STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Bielsku - Białej z dnia 28 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 31, Sygnatura: V GC 1078/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa cywilnego w gospodarce rynkowej powinny kształtować się w oparciu o zawarcie między sobą umowy, przy uwzględnieniu zasady swobodnego kontraktowania. Zawarte zaś umowy powinny być interpretowane i wykonywane zgodnie z wolą stron ujawnioną w treści umowy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 32, Sygnatura: SA/Wr 715/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustanowiony w art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek uiszczenia bez wezwania od podatku od środków transportowych nie jest zależny od uprzedniego wydania decyzji ustalającej ten obowiązek lub wysokość tego podatku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 sierpnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 33, Sygnatura: SA/Wr 640/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wskazanie w umowie pożyczki strony zobowiązanej do uiszczenia opłaty skarbowej stanowi o obowiązku cywilnoprawnym i nie zwalnia stron tej umowy od solidarnej odpowiedzialności za tę opłatę jako obowiązku publicznoprawnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie- Sąd Antymonopolowy z dnia 4 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 34, Sygnatura: XVII Amr 3/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, chroniąc samodzielność uczestników rynku występowania w obrocie na równych prawach, przeciwdziała wykorzystaniu przez podmiot gospodarczy silniejszej pozycji na rynku, z racji posiadania w nim znaczącego udziału. Natomiast nie zachodzą podstawy do uruchomienia w.w. ustawy w sytuacji, gdy podmiot gospodarczy ma wprawdzie silniejszą pozycję wobec uczestnika rynku, lecz dysproporcja ta wynika z ograniczeń leżących po stronie kontrahenta podmiotu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 19 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 35, Sygnatura: Sp. 196/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli słownym znakiem towarowym, którego przedmiotem jest nazwa rodzajowa towaru, oznaczone są towary powszechnego użytku występujące na rynku w szerokim zakresie odmian i ich producentów, to znak ten - z uwagi na swoją użyteczność informacyjną - nie może nabyć wtórnej zdolności rejestrowej.Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 1993 r. wniosku PPH o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słownego „Arabica [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 40, Sygnatura: I ACr 770/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nazwa „Gdańsk” nie jest nazwą jednostki samorządu terytorialnego, którą jest „Gmina Gdańsk”, lecz nazwą geograficzną używaną powszechnie w kraju i za granicą. Utrwalone są obcojęzyczne wersje nazwy Gdańsk, np: Danzig ( niem.), Danzica (wł.), Gedania (łac.).Rzeczownikowa i przymiotnikowa forma nazwy geograficznej używana jest bez ograniczeń. Ograniczenia swobody korzystania z dobra powszechnego i skomercjalizowanie go wymaga ustawy.Nie istnieje jednak ustawa ograniczająca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 41, Sygnatura: I ACR 214/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznane bankom przepisem art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r.- prawo bankowe (Dz.U. Nr 4, poz. 212 z późniejszymi zmianami) uprawnienie do egzekwowania należności określonych wyciągami z ksiąg oraz innymi dokumentami związanymi z dokonaniem czynności bankowych bez potrzeby uzyskiwania dla nich sądowych klauzul wykonalności, dotyczyć może także wierzytelności nabytej na podstawie przelewu. Z uwagi jednak na to, że uprawnienie to stanowi wyjątek od zasady określonej w art. 776 k.p.c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 42, Sygnatura: III CZP 116/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie bezskuteczności egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 298 § 1 k.h.), nie jest dopuszczalne nadanie klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarządu tej spółki, w oparciu o art. 788 § 1 k.p.c.. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 43, Sygnatura: III CZP 20/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pokrycie udziałów, po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dopuszczalne jest także przez oświadczenie wspólnika o przeniesieniu - na poczet tego udziału - jego wierzytelności przysługującej mu wobec tej spółki. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 44, Sygnatura: III CZP 23/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaniżenie wartości wkładu niepieniężnego dla pokrycia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie powoduje nieważności umowy zawieranej przez taką spółkę; pozostaje też bez wpływu na odpowiedzialność spółki w razie jej niewypłacalności. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, [312], 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU