STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 1101/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ rentowy wiedząc, że ubezpieczony jest głuchoniemy i ma kłopoty z odbiorem emerytury, powinien uczynić dodatkowe starania, aby ubezpieczony nie pozostawał bez środków do życia. Organ rentowy z urzędu powinien poinformować sąd opiekuńczy o konieczności ustanowienia dla ubezpieczonego, jako osoby ułomnej, kuratora na mocy art. 572 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 1998 r. apelacji Franciszka F. od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 473/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wcześniejsza data produkcji pojazdu niż wymieniona w dowodzie rejestracyjnym jest wadą fizyczną w rozumieniu art. 566 § 1 k.c. W istocie bowiem samochód, jako starszy, nie ma właściwości, o której istnieniu sprzedający zapewniali kupującego, a która w istotny sposób wpływa na wolnorynkową wartość pojazdu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Kordiana K. przeciwko Mariuszowi M. i Barbarze M. o zapłatę, na skutek apelacji pozwanych o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 2 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: II AKo 206/98
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyszczególnione w przepisie art. 101 § 1 k.p.k. przesłanki nieważności orzeczenia uwzględniają zarzut powagi rzeczy osądzonej (art. 101 § 1 pkt 3 k.p.k.), który w poprzednio obowiązującym stanie prawnym stanowił jeden z tzw. bezwzględnych powodów odwoławczych (art. 388 pkt 4 d.k.p.k.), natomiast pomijają kwestię zawisłości sprawy, która nie stanowi też wymienionej w przepisie art. 439 § 1 bezwzględnej przyczyny odwoławczej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 154/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tymczasowe aresztowanie nie jest antycypacją kary, a środkiem mającym generalnie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Co za tym idzie, fakt nabycia przez oskarżonego formalnych podstaw do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w żadnej mierze nie może oznaczać uchylenia przesłanek, o których mowa w art. 258 k.p.k., w szczególności w sytuacji, gdy ten w warunkach izolacji sprawiał znaczne trudności wychowawcze z uwagi na silne związki z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: II AKa 154/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tymczasowe aresztowanie nie jest antycypacją kary, a środkiem mającym generalnie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Co za tym idzie, fakt nabycia przez oskarżonego formalnych podstaw do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w żadnej mierze nie może oznaczać uchylenia przesłanek, o których mowa w art. 258 k.p.k., w szczególności w sytuacji, gdy ten w warunkach izolacji sprawił znaczne trudności wychowawcze z uwagi na silne związki z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 452/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uregulowanie zawarte w art. 88 Prawa geologicznego i górniczego nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca nie korzysta z nieruchomości, lecz jedynie na skutek prowadzonej eksploatacji oddziaływa na nieruchomość, powodując jej uszkodzenie. W takiej sytuacji, roszczenie właściciela ogranicza się do żądania naprawienia szkody. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Stanisława M. przeciwko (...) Spółce Węglowej Spółce Akcyjnej w R. S. o n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 50, Sygnatura: II AKz 336/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyte w przepisie art. 163 § 1 k.k. pojęcie „mienie w wielkich rozmiarach" nie jest równoznaczne z mieniem znacznej wartości. Kodeks karny nawiązuje bowiem nie do wartości mienia określonej kwotowo, lecz do jego rozmiarów. Pojęcie „wielkie rozmiary mienia" odnosić zatem należy do wielkości przestrzennej zagrożonego obiektu, znajdujących się w nim składników majątkowych, ich charakteru, znaczenia oraz użyteczności. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Mariu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 51, Sygnatura: III AUa 1105/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz.43 z późn. zm.) nie zawiera zakazu sumowania obydwu rodzajów tych prac, skoro § 15 dotyczący nauczyciela odsyła, przy ocenie uprawnień emerytalnych, do § 4 rozporządzenia, a więc wymagany okres zatrudnienia należy oceniać łącznie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: II AKz 412/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na postanowienie sądu o zarządzeniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, podjęte na podstawie art. 568 k.p.k., zażalenie nie przysługuje. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 1998 r. sprawy Władysława U. skazanego o przestępstwo z art. 210 § 1 d.k.k. - zażalenia wniesionego przez prokuratora na zarządzenie Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy (Przewodniczącego III Wydziału Karnego) z dnia 29 października 1998 r. (sygn. akt: III Ko 208/98); [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 listopada 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 36, Sygnatura: II AKa 171/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fałszerstwo dokumentu ma miejsce nie tylko wtedy, gdy sprawca nanosi zmiany na dokumencie już istniejącym (np. wycierając lub dopisując na nim stosowne dane), ale i wtedy, gdy in blanco kreśli na papierze swój podpis - wiedząc, że zostaną nań naniesione dane, które niewątpliwie będą w stanie wywołać skutki prawne zarówno w sferze obrotu między osobami prywatnymi, jak też stanowić będą podstawę wydania jakiejkolwiek decyzji administracyjnej - pod warunkiem jednakże, że wszystko to podjęte zostało [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, [303], 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU