STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 46, Sygnatura: I ACa 697/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Notariusz z racji sprawowanych funkcji, polegających m.in. na dokonywaniu czynności notarialnych, pełni jednocześnie rolę organu obsługi prawnej, a zatem jest także instytucją usługową wobec obywateli. Dlatego stosunek notariusz-strona dokonywanej przez niego czynności, ma charakter stosunku zobowiązaniowego, podobnego do umowy o świadczenie usług. Podstawą tego stosunku zobowiązaniowego są przepisy ustawy ustrojowej z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, zaś zobowiązanie notariusza do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 487/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W rejestrze związków zawodowych wpisuje się organizacje związkowe oraz ich jednostki organizacyjne, ale tylko te, które stosownie do postanowień statutu związku posiadają samodzielną osobowość prawną. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Międzyzakładowego Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Huty "Katowice" SA w D. o uzupełnienie wpisu w rejestrze związku zawodowego, na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 487/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W rejestrze związków zawodowych wpisuje się organizacje związkowe oraz ich jednostki organizacyjne, ale tylko te, które stosownie do postanowień statutu związku posiadają samodzielną osobowość prawną. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 1998 r. na rozprawie sprawy z wniosku Międzyzakładowego Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Huty „K.” SA w D. G. o uzupełnienie wpisu w rejestrze związku zawodowego, na skutek apelacji wnioskodawcy od po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKz 355-356/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rola sądu orzekającego o potrzebie stosowania wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania na etapie postępowania jurysdykcyjnego na dalszy okres oznaczony, nie może sprowadzać się do określenia maksymalnego czasu trwania tego środka stosownie do uregulowań przepisu art. 263 § 3 k.p.k., bo wnioski w tym zakresie można wyprowadzić analizując wspomniany wyżej przepis i dokumenty dotyczące faktycznego pozbawienia wolności oskarżonego, bez potrzeby wydania postanowienia, a określić ten czas z uwzględ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 33, Sygnatura: II AKo 366/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Za równie poważną obrazę prawa w rozumieniu przepisu art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k., mającą skutkować nieważnością orzeczenia ex lege, nie sposób uznać orzeczenia przez sąd nakazem karnym kary znanej ustawie, niemniej jednak wymierzonej z przekroczeniem uprawnionej wysokości, o której mowa w przepisie art. 454 § 1 d.k.p.k. tym bardziej, że w aktualnym stanie prawnym ograniczenie to zostało uchylone (art. 502 § 1 k.p.k.). II. Mówiąc o uchybieniach wynikających z art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k. i odnoszą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: II AKz 355-356/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rola sądu orzekającego o potrzebie stosowania wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania na etapie postępowania jurysdykcyjnego na dalszy okres oznaczony, nie może sprowadzać się do określenia maksymalnego czasu trwania tego środka stosownie do uregulowań przepisu art. 263 § 3 k.p.k., bo wnioski w tym zakresie można wyprowadzić analizując wspomniany wyżej przepis i dokumenty dotyczące faktycznego pozbawienia wolności oskarżonego, bez potrzeby wydania postanowienia, a określić ten czas z uwzględ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: II AKo 366/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Za równie poważną obrazę prawa w rozumieniu przepisu art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k., mającą skutkować nieważnością orzeczenia ex lege, nie sposób uznać orzeczenia przez sąd nakazem karnym kary znanej ustawie, niemniej jednak wymierzonej z przekroczeniem uprawnionej wysokości, o której mowa w przepisie art. 454 § 1 d.k.p.k. tym bardziej, że w aktualnym stanie prawnym ograniczenie to zostało uchylone (art. 502 § 1 k.p.k.). II. Mówiąc o uchybieniach wynikających z art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k. i odnoszą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 252/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewypełniony blankiet czeku, bez wpisania remitenta oraz podpisu wystawcy, nie wywołuje skutków prawnych w obrocie i nie jest też papierem wartościowym, nie stanowi również rzeczy w rozumieniu przepisu art. 115 § 9 k.k., bowiem nie jest innym od pieniądza środkiem płatniczym oraz dokumentem uprawniającym do otrzymywania sumy pieniężnej. Co za tym idzie, nabycie takiego dokumentu trudno uznać za przestępstwo paserstwa, mimo świadomości, iż pochodzi on z czynu zabronionego, a co najwyżej zachowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: III APa 63/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. Nr 31 z 1984 r., poz. 214 z późn. zm.) nie zakazuje, ani nie ogranicza możliwości rozwiązania umów o pracę z pracownikami mianowanymi ale wymienia katalog przyczyn, które uzasadniają podjęcie decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy, stanowiąc odrębny tryb odwołań od decyzji pracodawcy i odsyłając rozpatrywanie sporów co do pozostałych roszczeń, do uregulowań zawartych w Kodeksie pracy. 2. Pracownikowi, który podjął prac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 294/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kontrola sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie oskarżonego na postanowienie sądu I instancji o ustalenie wysokości kosztów procesu polega nie tylko na zbadaniu prawidłowości orzeczenia pod względem rachunkowym i formalnym, ale również obejmuje ona stwierdzenie zasadności swojej decyzji - zgodności ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (art. 438 pkt 3 k.p.k.) z rzeczywistym stanem faktycznym sprawy (np. obciążeniu oskarżonego wynagrodzeniem obrońcy z urzędu z tytułu nieopłaco [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, [302], 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU