STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 38, Sygnatura: SK 11/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 15 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia 31 grudnia 1997 r. (Dz.U. nr 9, poz. 31; zm.: nr 101, poz. 444, nr 116, poz. 502; z 1992 r. nr 21 poz. 86, nr 94, poz. 467; z 1993 r. nr 121, poz. 540; z 1994 r. nr 123, poz. 600, nr 132, poz. 675; z 1995 r. nr 147, poz. 715; z 1996 r. nr 91, poz. 409, nr 149, poz. 704; z 1997 r. nr 5, poz. 24, nr 107, poz. 689, nr 121, poz. 770, nr 123, p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: P. 3/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 55 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. nr 74, poz. 368; zm.: nr 104, poz. 515; z 1997 r. nr 75, poz. 471, nr 106, poz. 679, nr 114, poz. 739, nr 144, poz. 971; z 1998 r. nr 162, poz. 1126; z 1999 r. nr 20, poz. 180, nr 75, poz. 853; z 2000 r. nr 2, poz. 5, nr 48, poz. 552, nr 60, poz. 704, nr 91, poz. 1008; z 2001 r. nr 49, poz. 508 i poz. 509) w części wyłączającej możliwość orzeczenia o zwrocie kosztów postępowania na rzecz skar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: K. 5/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 4 z 2001 r., poz. 27) jest zgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Artykuł 25 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt. 1 jest zgodny z art. 32 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 3. Artykuł 29 pkt 2 i pkt 3 ustawy wymienionej w pkt. 1 jest zgodny z art. 2 oraz art. 64 w związku z art. 21 Konstytucji. 4. Artykuł 39 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 maja 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 77, Sygnatura: SK 15/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 228 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. nr 54 z 1995 r., poz. 288 ze zm.) w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 21 października 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz.U. nr 99, poz. 1151) jest niezgodny z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i ust. 2 oraz z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepis określony w pkt. 1 nie jest niezgodny z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybuna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 76, Sygnatura: K. 19/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 1 pkt 1, pkt. 4-7, a także pkt 2 i pkt 3 w zakresie odnoszącym się do tych państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych mających osobowość prawną, które prowadzą działalność gospodarczą, art. 2 pkt. 1-7 oraz art. 3 ust. 1 w związku z art. 5-13 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 306) są zgodne z art. 2, art. 20, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 i art. 65 ust. 4 Konstytucji [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: K. 13/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 25 w związku z art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2000 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że narusza wynikającą z niego zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2001 r. na rozprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: U. 9/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Paragraf 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji (Dz.U. nr 44, poz. 280) jest zgodny z art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2001 r. na rozprawie sprawy z wniosku Związku Zawodowego R [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: U. 7/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I.1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi (Dz.U. nr 25, poz. 302): - jest niezgodne z art. 22 Konstytucji; - nie jest niezgodne z art. 20 i art. 92 ust. 2 w związku z art. 7 Konstytucji. 2. Rozporządzenie wskazane w punkcie 1 traci moc z dniem 10 kwietnia 2002 r. II. Paragraf 3 ust. 1 ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: U. 10/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Paragraf 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. nr 23, poz. 120; zm.; nr 94 z 1999 r., poz. 1099) jest zgodny z art. 206 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543). Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2001 r. na rozprawie sprawy z wni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: K. 11/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 122, poz. 1317) w związku z art. 37 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity z 1998 r. Dz.U. nr 120, poz. 787; zm.: nr 162, poz. 1119; z 1999 r. nr 111, poz. 1281; z 2000 r. nr 3, poz. 46, nr 5, poz. 67, nr 83, poz. 946, nr 88, poz. 988, nr 95, poz. 1041) w zakresie, w jakim umożliwia wszczęcie lub [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU