STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 września 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 410/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za przyjęciem, iż parafialny punkt katechetyczny jest także placówką, a katecheta nauczający w tym punkcie jest również pracownikiem pedagogicznym, przemawiają uregulowania zawarte w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95, poz. 425 ze zm.) i zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli (MP nr 31, poz. 336). Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 3 listopada 1995 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. odmówił S. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 1999 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 27, Sygnatura: V SA 596/98
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Produkt (towar) będący rezultatem wyrobu w rozumieniu art. 80 ust. 1 Prawa celnego nie może być identyczny jak przedmioty użyte do jego uzyskania i tylko w takim przypadku zastosowanie określonych importowanych przedmiotów może być poczytane za ich zużycie przy wyrobie towarów i w razie eksportu tych towarów może uzasadniać zwrot należności celnych w trybie powyższego przepisu. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 5 listopada 1997 r., Dyrektor Urzędu Celnego odmówił uwzględnienia wniosku "T." Spółki [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 375/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie o dopuszczalności wznowienia jest przesłanką merytorycznego rozstrzygnięcia. Powoduje ono, że orzeczenie niezaskarżalne staje się zaskarżalne, a więc traci prawomocność formalną. Prawomocne orzeczenie co do istoty sprawy po wydaniu postanowienia o dopuszczalności wznowienia istnieje w postaci podobnej do wyroku zaskarżonego rewizją. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 9 września 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Elżbiety W. przeciwko Uniwersyteckiej Spółdzielni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 5/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwe jest zastosowanie art. 148 § 4 k.k. do osoby działającej w stanie nietrzeźwości, ale tylko wówczas, gdy silne wzburzenie usprawiedliwione okolicznościami mogłoby powstać również bez odurzenia alkoholowego. Również możliwe jest przyjęcie, że sprawca dopuścił się zabójstwa w stanie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami oraz w stanie ograniczonej w stopniu znacznym poczytalności, ale tylko wówczas, gdy silne wzburzenie wywołane zostało okolicznościami innymi od tych, które s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 września 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 59, Sygnatura: I ACa 386/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W momencie wniesienia akcji spółki przekształconego przedsiębiorstwa państwowego do narodowego funduszu inwestycyjnego, o losie akcji decyduje podmiot - określony fundusz inwestycyjny, który utworzony jest w formie spółki akcyjnej. Podmiot ten korzysta ze wszystkich uprawnień, jakie dał mu ustawodawca. Oznacza to, że akcje spółki wniesione do funduszu można zbyć. Porównanie zatem treści przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 27, Sygnatura: III AUz 90/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie "ubezpieczenie zdrowotne" obejmuje obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne w rozumieniu przepisów art. 8a pkt 1 i 147 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 ze zm.). Sąd Apelacyjny w Białymstoku - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na posiedzeniu niejawnym, po rozpoznaniu w dniu 6 września 1999 r. sprawy z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 133/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 91 k.k. jest umieszczony w rozdziale, dotyczącym wyłącznie zasad wymiaru kary w przypadku tzw. realnego (rzeczywistego) zbiegu przestępstw. Z takim zbiegiem mamy do czynienia wtedy, gdy sprawca kilkoma czynami popełnia nie jedno, lecz kilka przestępstw, każde realizujące nowy zamiar przestępny (także czynu ciągłego z art. 12 k.k., jako że stanowi on jedno przestępstwo). Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 2 września 1999 r. sprawy A. B., oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w zwi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: AKz1 179/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obligatoryjne umorzenie postępowania wykonawczego ma miejsce wtedy, gdy staje się ono po prostu niedopuszczalne i następuje zawsze w przypadku śmierci skazanego, przedawnienia wykonania kary, a także innej przyczyny, o podobnym znaczeniu, bo wyłączającej to postępowanie. (...) Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w sprawie skazanego H. D., zażalenia wniesionego przez Prokuratora Okręgowego w B. na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 6 sierpnia 1999 r., sygn. akt III K 155/91, w przedmi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: II AKz 251/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem postępowania ekstradycyjnego jest jedynie rozstrzygnięcie jego prawnej dopuszczalności i wystarczające jest do tego uprawdopodobnienie zarzutu popełnienia przestępstwa. Istnienie takiego uprawdopodobnienia przyjmuje się w zasadzie na podstawie faktu złożenia przez państwo wobec wniosku o ekstradycję. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Ezie A., podejrzanemu o przestępstwo z art. 110, art. 628 akapit 1 i inne włoskiego kodeksu karnego, zażalenia wniesionego prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 410/99
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach przeciwko Skarbowi Państwa o naprawienie szkody wyrządzonej przez funkcjonariuszy państwowych sąd, w przypadku uznania, że nie zachodzą przesłanki do uwzględnienia powództwa na odstawie art. 417 k.c., winien rozważyć odpowiedzialność pozwanego także na podstawie art. 419 k.c. i dać temu wyraz w uzasadnieniu wyroku. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, [285], 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU