STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego z dnia 26 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 65, Sygnatura: XVII Amr 73/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nietrwały charakter posiadania przez podmiot gospodarczy udziału rynku przekraczającego 40%, będącego jedynie następstwem stosowania przez okres przejściowy cen znacznie niższych niż konkurenci, obala domniemanie prawne wynikające z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz.U. Nr 89 z 1991 r., poz. 403) w związku z art. 234 k.p.c. w zakresie posiadania pozycji dominującej na rynku. Pozycja dominująca to taka pozycja siły rynkowej danego pod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 23 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 66, Sygnatura: Odw. 1386/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nazwa rodzajowa określonego towaru nie ma zdolności rejestrowej jako znak towarowy słowny do oznaczania tego towaru, jednak ta nazwa ma zdolność rejestrową, jako znak towarowy słowny do oznaczania innych towarów, ponieważ dla nich nie jest nazwą rodzajową. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie paryskiej Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w sprawie nr 6752 (sprawa umowy o wyłącznej dystrybucji)

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 67, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Krajowy przepis dotyczący jurysdykcji, nie ma zastosowania do umów międzynarodowych, przewidujących wyłączną jurysdykcję sądów innych państw Unii Europejskiej zgodnie z Konwencją Brukselską z 1968 r. Przepis taki ma wpływ także na uprawnienia arbitra do rozstrzygnięcia sporu między stronami umowy.Ponadto przepis ten nie stanowi ten instrumentu polityki publicznej państwa ani tzw. obligatoryjnego wymogu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie nr 2642 amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrów Morskich (Society of Maritime Arbitrators Inc., New York)

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 68, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasądzenie przez arbitra odszkodowania na podstawie ustawy z zakresu prawa karnego rzeczywiście wykracza poza funkcje ściśle wyrównawcze, ale spełnia rolę instrumentu prewencji w stosunku naruszeń prawa, będących podstawą roszczeń odszkodowawczych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie nr 193 Trybunału Roszczeń Iran – Stany Zjednoczone (malek v. Iran)

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 69, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...) Wykazanie, iż nieruchomość jest użytkowana przez funkcjonariuszy państwowych do celów służbowych, nie jest wystarczające do uznania, iż miało miejsce wywłaszczenie tej nieruchomości, stanowi co najwyżej naruszenie praw właściciela, czy ewentualnie początek procesu, który z czasem może przerodzić się w ekspropriację. Natomiast dokonanie na nieruchomości takich zmian, jak np. budowa drogi, jest wystarczające do udowodnienia aktu ekspropriacji w stosunku do poprzedniego właściciela. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 70, Sygnatura: K. 11/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art. 43 a-f ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 30 z 1990 r., poz. 127 z późn. zm.) w brzmieniu ustalonym art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 października 1994 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 123, poz. 601) są zgodne z przepisami art. 1, art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 56 ust. 1 pozostawionych w mocy przepisów konstytucyjnych, a także z art. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 71, Sygnatura: K. 4/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepisy art. 24 ust. 1 i art. 28 w zakresie dotyczącym art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 18, poz. 82) są niezgodne z art. 1 i 56 pozostawionych w mocy przepisów konstytucyjnych na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 72, Sygnatura: II CRN 188/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w postępowaniu upadłościowym ma nastąpić sprzedaż nieruchomości przez licytację publiczną według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji (art. 118 Prawa upadłościowego), odpowiednie zastosowanie mają wszelkie przepisy o egzekucji z nieruchomości z wyjątkiem tych , które w sprzedaży nieegzekucyjnej są bezprzedmiotowe. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

chwała Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 73, Sygnatura: III CZP 185/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 200 k.p.c. nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wniosek w postępowaniu egzekucyjnym skierowany został do sądu zamiast do komornika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 74, Sygnatura: III CZP 192/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie gospodarstwa domowego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1986 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 47, poz. 234 w brzmieniu nowelizacji z dnia 30 stycznia 1989 r.- Dz.U. Nr 4 , poz. 25) dla ustalenia opłat - nie obejmuje przypadków pobierania wody na budowę domu mieszkalnego i odprowadzania ścieków z takiej budowy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, [287], 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU