 139/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie podlega trybowi wszczynania egzekucji z art. 53 Prawa bankowego wierzytelność nabyta przez bank w drodze przelewu na zabezpieczenie od wierzyciela nie będącego bankiem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 115, Sygnatura: II CKN 104/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest po otwarciu postępowania układowego i jego toku - z zastrzeżeniem art. 39 i 58 Prawa o postępowaniu układowym - zawarcie między wierzycielem a osobą trzecią umowy o przelew wierzytelności. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, [279], 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU