STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1995 r

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 139, Sygnatura: III CZP 19/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie o założenie księgi wieczystej i dokonanie wpisów sąd nie jest uprawniony do badania, czy zarząd gminy w prawidłowej formie stwierdził, że spółdzielnia była w dniu 5 grudnia 1990 r. użytkownikiem gruntu (art. 2c ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 140, Sygnatura: III CZP 17/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy podziale przedsiębiorstwa państwowego przeniesienie własności budynków i użytkowania wieczystego gruntów na rzecz nowo powstałych przedsiębiorstw następuje w formie aktu notarialnego (art. 158 i 237 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 141, Sygnatura: III CZP 27/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należność Banku Gospodarki Żywnościowej przypadająca od upadłego banku spółdzielczego z tytułu prowadzonego dla tego banku - na podstawie umowy - rachunku bieżącego, nie jest objęta pierwszeństwem zaspokojenia, o którym mowa w art. 115 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 72 z 1992 r., poz. 359 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 142, Sygnatura: III AZP 6/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprzedaż usług na eksport w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz.U. Nr 43 z 1983 r., poz. 191 z późn. zm.) dotyczy usług wykonywanych w kraju z przeznaczeniem na rynek zagraniczny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 143, Sygnatura: III SA 1044/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kosztami uzyskania przychodu, i to niezależnie od tego czy są to koszty bezpośrednie (art. 15 ust. 1), czy też pośrednie (art. 15 ust. 2) w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.Nr 21, poz. 86 z późn. zm.) są jedynie te koszty, które zostały poniesione dla uzyskania przychodu z danego źródła. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 144, Sygnatura: SA/Ł 1265/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada „co nie jest zabronione jest dozwolone” nie ma zastosowania na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz.U. Nr 27 z 1988 r., poz. 195 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 145, Sygnatura: V SA 1504/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Taryfa celna importowa, ustanawiając klasyfikację towarów dokonaną w oparciu m.in. o kryterium przeznaczenia, odnosi to do przeznaczenia nadanego towarowi przez jego producenta, a nie do sposobu wykorzystania tego towaru przez importera (nabywcę). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 146, Sygnatura: SA/Lu 596/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 60 Prawa celnego, ustanawiający możliwość zbadania towaru przed jego zgłoszeniem do odprawy celnej, odnosi się do samego faktu zgłoszenia celnego. Nie oznacza to, iż podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą jest pozbawiony możliwości powoływania się na okoliczności faktyczne i prawne, które miały wpływ na stan towarów w chwili dokonywania odprawy celnej.Na okoliczności takie podmiot ten może powoływać się do czasu uprawomocnienia się decyzji o odprawie celnej tego towaru. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 147, Sygnatura: II SA 1835/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (art. 11 ust. 1 pkt11 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej) nie upoważnia ani do świadczenia pomocy prawnej w ściąganiu długów, ani do prowadzenia egzekucji długów przez podmiot koncesjonowany.2. Podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinach objętych koncesjonowaniem może tylko ten imiennie określony podmiot, któremu właściwy organ państwowy udzielił koncesji przez wyd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 148, Sygnatura: I ACr 470/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 298 § 1 Kodeksu handlowego wynika jedynie, że wierzyciel winien wykazać bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce, a okoliczność tę dowodzić może nie tylko przez uprzednie przeprowadzenie egzekucji, która okazała się bezskuteczna. W wielu przypadkach, gdy wiadomo, że postępowanie egzekucyjne nie doprowadzi do zaspokojenia zobowiązania z majątku spółki, to wszczynanie przez wierzyciela egzekucji. Która łączy się z dalszymi kosztami, byłoby działaniem irracjonalnym.Dla ustalenia w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, [304], 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU