STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 17 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 100, Sygnatura: Odw. 1399/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Występowanie w porównaniach niektórych cech technicznych wspólnych przy jednoczesnym istnieniu cech technicznych różnych nie stanowi o tożsamości porównywanych rozwiązań. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego przez przedsiębiorstwo W. od decyzji Urzędu Patentowego RP wydanej w postępowaniu spornym z dnia 29 marca 1993 r. nr Sp. 186/92 oddalającej wniosek o unieważnienie Prawa ochronnego nr Ru 47861 na wzór użytkowy pt. „Łączówka do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 22 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 123, Sygnatura: Odw. 1341/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powołanie się na zasadę „ tella quelle „ wynikającą z art. 6 quinques Konwencji Paryskiej jest skuteczne w całym toczącym się postępowaniu w sprawie udzielenia Prawa z rejestracji znaku towarowego tj. do chwili wydania decyzji ostatecznej w tej sprawie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 14 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 124, Sygnatura: Odw. 1381/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Decyzja Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego ustalająca, że wskazana produkcja nie jest objęta Prawem ochronnym na wzór użytkowy oznacza, że taka wskazana produkcja nie narusza określonego Prawa ochronnego.2. Ustalenie, że wskazana przez wnioskodawcę produkcja jest odmienną od faktycznie wykonywanej nie należy do właściwości Urzędu Patentowego RP i zakresu przedmiotowego sprawy rozpatrywanej w trybie przewidzianym w art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy o wynalazczości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Postanowienie Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 23 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 125, Sygnatura: Odw. 1392/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na zgłaszającym ciąży obowiązek dołożenia należytej staranności przy przygotowaniu dokumentacji wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania Prawa wyłącznego (patentu).W świetle przepisu art. 30 ustawy o wynalazczości nie jest dopuszczalne wprowadzenie do opisu patentowego poprawki eliminującej błąd popełniony przez maszynistkę podczas przepisywania rękopisu, gdy prowadziłoby to do rozszerzenia zakresu wynalazku - zmiany istoty zgłoszonego wynalazku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 2 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 126, Sygnatura: Odw. 1039/94 - 1045/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchybienie normom procesowym, nie prowadzące do naruszania przysługujących podmiotowi praw, nie stanowi rażącego naruszenia Prawa, które uzasadnia wzruszenie decyzji ostatecznej i/lub prawomocnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 15 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 146, Sygnatura: Odw. 1249/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprowadzenie do rozwiązania objętego prawem wyłączności cechy dodatkowej, nie zmieniającej istoty rozwiązania objętego ochroną prawną przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych cech przedmiotu prawnie chronionego pozostaje bez wpływu na ustalenie czy wskazana produkcja jest objęta określonym prawem wyłącznym i tym samym nie upoważnia do samoistnego zarobkowego lub zawodowego stosowania tak rozumianego rozwiązania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 23 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 147, Sygnatura: Odw. 1350/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynalazek, którego przedmiotem jest użycie znanego środka technicznego zgodnie z jego przeznaczeniem, w obrębie tej samej dziedziny techniki, nie spełnia wymogu nieoczywistości w rozumieniu art. 10 cytowanej ustawy o wynalazczości i tym samym nie może być opatentowany. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 15 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 148, Sygnatura: Odw. 1357/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma zdolności rejestrowej znak towarowy stanowiący zwykłą komplikację znaków towarowych wcześniej zarejestrowanych dla towarów tego samego rodzaju na rzecz innych firm, ponieważ taki skomplikowany znak stanowiłby zaprzeczenie funkcji, istoty i przeznaczenia znaku ujętego w ustawie o znakach towarowych (art. 4 ust 1 i art. 9 ust 1 pkt 1). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 17 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 149, Sygnatura: Odw. 1390/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ujawnienie rozwiązania lub jego istotnej części dopiero w postępowaniu przed Komisją Odwoławczą nie może być skutecznym środkiem do podważenia decyzji Urzędu Patentowego odmawiającej udzielenia patentu na podstawie art. 10 ustawy o wynalazczości. [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU