STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 października 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 32, Sygnatura: II AKz 298-299/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie o utrzymaniu tymczasowego aresztowania i określeniu na przyszłość czasu jego trwania jest orzeczeniem o jego kontynuacji, a więc swoistą formą przedłużenia najsurowszego ze środków zapobiegawczych, o której mowa w art. 249 § 5 k.p.k., nie odnoszącym się li tylko do przedłużenia tymczasowego aresztowania przez sąd na etapie postępowania przygotowawczego, stosownie do brzmienia przepisu art. 263 § 2 k.p.k. Jest to więc sytuacja o "ustawowym stanowieniu inaczej", wskazanym w art. 339 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: II AKz 298-299/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie o utrzymaniu tymczasowego aresztowania i określeniu na przyszłość czasu jego trwania jest orzeczeniem o jego kontynuacji, a więc swoistą formą przedłużenia najsurowszego ze środków zapobiegawczych, o której mowa w art. 249 § 5 k.p.k., nie odnoszącym się li tylko do przedłużenia tymczasowego aresztowania przez sąd na etapie postępowania przygotowawczego, stosownie do brzmienia przepisu art. 263 § 2 k.p.k. Jest to więc sytuacja o “ustawowym stanowieniu inaczej”, wskazanym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 68, Sygnatura: II AKz 267/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Badanie dopuszczalności wydania wyroku łącznego poprzedza wyznaczenie rozprawy w tej kwestii i rozwiązanie to swoją istotą procesową odpowiada uregulowaniom zawartym w art. 339 k.p.k. Stwierdzenie tej przeszkody prawnej powoduje konieczność wydania postanowienia o umorzeniu postępowania na posiedzeniu, w którym udział stron nie jest gwarantowany szczególnym unormowaniem. Ma więc zastosowanie tryb wyznaczania posiedzenia przewidziany w art. 339 § 5 k.p.k., który nie obliguje sądu pierwszej instan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 października 1998 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 612/98
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 października 1998 r., sygn. I ACa 612/98[*] Sam fakt zawieszenia symbolu religijnego w budynku władzy publicznej nie jest wystarczający dla przyjęcia naruszenia swobody sumienia. 1. Stan faktyczny glosowanego orzeczenia w skrócie był następujący. W 1990 roku na sali obrad Rady Miejskiej w Ł. umieszczony został krzyż. W dniu 12 listopada 1997 r. powód zwrócił się do przewodniczącego rady miejskiej z wnioskiem o usun [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 277/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 4 § 2 k.k. może być stosowany tylko wtedy, gdy na gruncie nowej ustawy łącznie z nadzwyczajnym obostrzeniem nie można byłoby wymierzyć takiej kary, jaka orzeczona została w prawomocnym wyroku. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Zbigniewowi W. skazanemu za przestępstwo z art. 157 § 2 d.k.k. w związku z art. 60 § 1 d.k.k. zażalenia wniesionego przez prokuratora na podstawie Sądu Wojewódzkiego w Katowicach dnia 28 września 1998 r., sygn. V K 321/96, w prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 43, Sygnatura: II AKz 279/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z treścią art. 627 k.p.k., od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego, sąd zasądza koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa; do kosztów tych zaś należą m.in. wydatki Skarbu Państwa związane z dokonanymi wypłatami z tytułu przechowania zajętych w toku postępowania przedmiotów (art. 618 § 1 pkt 4 k.p.k.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Henrykowi O., skazanemu za przestępstwo z art. 215 § 2 d.k.k., zażalenia wniesionego przez oskarżonego na postanowienie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKz 138/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O tym, że zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności skazanego, która na podstawie art. 8 § pkt 2 k.p.k. obliguje do ustanowienia w postępowaniu przed sądem obrońcy, stanowić mogą nie tylko dowody przeprowadzone w toczącym się postępowaniu wykonawczym, ale także dowody i okoliczności ujawnione wcześniej w toku postępowania rozpoznawczego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie Mariana G. skazanego w art. 148 § 1 d.k.k. w związku z art. 25 § 2 k.k. zażalenia skazanego na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKo 149/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieważność orzeczenia z mocy samego prawa na podstawie art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k. mogą powodować tylko takie uchybienia i takie błędy, które nie są ściśle wymieniane przez ustawę, jako uchybienia powodujące mniej poważne, niż nieważność orzeczenia ipso iure, skutki procesowe. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie Józefa Z., skazanego za przestępstwo z art. 184 § 1 d.k.k., wniosku Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Legnicy o stwierdzenie nieważności orzeczenia z mocy samego prawa, post [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 340/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy kwestia świadczeń majątkowych z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy przez zakład pracy została w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulowana w Kodeksie pracy, nie ma podstaw do stosowania poprzez art. 300 k.p., przepisów prawa cywilnego w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 15 października 1998 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa przeciwko Gminie P. o zapłatę 100 tys. zł, na skutek apelacji powoda [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 października 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: I ACz 1026/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewątpliwie także w ramach kampanii wyborczej treść wypowiedzi osób czyniących starania o pozyskanie jak największej ilości głosów wyborców powinna odpowiadać rzeczywistemu stanowi faktycznemu. W przypadku sprzeniewierzenia się tej zasadzie, wprowadzona została możliwość niezwłocznego powiadomienia wyborców, że dane i informacje nie są prawdziwe. Uregulowanie art. 72 Ordynacji wyborczej do rad gmin (…) daje kandydatowi na radnego lub pełnomocnikowi komitetu wyborczego prawo do uzyskania o [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, [306], 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU