STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 76, Sygnatura: SA/Wr 660/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienia uchwały rady gminy o wprowadzeniu opłaty za parkowanie pojazdów wykraczające poza zakres upoważnienia ustanowionego w art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) są nieważne jako sprzeczne z prawem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 77, Sygnatura: I ACr 789/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowę kredytową zawiera się nie z prezesem banku, lecz z bankiem działającym przez zarząd będącym organem kolegialnym, umocowanym do reprezentowania banku na zewnątrz. Z tego powodu przeznaczenie udzielonego kredytu inwestycyjnego na cele odbiegające od określonych w umowie kredytowej z powołaniem się na łączące kredytobiorcę stosunki z prezesem banku oparte na korupcji, któremu znane było inne przeznaczenie kredytu, nie jest do zaakceptowania i kredytobiorca nie może się na tę okoliczność powoł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 78, Sygnatura: III CZP 177/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest dopuszczalne podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez ponowne oszacowanie wkładów niepieniężnych wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 79, Sygnatura: I CRN 6/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólnicy spółki cywilnej z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w ramach tejże spółki, nie są podmiotami gospodarczymi w rozumieniu art. 1 § 1 Prawa upadłościowego, nie mają zatem zdolności upadłościowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 80, Sygnatura: II CRN 157/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka cywilna osób fizycznych nie może być także w sprawie gospodarczej, pozywana pod nazwą (firmą) prowadzonego przedsiębiorstwa. Jej oznaczenie jako strony, powinno polegać na wskazaniu imion i nazwisk wszystkich wspólników oraz ich adresów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 81, Sygnatura: III CZP 164/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spełnienie świadczenia bezgotówkowego następuje w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela, chyba że strony stosunku zobowiązaniowego postanowiły inaczej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 82, Sygnatura: III CZP 134/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyłączenia z masy upadłości banku, na podstawie art. 28 ustawy z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. Nr 118 z 1991 r., poz. 512 ze zm.) podlegają:1. wierzytelności, które bank nabył przy wykorzystaniu środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa w granicach udzielonego mu umocowania,2. ściągnięcie przez bank kwoty wierzytelności, o których mowa w punkcie 1., o ile kwoty te pozostają w masie upadłości i mo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 83, Sygnatura: III CZP 15/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przedsiębiorstwo państwowe powstałe w wyniku podziału wielozakładowego przedsiębiorstwa państwowego ze składników majątkowych jednego z jego działów ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za długi tego przedsiębiorstwa (§ 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. - Dz.U. Nr 31, poz. 170 ze zm.) także wtedy, gdy dług ten jest związany z działalnością innego oddziału przedsiębiorstwa.2. W razie zmiany w osobie dłużnika na skutek podziału przedsiębiorstwa państwowego, k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lipca 1991 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 84, Sygnatura: III SA 452/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rada gminy nie jest upoważniona do przekazywania organowi wykonawczemu zarządu gminy swoich kompetencji dotyczących zwolnień od podatku od nieruchomości.2. Treść terminów „zwolnienie” i „ulga” nie jest tożsama w sensie prawnym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 85, Sygnatura: III SA 1471/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwolnienie przez radę gminy na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) generalnie wszystkich mieszkańców gminy od podatku od nieruchomości, przypadającego od budynków mieszkalnych i ich części, stanowi przekroczenie w tym przepisie. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, [299], 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU