STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Przestępstwo poświadczenia nieprawdy w dokumencie i użycia takiego dokumentu w świetle orzecznictwa sądowego - dr hab. Czesław Paweł Kłak

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr hab. Czesław Paweł Kłak Przestępstwo poświadczenia nieprawdy w dokumencie i użycia takiego dokumentu w świetle orzecznictwa sądowego Art. 271 § 1 k.k. przewiduje poświadczenie nieprawdy w dokumencie przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu, co odnosi się do okoliczności mającej znaczenie prawne. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Przedmiotem ochrony art. 271 § 1 k.k. jest wiarygodność dokumentów w ich aspek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Instytucja skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w Kodeksie postępowania cywilnego (od dnia 22 grudnia 2004 r.) - Mgr Alicja Bogusz

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 7, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytucja skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w Kodeksie postępowania cywilnego (od dnia 22 grudnia 2004 r.) - Mgr Alicja Bogusz 1. Charakter prawny oraz cel wprowadzenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Wobec stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 grudnia 2001r., SK 18/00[1], że należy uregulować ustawowo tryb ustalania niezgodności z prawem indywidualnych rozstrzygnięć oraz że niezgodne z prawem akty nor [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wykładnia art. 77 ust. 1 Konstytucji RP na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/00 - Oksana Iewsjukowa, Alicja Bogusz

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 5, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia art. 77 ust. 1 Konstytucji RP na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/00 - Oksana Iewsjukowa, Alicja Bogusz 1. Uregulowanie odpowiedzialności Skarbu Państwa w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Istotne novum dla zakresu odpowiedzialności cywilnej władzy publicznej wprowadziła regulacja zawarta w art. 77 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.[1], która brzmi: „ Każdy ma prawo do wynagrodzenia przez niezgodne z prawem działa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Zwrot wartości wkładu do SC, pobranego z majątku wspólnego, w orzecznictwie - Arnold Pander

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 6, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwrot wartości wkładu do SC, pobranego z majątku wspólnego, w orzecznictwie - Arnold Pander Na pytania: 1) Czy wierzytelność z tytułu wkładu pieniężnego wniesionego do spółki cywilnej przez jednego z małżonków ze środków należących do majątku wspólnego obojga, podlega podziałowi w postępowaniu sądowym o podział majątku dorobkowego; 2) a w razie odpowiedzi twierdzącej – co w dacie ustania wspólności stanowi majątek podlegający podziałowi? Sąd Najwyższy, w uchwale z dnia 15 września 2004 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Kontrola sądowo–administracyjna rozstrzygnięć zapadłych w toku oceny wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej - Tomasz Filipowicz

Rocznik: 2012, miesiąc: 6, pozycja: 3, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kontrola sądowo–administracyjna rozstrzygnięć zapadłych w toku oceny wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej - Tomasz Filipowicz (1) Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba przybliżenia dylematów prawnych wynikających z obowiązywania przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 227, poz. 1658), zwana dalej „ustawą o z.p.p.r.” lub „ustawą”, a związanych z przewidzianą w ramach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Rekomendacje Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące zamówień na systemy informatyczne – znaczenie i skutki prawne - Tomasz Filipowicz

Rocznik: 2012, miesiąc: 6, pozycja: 4, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rekomendacje Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące zamówień na systemy informatyczne – znaczenie i skutki prawne - Tomasz Filipowicz Cel opracowania Rekomendacji W 2009 r. Urząd Zamówień Publicznych (dalej: „UZP”) opierając się na własnej praktyce kontrolnej, opracował szczegółowe rekomendacje w zakresie zamówień publicznych na systemy informatyczne pt. „Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne. Rekomendacje”[1] (dalej jako: „RekomendacjeR [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Połączenie spółek - mgr Bogumił Słomka, mgr Dorota Ligęza

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Połączenie spółek - mgr Bogumił Słomka, mgr Dorota Ligęza Wprowadzenie I. Pojęcie i przyczyny łączenia się spółek Połączenie spółek to przede wszystkim konsolidacja majątków dwóch lub większej ilości spółek w trybie przeniesienia majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, co wiąże się z ustaniem bytu prawnego spółki przejmowanej, bądź w trybie przeniesienia majątku spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na spółkę nowo zawiązaną, co wiąże się z ustaniem bytu prawnego spół [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Rzecznik Praw Obywatelskich jako podmiot na prawach strony w postępowaniu administracyjnym - Viktoriya Babyak, Tomasz Bożymek

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rzecznik Praw Obywatelskich jako podmiot na prawach strony w postępowaniu administracyjnym - Viktoriya Babyak, Tomasz Bożymek Wstęp Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) należy do kategorii organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Stoi on na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych (art. 208 ust. 1 Konstytucji RP). RPO nie może wyręczać innych organów władzy publicznej, w tym administracji, w podejmowaniu przez nie władczych roz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Tryby zamówień publicznych - mgr Irena Mikiewicz

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 5, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
mgr Irena Mikiewicz Tryby zamówień publicznych 1. Przetarg nieograniczony Najbardziej konkurencyjnym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony. Może być stosowany przez każdego zamawiającego i w każdym przypadku. Polega on na tym, że zamawiający jest zobowiązany do jego publicznego ogłoszenia. W odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy mogą złożyć oferty. Zaletą tego postępowania jest mało skomplikowana procedura, która polega na ograniczonej liczb [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Dołączenie odpisów skargi na przewlekłość postępowania jako wymóg formalny

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Dołączenie odpisów skargi na przewlekłość postępowania jako wymóg formalny 1. Wprowadzenie Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki[1] (dalej: ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r.) nie określa, czy [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU