STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: ACz 1026/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewątpliwie także w ramach kampanii wyborczej treść wypowiedzi osób czyniących starania o pozyskanie jak największej ilości głosów wyborców powinna odpowiadać rzeczywistemu stanowi faktycznemu. W przypadku sprzeniewierzenia się tej zasadzie, wprowadzona została możliwość niezwłocznego powiadomienia wyborców, że dane i informacje nie są prawdziwe. Uregulowanie art. 72 Ordynacji wyborczej do rad gmin (…) daje kandydatowi na radnego lub pełnomocnikowi komitetu wyborczego prawo do uzyskania o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 października 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 36, Sygnatura: III APa 54/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o transfer wynagrodzenia jest umową odrębną od umowy o pracę, w której pracodawca zobowiązuje się dokonać tej czynności w takim terminie, jaki strony oznaczą lub jaki wynika z charakteru zobowiązania. Z UZASADNIENIA Powód - Aleksander P. wniósł o zasądzenie od pozwanych "Budimex" SA i "Energomontaż" SA, ostatecznie kwot: - 15 tys. zł z tytułu odsetek za zwłokę w wypłacaniu wynagrodzenia za pracę transferową do Polski, odsetek od odsetek i zwrotu kosztów procesu; - ekwiwalentu za niewy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 437/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypadek rolnika przy pracy w gospodarstwie rolnym osoby nie podlegającej rolniczemu ubezpieczeniu wypadkowemu nie jest wypadkiem przy pracy rolniczej w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu rolników (Dz. U. nr 7 z 1998 r., poz. 25) Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 7 października 1998 r. w Białymstoku apelacji J. B. od wyroku Sądu Wojewódzkiego - Sądu Pracy i Ubezpiec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 50, Sygnatura: III AUa 540/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bez względu na charakter zatrudnienia – służba wojskowa czy praca cywilna w formacjach wojskowych Armii USA – okres ten nie może być uwzględniony przy ustalaniu wysokości należnej emerytury, gdyż nie jest to okres składkowy ani nieskładkowy w rozumieniu art. 2 i 4 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 104, poz. 450 z późn. zm.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: I ACz 841/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I Warunkiem stwierdzenia wykonalności orzeczenia za-granicznego sądu polubownego jest w pierwszym rzędzie wykazanie, że strony łączyła umowa o poddanie sporu pod sąd arbitrażowy. II. Prawo miejsca siedziby osoby prawnej jest właściwe dla określenia tzw. statusu personalnego osoby prawnej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 6 października 1998 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Man – Producten Rotterdam B.V. z udziałem Przedsiębiorstwa Produkcyjno–Handlow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 53, Sygnatura: I ACz 562/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umieszczenie klauzuli o zapisie na sąd polubowny we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zarządzenia wydanego przez Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa należy traktować jako pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do zawierania umów dzierżawy do dokonania tego zapisu w sposób ważny. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego w O. przeciwko "Gazolina II" Spółce z o.o. w G. i Jerzemu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 36, Sygnatura: I ACz 977/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie w sprawach z art. 72 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatowych i sejmików wojewódzkich, toczy się w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, w świetle których postępowanie ma charakter kontradyktoryjny co oznacza, że sąd nie przeprowadza dowodów z urzędu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 2 października 1998 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Komitetu Wyborczego Akcji Wyborczej "Solidarność" w B. z udziałem Komitetu Wyborczego Rodziny Kat [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 października 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: I ACz 972/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Art. 72 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz.U. Nr 95 z 1998 r., poz. 602), dotyczy podawanych w materiałach odnoszących się do kampanii wyborczej faktów, a nie wniosków czy ocen opartych na tych faktach. Tylko fakt ma charakter obiektywny. Każda ocena jest subiektywna, w zależności od punktu widzenia osoby dokonującej oceny. II. Nie można nikomu zabronić wyrażania swoich sądów i dokonywania ocen, o ile nie naruszają one dóbr osobistych innej osoby. Jedn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKo 185/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro oskarżonemu w prawomocnym wyroku, na poczet łącznej kary pozbawienia wolności zaliczono w całości czas jego tymczasowego aresztowania, to już przesądza o tym, że jego stosowania nie można uznać za niesłuszne. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie z wniosku Pawła Z. o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie zażalenia wniesionego przez pełnomocnika skazanego na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie z dnia 19 lutego 1998 r. (…).w przedmiocie nieuwz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACz 972/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Art. 72 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatowych i sejmików wojewódzkich (Dz.U. nr 95 z 1998 r., poz. 602) dotyczy podawanych w materiałach odnoszących się do kampanii wyborczej faktów, a nie wniosków czy ocen opartych na tych faktach. Tylko fakt ma charakter obiektywny. Każda ocena jest subiektywna, w zależności od punktu widzenia osoby dokonującej oceny. II. Nie można nikomu zabronić wyrażania swoich sądów i dokonywania ocen, o ile nie naruszają one dóbr osobistych innej osoby. J [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, [307], 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU