STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 22, Sygnatura: II AKz 412/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na postanowienie sądu o zarządzeniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, podjęte na podstawie art. 568 k.p.k., zażalenie nie przysługuje. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 1998 r. sprawy Władysława U. skazanego o przestępstwo z art. 210 § 1 d.k.k. – zażalenia wniesionego przez prokuratora na zarządzenie Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy (Przewodniczącego III Wydziału Karnego) z dnia 29 października 1998 r. (sygn. akt: III Ko 208 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKa 273/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 145 § 1 u.s.p., ławników dodatkowych do rozprawy (jednego lub dwóch) może wyznaczyć prezes sądu, jeżeli istnieje przypuszczenie, że będzie ona trwać dłuższy czas. Ławnik dodatkowy bierze jednak udział w naradzie i głosowaniu jedynie wtedy, jeżeli inny ławnik nie może uczestniczyć w składzie orzekającym. Wydanie wyroku z udziałem ławnika dodatkowego, w składzie 6-osobowym (dwóch sędziów i czterech ławników), skutkuje nieważnością wyroku na podstawie art. 101 § 1 pkt 6 k.p.k. Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 listopada 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 34, Sygnatura: II AKo 348/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Wprawdzie art. 101 § 1 k.p.k. nie zawiera żadnego określenia dającego podstawy do ograniczenia kręgu orzeczeń sądowych, co do których instytucja nieważności ma zastosowanie, ale nie można zaakceptować faktu odwołania się do tej instytucji w wypadku postanowień dotyczących kwestii incydentalnych, jak np. stosowania lub przedłużania tymczasowego aresztowania. II. Podstawa stwierdzenia nieważności z art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k. nie może mieć zastosowania do tych orzeczeń sądowych, które wydane zos [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: II AKz 331/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 172 k.p.k. daje jedynie możliwość przeprowadzenia konfrontacji, zaś odstąpienie od tej czynności, w sytuacji gdy prokurator oceni ją jako niecelową, jest prawem prowadzącego postępowanie przygotowawcze i w żadnym przypadku nie może zostać ocenione jako istotny brak postępowania przygotowawczego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Dorocie K. o przestępstwo z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. zażalenia wniesionego przez prokuratora na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Kat [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 273/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 145 § 1 u.s.p., ławników dodatkowych do rozprawy (jednego lub dwóch) może wyznaczyć prezes sądu, jeżeli istnieje przypuszczenie, że będzie ona trwać dłuższy czas. Ławnik dodatkowy bierze jednak udział w naradzie i głosowaniu jedynie wtedy, jeżeli inny ławnik nie może uczestniczyć w składzie orzekającym. Wydanie wyroku z udziałem ławnika dodatkowego, w składzie 6-osobowym (dwóch sędziów i czterech ławników), skutkuje nieważnością wyroku na podstawie art. 101 § 1 pkt 6 k.p.k. Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 20, Sygnatura: II AKo 348/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Wprawdzie art. 101 § 1 k.p.k. nie zawiera żadnego określenia dającego podstawy do ograniczenia kręgu orzeczeń sądowych, co do których instytucja nieważności ma zastosowanie, ale nie można zaakceptować faktu odwołania się do tej instytucji w wypadku postanowień dotyczących kwestii incydentalnych, jak np. stosowania lub przedłużania tymczasowego aresztowania. II. Podstawa stwierdzenia nieważności z art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k. nie może mieć zastosowania do tych orzeczeń sądowych, które wydane zos [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: II AKo 347/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy regulujące instytucję nieważności orzeczeń z mocy prawa nie zawierają wyraźnego upoważnienia do cofnięcia wniosku inicjującego to postępowanie. Nie można też posiłkować się w tym względzie uprawnieniem określonym w art. 431 § 1 k.p.k., bowiem wyraźnie on wskazuje, że zastosowanie ma jedynie do środków odwoławczych. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Bernadecie G., skazanej za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w związku z art.12 k.k. wniosku obrońcy skazanej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 49, Sygnatura: III AUa 828/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy zasiłek chorobowy, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. nr 30 z 1983 r., poz. 143 z późn. zm.), przyznany jest za okres maksymalnie dziewięciu miesięcy, zaś stan zdrowia ubezpieczonego rokuje odzyskanie zdolności do pracy dopiero po upływie jednego roku, właściwym świadczeniem jest renta okresowa. Inaczej – mając na uwadze uzasadnioną długość postępowania są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 listopada 1998 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 1009/98
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Z punktu widzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, okres pobierania renty inwalidzkiej jest w zasadzie prawnie obojętny, chyba że przepisy prawa wiążą określone skutki z tym okresem (por. np. obowiązujący do dnia 18 czerwca 1997 r. § 4 ust. 2 in fine rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze - Dz.U. nr 8, poz. 43 z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 23, Sygnatura: II AKz1 125/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 15 § 1 k.k.w. odnosi się do umorzenia całego postępowania wykonawczego. Nie można natomiast na tej podstawie umarzać postępowania w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie, szczególnie, że wniosek złożony w sprawie o przedterminowe warunkowe zwolnienie nie stanowi niezbędnego warunku do rozważania przez sąd tej kwestii. Sąd bowiem może w postępowaniu wykonawczym orzekać z urzędu (art. 19 § 1 k.k.w.). W związku z tym, k.k.w. nie przewiduje w ogóle instytucji cofnięcia wniosku. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, [304], 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU