STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Problemy przekraczania jezdni po przejściu dla pieszych dla różnych uczestników ruchu drogowego - Mgr inż. Ryszard Zahorski

Rocznik: 2015, miesiąc: 8, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Problemy przekraczania jezdni po przejściu dla pieszych dla różnych uczestników ruchu drogowego - Mgr inż. Ryszard Zahorski Wraz z burzliwym rozwojem motoryzacji na początku XX wieku usankcjonowany został konieczny podział dróg na: – jezdnie dla pojazdów, – chodniki dla pieszych. Z tego podziału wynika logiczny wniosek, że: – pieszy stał się intruzem na jezdni, – a takim samym intruzem na chodniku stał się pojazd. Ale ten podział drogi dla różnych fizycznie uczestn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Logika myślenia w poszukiwaniu trafnych rozwiązań prawnych problemów ruchu drogowego- mgr inż. Ryszard Zahorski

Rocznik: 2015, miesiąc: 6, pozycja: 6, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Logika myślenia w poszukiwaniu trafnych rozwiązań prawnych problemów ruchu drogowego- mgr inż. Ryszard Zahorski Tytułowe zagadnienie z natury rzeczy należy do wyjątkowo trudnych i zapewne z tego powodu dotychczas nieporuszanych w piśmiennictwie w kontekście logicznej ze wszech miar stosownej i wyważonej krytyce. Nie rodzi najmniejszych wątpliwości, że autorytet buduje się na trafnych rozwiązaniach prawnych, a zdolny do osiągnięcia słusznego celu jest tylko kompetentny podmiot, którym jest nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

OBOWIĄZEK STWIERDZENIA, IDENTYFIKACJI I WERYFIKACJI - dr Kamil Kopeć

Rocznik: 2015, miesiąc: 5, pozycja: 5, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
OBOWIĄZEK STWIERDZENIA, IDENTYFIKACJI I WERYFIKACJI - dr Kamil Kopeć 1. Uwagi wstępne Notariusz jest jednym z podmiotów traktowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p.f.t.) jako tzw. instytucja obowiązana. Pojęcie instytucji obowiązanej w swym brzmieniu w najmniejszym nawet stopniu nie oddaje intencji przyznania przez ustawodawcę tej kwalifikacji prawnej pewnej grupie podmiotów. Katalog owych instytucji jest wymieniony enumeratywnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 7, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 1016/14
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Damian Wąsik (Collegium Medicum UMK) Glosa częściowo krytyczna do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2015 r., I ACa 1016/14 - Damian Wąsik I. Jednym z kluczowych zagadnień glosowanego orzeczenia jest kwestia zakresu związania sądu cywilnego ustaleniami faktycznymi co do medycznych i prawnych aspektów zaniedbań lekarskich, poczynionymi w trakcie postępowania dyscyplinarnego. Niewątpliwie jest to problem o doniosłym znaczeniu dla praktyki orzeczniczej w sprawach o błę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

KILKA UWAG O PRZESTĘPSTWIE OSZUSTWA PRZETARGOWEGO W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - apl. adw. Łukasz Pasternak

Rocznik: 2015, miesiąc: 4, pozycja: 4, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
KILKA UWAG O PRZESTĘPSTWIE OSZUSTWA PRZETARGOWEGO W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH[*] - apl. adw. Łukasz Pasternak Streszczenie Artykuł 297 k.k. ma na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego, w tym ochronę prawidłowego funkcjonowania systemu zamówień publicznych, który to jest narażony na występowanie licznych, niepożądanych działań, mogących przynosić daleko idące negatywne skutki finansowe dla budżetu państwa. Przepis ten ma na celu zarówno ochronę indywidualnych inter [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Pojęcie pracodawcy w orzecznictwie sądów apelacyjnych (wybór orzecznictwa) - Adam Wróbel

Rocznik: 2015, miesiąc: 3, pozycja: 3, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie pracodawcy w orzecznictwie sądów apelacyjnych (wybór orzecznictwa) - Adam Wróbel Art. 3 k.p. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. Definicja ta wskazuje, że ustawodawca posłużył się modelem zarządczym podmiotu zatrudniającego. Według niego pracodawcą jest jednostka organizacyjna, której kierownictwo m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Na kanwie tragicznego wypadku drogowego – refleksje biegłego sądowego- Mgr inż. Ryszard Zahorski

Rocznik: 2015, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 23-04-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na kanwie tragicznego wypadku drogowego – refleksje biegłego sądowego- Mgr inż. Ryszard Zahorski Artykuł dotyczy problematyki tragicznych w skutkach wypadków drogowych z udziałem pieszych w rejonie oznakowanych przejść również z sygnalizacją świetlną. Autor na kanwie własnych doświadczeń wieloletniego biegłego z zakresu kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych formułuje propozycje zmian redakcji art. 13, art. 14 i art. 26 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, upatrując w tym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Przestępstwo oszustwa w polskim prawie karnym – zagadnienia wybrane - prof. nadzw. dr hab. Czesław Paweł Kłak

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 3, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
prof. nadzw. dr hab. Czesław Paweł Kłak Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów Przestępstwo oszustwa w polskim prawie karnym – zagadnienia wybrane - 1. Wprowadzenie Z jednej strony przepis art. 286 § 1 k.k. chroni indywidualne interesy majątkowe oraz działalność gospodarczą podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym, nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążącego obowiązku godzi bowiem bezpośr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową w orzecznictwie sądów apelacyjnych (wybór orzecznictwa) - Adam Wróbel

Rocznik: 2014, miesiąc: 9, pozycja: 2, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową w orzecznictwie sądów apelacyjnych (wybór orzecznictwa) - Adam Wróbel Art. 218. [Przestępstwo złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracownika] § 1a. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do tezy 3. wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 maja 2014 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 11, pozycja: 7, Sygnatura: II AKa 116/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do tezy 3. wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie II AKa 116/14.[1] - Jacek Kędzierski adw. Łódź 3. Skoro oskarżeni udali się do bankomatu, dysponując kartami bankomatowymi, to mogli dokonać wypłaty pieniędzy, natomiast fakt, iż nie znali prawidłowego nr. PIN spowodował, że realizacja ich zamiaru nie powiodła się. Obiektywnie jednak, aczkolwiek z niezmiernie nikłym prawdopodobieństwem mogli dokonać czynu zabronionego, stąd ich zachowanie ocenić należy ja [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU